lunes, 26 de agosto de 2013

The End: The last trip to the dyke.Oito meses, case un embarazo. Oito meses foi o tempo que durou a aventura. Trinta e tres entradas do blog. Trinta e tres semanas. Trinta y tres mil cousas que quedaron sen contar. Con isto quero dicir que a experiencia acabou e non sen  pena. Abandonar a miña familia nos Países Baixos non foi fácil e de todos é sabido que os botarei de menos. Sei de sobra que as cousas malas co tempo non o serán tanto co paso do tempo e que delas aprendín e aprenderei será de gran ayuda.
 
Ocho meses, casi un embarazo. Ocho meses fue lo que esta aventura duró. Treinta y tres entradas del blog. Treinta y tres semanas. Treinta y tres mil cosas que se quedaron en el tintero. Con esto pretendo decir que la experiencia ha llegado a su fin y non sin sentