martes, 29 de enero de 2013

Somos uno más y así está mejor / One more person and it's better


Segue a andaina por terras holandesas. O tempo cada vez parece pasar máis rápido e creo que iso é un bo sinal porque quere dicir que o estou pasando ben. Pero non vou a contar máis ata o debido momento, así que a seguir lendo porque “la aventura nos espera” (Versión UP).


The adventure keeps going in Netherlands. Time seems to pass faster and I think that it’s because I’m having a nice time.  I’m not talking more until I have to do it, so you must keep reading because “Adventure is out there” (UP Version).Chegada / Arrival

Comezaba a semana e de novo cunha charla ou iso críamos. Erguémonos. Almorzamos e esperamos a nosa “ansiada” conversa. Esperamos, esperamos e volvemos a esperar. Non aparecía ninguén. Eu sabía que os holandeses non eran suízos, pero podían comprar un reloxo de alí. Pasara xa unha hora. A compañeira alemá mirou o seu correo electrónico. Aí estaba a explicación: Estaba enferma. Agora todo tiña sentido. Tiñamos unha tarefa: poñer en post-it’s o nome en holandés de todo o que nos ocorrese e todo o que tivésemos arredor, noutras palabras: empapelar a casa á holandesa.

The week began and we would have another talk, we though like this. We woke up. We took the breakfast and wait for our “longed” talk. Waiting, waiting and waiting again. Nobody arrived. I knew that Dutch people are not Swiss people, but they could buy a Swiss clock. It passes an hour. My German mate checks her e-mail. The explanation was there: She was ill. We had a task: writing some Dutch words in post-it’s.

Pé afundido na neve
Sunken foot in the snow
Miro pola fiestra. Coño, que choiva máis rara!!! Anda pero se son folerpas. Comeza a nevar. Recordei o que me dixera Mourís de: “Busca unha montaña para ir esquiar”. Lástima de montañas. Isto promete.

I look through the window. Hey, is it raining? No, it isn’t. It’s snowing. I reminded some words that Mourís told me before coming: Search some mountains. What a pity! There aren’t mountains.

Chegou a noite acompañada dun novo inquilino, novo para min, pero xa levaba dous meses rondando estes lares, só que se tomárase unha vacacións. É checo. Un rapaz pintoresco, simpático, agradable, cheo de misterio e con moitas cousas que contar. Claro está, fala mellor inglés ca min. Á súa chegada revolucionou a casa de Gran Compadre. Ai, non! Esa é outra casa:


Night is coming and a new mate too. He is not really new because he has been in the organization, but he was on vacations. He is Check. He’s a quaint, funny, mysterious person who has lots of things to tell. Of course, he speaks better English than me. His arrival was like a revolution in the house. Advertisement: Gran Compadre:Españoles, Paco ha vuelto / Spanish people, Paco returns

Levantarte e sentirte como na casa do meu “tocayo”: Papá Noel. Está todo tinguido de branco. Todo!!! Abro a ventá para sacar unha foto. Car----, que frío!! É realmente bonito, desexaba que pasase a mañá para poder xogar coa neve. Feel like 5 years old!

I woke up and I feel like in Santa Claus’ house. Everywhere I look around is covered by de snow. Everywhere!!! I opened my window because I want to take a photo. It is so cold!! It’s beautiful, I wanted afternoon to come faster because I wanted to play with the snow. Feel like 5 years old!

A enfermidade continuaba así tampouco tiñamos nada que facer ou iso pensabamos. Tempo despois chegou o voluntario holandés e falamos do que nos gustaría aprender e do esperamos desta estancia no estranxeiro. Tampouco é que me matase o traballo...

She was still ill so we had nothing to do again. Dutch volunteer arrived and we had to do what things we would like to learn in this experience living abroad. What a huge work…

Tarde libre!!!! Podemos saír? Podemos saír? Podemos saír? Siiiii!!! A desfrutar da neve como cando era... Ah, non! Que en Noia nunca nevou dende eu nacín. Saímos, PUM!! Oh, Deus! Atácannos. Comezou a GUERRA!!! Dous equipos e un gran xogo de estratexia. Coma nenos...

Free afternoon!!!! Can we go outside? Can we? Yes!!! Joint the snow like I was… Hey, no! It is never snow after I was born. We go out, PUM!! Oh, God! Somebody was attacking us. The war had started!!! Two teams and a strategic game.

Tras correr, saltar e enchernos de neve tomamos aire e pensamos... Un boneco de neve!?!?! Si. Pois si, un boneco. Comezamos a facer unha bola. Isto cansa máis do esperado. Pasa o tempo vin chícharos máis grandes. Pasa o tempo e a bola que vai ser o corpo aumenta, a cabeza non avanza... Enxeñería galega, para que usar as mans se podo usar os pés e amorear a neve, ese será o corpo. Atopan unha pala, así da gusto!!! Cooperar, traballar como un equipo. Iso é o que se supón que temos que facer, non?  Temos o corpo, temos a cabeza e agora precisamos adornos. Todo o mundo a mirar para os lados a ver se hai algo por aí. Nada. Uns paus, xa temos brazos e boca. Un tubo de plástico? Como se pode usar iso? Ah! Non está mal como nariz. Un pouco de herba. Parece que non serve para nada pero si, temos bigote!!! OLLOS!! OLLOS!! Unhas follas. Non se aguantan. Un covos e incrustámolas nel. Segue estando soso. Unha coroa. Agora si. Que nome? Paco, Paco!! Paco? Paco.

We ran, we jumped and we got full of snow and, after that, we though… A snowman!?!?! Yes, a snowman. We tried to do a snowball which was more tiring than that I thought. We rolled the ball which would be the body. Time passed and the ball is not big enough. I began piling snow with my feet. They found a shovel, much easier!! Cooperating and working as a team. That is what we will do here. We had the body, also the head and then we needed ornamentation. Everybody was searching and look around. Nothing. A couple of sticks, we had arms and month for him. A plastic pipe? How could we use it? Hey! We can use it as nose. A little of grass. It seemed not important, but we could use as a mustache!!! Eyes!! Eyes!! A couple of leaves. We couldn’t hold them so we did two holes and then we put them in. Finally, a krone. Yeah! What will be his/her name? Paco, Paco!! Paco? Paco. Yeah! What will be his/her name? Paco, Paco!! Paco? Paco.


Caos / Chaos

O día seguinte. Non vén ninguén, esperamos. Esperamos, non vén ninguén. Non hai máis que vivir en un país para quitarte da cabeza os tópicos e os prexuízos. Os holandeses non son tan puntuais nin tan organizados como nos fan crer. Adianto as tarefas.

The next day. Nobody came, we waited. We waited, nobody came. You can discover how some topics are false when you live in this country. Dutch people aren’t on time how I was thought and don’t a clear scheduler. I did some of my tasks.

A noite pasou algo incrible e moi interesante: planeamos un proxecto propio. Como está no aire non se pode contar nada, así estade atentos a próximas entregas deste interesante blog.

At night some wonderful thing happened: we planned our own project. But there is nothing for sure so I can’t talk any more, you must be careful and read the next deliveries of this blog.

Cartas / Cards

Día normal coa súa correspondente actividade, esta vez, tal e como estaba planeado. Pasamos o tempo xogando ó xadrez, non “safo”, pero intento. Son perseverante.

Common day, we had to do some activity, this time, all happened how we had planned before. We pass much time playing chess, he always win me. I’m a persistent guy.

Días antes sabíamos que da existencia de dúas barallas: unha checa e unha croata. Temos tempo. Non xogara aínda a ningunha. Primeiro a croata.

Some days before we knew that there were two desks in our house: the Czeck one and the Croatian one. We had time. I had never played before with both of them. First the Croatian game.

Un xogo similar ó tute. Similar utilizado no máis aaaamplio sentido da palabra. Quizais non ten nada que ver, pero a min pareceumo. Non me enterei moi ben, non problemas do idioma que controlo inglés “que lo flipas tronco” (risas de fondo, como nas comedias americanas). O certo é que con respecto ó idioma, pouco a pouco e con moita axuda dos compañeiros, fágome entender. Volvamos ó xogo: Complicado. Danse as cartas e o que vai despois do que dá, chama a un dos paus da cartas para ter trunfo. Logo colas as cartas dalgunha forma é podes cantar, como se foran “as corenta” ou “vinte en bastos”... É complicado!!! Rematamos unhas cantas partidas, aínda non hai sabiduría suficiente para contar máis detalles.

It’s a similar game to tute (I love this funny sentence). Maybe similar isn’t the best word because they aren’t too similar, but from my point of view they seemed almost the same. I didn’t understand

O checo: BANG!!! Seguro que estades pensando en vaqueiros, pero... vaqueiros na República Checa? Pois si. Versión dos típicos nomes de vaqueiros americanos para que a SGAE non lle veña enriba. Saca unha instrucións que parecen unha versión ampliada da Sagrada Biblia. Comezan a explicalo e na miña cabeza so podo pensar (“Tú a mí no me hableh azsí, ¡eh! Tú me hablas más senSilloo”). Parece máis retorcido que o croata... Comezamos a xogar.

Neve, sol e auga
Snow, sun and water
The Czech game: BANG!!! I bed that you are thinking in cowboys, bandits and renegades, but… all of these in the Czech Republic? Yes. There are versions of famous villains from the Wild West. She took the instructions for playing, but when I saw it the first time it’s confusing because I thought I was the Holy Bible. It seemed more difficult than Croatian ones… We began playing.

Moitas cartas e moi diversas. É algo similar ó xogo do policía e do ladrón, no que tamén hai unha puta polo medio que revive a xente, sabedes de cal falo (de tal falo, tal... para maiores de 18 anos)? Neste caso un é o shériff; outro, o axudante do shériff;  2 bandidos, e outro é o renegado. Xogando non se fai tan complicado. Lotes de risas cando alguén se confunde, miradas ameazantes e de carraxe contida. Risas. Disparos (BANG!!), á cuberto. Veñen os indios, disparos. Unha metralleta, á cuberto. Non podo, perdo unha vida. Risas. Tomo unha cervexa, recupero a vida perdida. Consigo unha pistola mellor, sinto o poder... Risas. Así bastante tempo. Un xogo moi entretido. Encántame, só faltan Terence Hill e Bud Spencer para ser completamente perfecto.

Lots of different cards. It’s something similar to a Spanish game in which one there are a policeman, a thief, a bitch and lots of inhabitants. In this game there are a sheriff, a sheriff helper, bandits and renegades. Despite the instructions, playing is not so hard. We laughed a lot when somebody made some mistake, we looked each other threateningly. Lot of laughs. Shots (BANG!!), miss the bullet. Indians are coming, shots. A SMG, miss the bullets. I can do it, I lost a life. Lot of laughs. I drink a birth, I have one more life. I get a better gum, I feel the power… Lot of laughs. We spent a lot of time. It is an entertaining game. I love it, this game just need Terence Hill and Bud Spencer to be perfect.


Verano Oscuro / Dark Summer

Venres charla inesperada, pero agradable. Coñecemos a máis membros do grupo que dirixe a organización. Falan do que significa para eles o Cristianismo. Non o comparto, pero é entretido coñecer as vidas de xente tan interesante. Sigo pensando que a Biblia é un libro e nada máis e escoitalos dáme máis motivos para seguir pensando desta forma.

Friday we had an unexpected talk, but it was nice. We met more management members of the organization. They talked about the meaning of the Christianity for them. I don’t agree, but it’s entertaining knowing people so interesting. I keep thinking The Bible is just a book, and listening to their stories gives me more reasons for keeping thinking that way.

 Chegada a noite decatámonos: é venres!! Saímos? Si, pero na versión Holandesa. Collemos a bicicleta 11:00. Aquí é realmente tarde, ninguén polas rúas en bicicleta nin andando, só algún perdido nos bares do pobo. Continuamos andando, segue habendo neve. Encántame, nin sequera noto o intenso frío que golpea a miña cara gracias ó vento e velocidade da bicicleta (relatividade: golpéame o aire a min ou eu golpeo o aire). Guau! Pasamos polos inmensos campos de cultivo agora cubertos pola neve. É impresionante, unha luz dunha casa a un par de quilómetros (arredor 1’5 ou 2) estanos alumeando na pista pola imos coas bicicletas. É moi fermoso ver o reflexo das luces na neve. 

When the night came, we realized: it’s Friday!! Are we going to go out? Yes, but in Dutch version. We pick our bikes at 11:00. Here it seemed to be later because there wasn’t anybody riding bikes or walking at the street, only in some bar there was some lost people. We kept riding, there was still snow. I love it, I didn’t feel the cold wind which was hitting my face. We were riding on a path between fields which were covered with snow. Unbelievable, there was a light, which was 2 km I think, that was lighting the path where we were. It’s very beautiful can watch the light reflection in the snow.

Chegamos ó mar. É unha sensación distinta, moi distinta á estar no paseo acompañado de xente... Parece unha cousa moi simple e moi baladí, pero situémonos: un país distinto, un pobo que a penas coñeces de día e é de noite. Fomos ó lugar onde controlan a auga que entra é sae da baia, enoooooorme construción. Quizais poida parecer absurdo, quizais soe esaxerado pero sentíame como un explorador, como un aventureiro. Foi incrible.

We could smell the sea. It’s a different feeling, it’s not like when I am at the seafront of my village with people… It seems a simple thing but imagine this situation: new country, almost unknown town at the mooning and least at night. We went to a place where they control the water of the channel. It’s a huge construction. I felt like an explorer, like an adventurer. It was amazing.


Goes (Leríase como GHUS(JUS, para os castelán falantes))/ Goes

Levántome e baixo as escaleiras, miro por unha das ventás que hai no camiño de baixada. Paco segue vivo, pero a guerra contras as inclemencias do tempo comeza a deixar marcas no seu precioso rostro. Paco perdera un ollo esta noite, pero a guerra aínda non rematara.

I woke up and I go down stairs, I look through the window. Paco is still alive, but war against the weather made some scars on his face. Paco had lost one eye. Paco had lost the eye this night, but the war wasn’t finish yet.

Ponte en Goes
Bridge at Goes
Algo atrapados, a pesar pesar da escapada de onte. Temos tempo, imos a cidade que está máis preto: Goes. Queremos coller o tren as 16:30, ou iso pensaba eu. Querían coller o tren as 16:20. Así que cheguei un pouco tarde... Perdemos o tren. Collemos o seguinte que pasaba media hora despois. As 17:00 estabamos alí. Que ben toda a tarde para comprar e pasear... Crueis vicisitudes do destino: As tendas pechan as 17:30. Éche o que hai, adaptarse ou morrer, entramos en dúas tendas e unhas das compañeiras comprou o necesario para sobrevivir neste angosto lugar. Uns guantes son máis que imprescindibles.

We still felt trapped, despite of the ride of the night before. We had time and we went to the closer city: Goes. We wanted to take the train at 16:30, I thought like this. The train was at 16:30. So I arrived just few minutes later… We missed the train. We took the next one and we arrived at 17:00. We had all afternoon to buy something and walk along the city… But the shops close at 17:30. We went to two shops.

Fomos a un bar e estivemos falando de cousas de voluntarios, cousas que a xente normal descoñece, cousas...

We went to a bar and we were talking about topics that only volunteers can understand, things that common people don’t know, things...

jueves, 17 de enero de 2013

Á espectativa / Expectation


Unha semana non é suficiente tempo para sacar conclusión de nada, dígoo como científico que son (Risas e bágoas nos ollos). Certamente é pouco tempo así que o único que podo facer é un pequeno resumo destes días. Ollo a redacción en Inglés (Máis risas e máis bagullas).

Just a week is not enough to make some real conclusion of anything, I say it as a scientist I am (kidding). It’s a short time so I just can do is sum what happen those days. Don’t worry about English, I’m improving it.


VIAXANDO\TRAVELLING

Madrugón que te criou!  As cinco da madrugada en  pé para poder ir con ten ao aeroporto a facturar e darlle un pouco de ganancia como tantos outros a cafetería do aeroporto.  Para o que costa podían poñer unha tapa... 

I woke up so early. It was 5 a.m. when I woke up. Time enough to went to airport, to facture and to take a coffee. It’s pretty expensive...

Unha bonita despedida de toda familia na que había sentimentos encontrados comezaron a xurdir: pena e ansias de aventura. Logo diso pasamos a espera para o embarque, levadeira.
Subimos ao avión e a esperar a que este arranque. Tensión ao despegar: Que pasará? Rebentará?

I say goodbye to my family which makes me feel so sensitive. I feel sad, but I wanted to crave for aventure. After that, I went to the gate, not much time. I went in to the plane and the plane took off. I feel tension: What is going to happen? Is it going to explote?

Todo pasou sen problemas. Chegamos vinte minutos antes do tempo esperado como 90% voos de Ryanair (Léase en galego: “Rianer”). Algo que non me estraña, é como se digo que tardo unha hora en ir dende a miña casa á Noia. Ás veces pasa que hai unha distorsión no espazo-tempo e por iso chego tarde, este é o motivo real polo que ás veces chego tarde, amigos. Chegado ao Aeroporto de Barcelona e tras esperar un bo rato polo la maleta facturada saín coa maleta disposto a facturar. Erro! Non comezaban a facturar para o meu destino Bruxelas-Charleroi ata as 12:15, quedaba por diante máis dunha hora. Gracias a longa chamada dende a casa o tempo pasou máis rápido do esperado, non sobra agradecerllo tamén a Twitter e a miña mente enferma chea de estupideces. Unha vez facturada e pasado o control, unha comida lixeira, xa que os nervios non permitían comer moito máis.

Everything was fine. We arrived twenty minutes early as 90% of Ryanair. Of course, they say it is take them much long that it really takes. When I arrived to Airport of Barcelona, and after I was waiting my luggage for a long time, I went out of there and I tried to facture. No way! I couldn’t do it until 12:15, I was waiting for much than an hour. I twit a lot of crazy things. When I could facture and I passed the security control I ate something, no much because of the jitters.

Poucos sitios, e o que ten esperar sentado en vez de poñer me a cola. Sen problema encaixei entre un señor entrado e pasado de quilos que non falaba castelán e, moito menos, galego e o a Bela Durminte transformada en home. Ir ao baño e quedar bloqueado polas azafatas. Vinte minutos, a xente moito come. Como non, tamén tocou facerlle compaña á Bela Durminte. Chegamos antes de tempo, que raro... a maleta tardou un momento, recollela e a ver quen me esperaba...

There weren’t many free seats because I was waiting sitting instead of being at the line. We were arrived early too, how weird… the luggage almost was there then I hadn’t to wait much time. I went to meet who would pick me up.

Ninguén... Eh! Ryanair (Rianer) chegou antes de tempo. Unha chamada, nada. Ups! Un paseo. Unha chamada de volta para falar con unha persoa que estaba a seis metros de min preguntando descricións físicas que visto dende fóra parece absurdo, pero no fondo necesario.

Nobody...Eh! Alright, Ryanair arrived early. I called him, no answer. Ups! I walked around. He called me back, he was near but how was him. I try telling how I was and asking he was.

Muiño de Kruiningen.
Mill from Kruiningen.
Parada nun pobo belga a comer unhas patacas fritas, xa que supostamente as belgas son as mellores, non probaron as de miña nai nin as de miña avoa.

We stopped in a Belgian town to eat fried potatoes because it’s suppose they are the best potatoes ever done. If they think so it’s because they have ever eaten potatoes cooked by my mom or my grand-ma.

Entrando nos Países Baixos, onde ía estar 8 meses. Algo estraño recorreu o meu corpo. Tensión? Medo? Dúbida? Quen sabe.

I’m going in to Netherlands where I would be for eight months. Something weird went through by body. Some kind of tension? Doubts? May I be scared? Who Knows.

Chegada á residencia, a coñecer a todos os compañeiros. Tres compañeiras de distintos países: República Checa, Croacia e Alemaña. Sensación de que son “gilipollas” por non falar un correcto inglés. Presentacións formais e pouco despois a cama, ó día fora longo.

I arrived to residence, I would meet my mates. Three girls from different countries: Check Republic, Croatia and Germany. I feel like I was a stupid guy because I the only one who didn’t talk a right English. I met them and after some time I went to the bed, it was a long day.

CHARLA 1\TALK 1

A mañá seguinte charla todos xuntos con unhas das que parte a pana na organización e un voluntario holandés. Falamos do complexo que é atopar traballo se es xoven en Holanda, iso non cheira ben en ningún sitio. Comentamos distintas maneiras de saír cada persoa individualmente da situación e entre elas abrir fronteira. Gracias ZP e gracias MariAno.

The morning after we had a talk all of us together with a women from organization and a Dutch volunteer. We talk about jobs, how young people must find a job in Netherlands, even here it’s not an easy task. Thanks ZP and MariAno.

A comunicación segue fallando e o inglés ten que mellorar si ou si, pero tocaba a clase de holandés. Oio unha voz na miña cabeza que me comenta que este idioma non entra nela nin de coña. Algo é algo, xa sei dicir eu, “ik”.

Communication kept being a challenge for me and I needed to improve my English, but in that moment I had a Dutch class. I think I would learn a word of this language, just “ik” which means I.

Tarde libre. Comunicación...

Free time. Communication…

CHARLA 2\TALK 2

O mércores tamén tivemos unha charla. Están ben, ímonos coñecendo pouco a pouco mediante estas conversas e conversas posteriores. De todos xeito, todo o mundo mantén unha distancia prudencial para que non ofender sen querer a outro. Aínda así, sigo parecendo parvo... moitos dirán: “e que o es”. Veu un pastor de Bélxica a falar con nós, foi agradable.
Tocou recoller a que proximamente vai a ser a nosa oficina e mais a entrada. Feito e agora que?
Pois tempo libre...

Wednesday we had another talk. They are good, we were learning things about each other. Everybody was keeping a distance.  I kept being silly… Somebody will say: “Actually, you are”. A pastor from Belgium came to talk to us, it was nice. We cleaned the office where we would work and the hall. Done, now what?
Free time…


DÍAS ABURRIDOS

O xoves tiñamos que limpar, tiñamos... O tempo pasou e non fomos quen... Tan só se pospuxo un día.

Thursday we had to clean, “have to” become to “should”. We did it the next day.

Tiñamos dous días, dous días? Pero que iamos facer? A conversa era complicada, principalmente pola miña parte, así que toca mirar ese trebello endiañado que nos come a cabeza, si, o televisor: South Park, Futurama, Hora de Aventuras, etcétera en versión orixinal, a cabeza empeza a ferver. Ah! Berro interno, non entendo nada: puto Kenny, puto Karman, falade ben!

We had two days, two days? But what were we going to do? Communication were complicated, of course because of me, so we were watching TV: South Park, Futurama and so on in English version, I head began boiling. Hei! Jell inside of head, I don’t understand anything: fucking Kenny, fucking Karman, talk correctly!

Seguimos facendo a cea (a maior comida holandesa) todos xuntos, ás 19:00!!! Vaise levando. Mola compartir algunha conversa interesante e comezar a rir todos xuntos.

We kept cooking dinner all together, at 19:00!!! It’s really nice talking about interest things and having fun all together.

Bancos preto do faro.
Bancos, preto do faro.
Banks, close to lighthouse
Entre aburrimento e aburrimento un paseo para coñecer onde vivo. Se colles unha mesa non é máis plana. A pouca variación do terreo non fai que isto sexa feo nin moito menos, é máis, isto resúltame novo a pesar de xa estar en Castela. É unha sensación diferente ó igual que o clima. O máis asombroso, os diques. Ques? Diques, si. Todo absolutamente plano, todo excepto unha cordilleira realizada pola man do home, “¿pero esto que es? (versión APM)”. Resulta estraño. En que momento se lle ocorreu a unha persoa ocupar mar para obter máis terra? E o principal, en que momento se lle foi tanto das mans para que un país sexa unha terceira parte de ocupación do mar? É a gran dúbida que me xurdiu. É un pobo moi rural pero iso non quita que estea recollido e que estea limpo. Pódese observar moitísima diversidade de fauna tanto nas casas (faisáns dourados, gansos, ovellas...) como salvaxe (faisáns, falcóns e moitas aves descoñecidas).Fai frío.

When I’m bored I go for a walk and I began knowing where I live. Wherever I look it’s flat. For me this is new although I was in Castilla because they me feel different, moreover the different weather. Dyke is really amazing, it’s like a long mountain all along the coast. I didn’t understand how a person thought making land on the sea and when he thought making a country almost on the sea. These were some doubts I had.


IGREXA\CHURCH

8 a.m. Levántate para ir a igrexa. Que? Pero ti quen es? Sae de dentro de min. Pois si, unha das actividades que realizamos é descubrir a fe, pero esta vez foi iniciativa propia. Coño!!! Descubrir unha cultura implica implicarse en ela e analizala dende dentro. Para quen non o saiba aquí a maior parte da xente non é católica, son cristiáns, pero non católicos, é dicir, pertencen a algunha das relixión protestantes. A que prima por estes lares é a Calvinista, que algúns dirán que me ben perfecta... ós que o digan, ódiovos. Montes de pequenos de detalles que a fan completamente distinta a que eu coñecía.

8 a.m. Get up you must go to the church. What? Who are you? Get away from me. We do an activity called Faith Discover, but this time I was me. WTF!!! Discovering a culture must be done from inside of it. Most of people in Netherlands are Christians, but they aren’t Catholics. Here it’s Calvinist. There a lot of differences between Catholic and Calvinist.

15 minutos antes da hora da misa as campanas comezan a soar. Adentrámonos e puidemos observar que a xente está reunida dentro da igrexa rindo e falando. Fóra fai frío. Dannos un libro e unha folla co que parece unha canción... en holandés!!

15 minutes before of ceremony the bells began ringing. We went inside and we could watch how the people was talking and laughing inside the church. Outside it’s cold. They gave us a book and a written piece, maybe a song, but… it’s written in Dutch!!!

Buscamos un asento... Hai cadeiras? Si, hai cadeiras, é estraño, hai bancos pegados á parede, pero todo o centro está ocupado con moitas filas de cadeiras. Como os malotes sentámonos bastante atrás pero pronto me viñeron a ocupar o cadeira que quedaba libre ao meu carón. Comezan a cantar, que cantan? Miramos arredor,ah!, é a canción do folio. Miro as letras e intento entender cando falan, non canto.

We looked for a free seat... Is there chair? Yes, there is, it’s weird, there are banks near to walls. We sat down behind. There was a lot of free seat. They sang, what were they singing? We look around, hey! It was the song from the paper. I watched the lyrics and I tried to understand when they were singing.

Para a música. Un muller achégase a unha mesa que está situada no centro un pouco escorada a esquerda e comeza a falar polo micrófono. Sae un rapaz de uns vinte anos da porta da esquerda mirando de fronte a onde debería haber un altar. Fala. Fala un bo rato e de repente ensina un CD, “¿pero esto que es? “(versión APM, outra vez), é unha tenda de música ou que é? Supoño que sería para colectar diñeiro para algunha actividade, realmente non sei cal era a finalidade.

The song ended. A woman walked forward a table and talked something through the microphone. A guy got out from a door in the left hand. He was talking and suddenly he show a CD. I guess it was made to collect money for some activity, but actually I don´t know.

Volve a falar a muller e aparece en escena o pastor. Con un parecido máis que razoable aos xuíces das 
películas británicas, pero sen a perruca. Comeza a misa. Sermón, sermón, non entendo nada, sermón, sermón, non entendo nada, non entendo nada... Aproveito estes momentos para explorar o ambiente. Ó igual que na católica a igrexa está frecuentada por persoas de maior idade. OLLO! Os homes tamén están dentro! Quizais polo que fai fóra, non quedan alí falando do partido ou de como amañar o mundo, NON! Hai rapaces, poucos. Pasado un momento achéganse ao “altar” (entre comiñas por realmente non existe tal) e o pastor coméntalles algo. Despois diso unha rapaza duns 30 anos que os acompañaba, supoño que a catequista, aproxímase a unha vela bastante alta e grosa que estaba acesa. No pé que a sostén hai unha vela dun tamaño moito menor, cóllea na man e, aproveitando a chama da vela maior (parece que falo de barcos, pero non), acende a vela pequena. Cédella ao rapaz que aproveita a chama desta última para acender unha terceira de menor tamaño, pero que xa lle chega. Acéndea e cóllea nas mans, podéndose apreciar que eran case do mesmo tamaño, e vanse todos detrás del cara a sancristía.

The woman talked again and then the pastor took part. He looked like judges from British movies, without wig. The ceremony started. Homely, homely, I don’t understand nothing at all, homely, homely, I don’t understand nothing at all, I don’t understand nothing at all… I looked around and tried research what kind of people goes to church. Like in Catholic religion, there are old people. Men are inside of the church! Maybe outside is too much cold. There are children, few children. At the middle of ceremony children get up went to catechesis or something like that.

A misa continúa. Continúo sen entender. Exploro a igrexa. Que tan alta é! Está realmente iluminada, sen embargo non hai vidreiras moi grandes. As que hai fan referencia ao desastre que aconteceu en 1953 cando o dique veu abaixo, triste historia con máis de 1000 mortos. Continúa e móvese cara onde debería estar o altar. No seu lugar hai unhas escaleiras de madeira que levan a un elevado atril. Por riba do atril un descomunal anaco de madeira en forma de hexágono ou octógono afincado a parede pola parte traseira e sostido diante por dous cables de metal que tamén se afincaban a parede posterior. Fala. Entendo algo: “Ik ben...” e outras palabras que non sei como se escriben. Orgulloso de min mesmo. Acaba a misa, non sen tempo: unha hora e cuarto. Volto a casa e fago algo.

The ceremony kept. I kept no understanding. I research the church. It’s high! It’s light, nevertheless there’re not big windows. There’re two windows that make reference to the flood that had happened here years ago. The pastor talked. I understand something: “Ik ben…” and other words which I don’t know how they are written them. I’m proud of myself. It finish: one hour and a quarter.


VERANO AZUL\ VERANO AZUL

A miña bicicleta.
My bike.
Tamén domingo a tarde un frío que pela. Propóñenme ensinar parte da vila, unha parte que aínda non coñecía. Iso si “Dutch Way”: EN BICICLETA!! Emocionado miro a bicicleta. Non pode ser. Non pode ser!!! Ten unha pegatina coa bandeira de Galicia!!! Cólloa encantado. Coñezo onde está a piscina, realmente lonxe para ir a pé, non tanto en bicicleta. Tamén coñezo a casa de miña profesora de Holandés, vexo algún dos prados que me quedaban por coñeces. Faisáns!! Guau! Encántame. As chairas están cheas de vida.

It’s Sunday still and it’s cold. Somebody propose me to show me the important things in the town. I accepted. I did in Dutch Way: Riding a bike!! It’s no possible. It’s no possible!!! It has stuck a sticker with a flag of Galicia. I know a lot of new places: Where my Dutch teacher lives, the swimming pool…

Continúo a experiencia. Agora a estación de tren. Se a piscina me parecía lonxe a estación de tren está a tomar... Vou, pero tampouco se tarda moito. Case non sinto os dedos, un par de guantes non son suficientes. Un café ben quentiño e a pasar o resto do día.

The experience hadn’t been finished yet. Now: the train station. If I though swimming pool was far… I went, it doesn’t take me much time. Almost I didn’t feel my fingers, a pair of gloves it not enough. A hot coffee and resting the rest of the day.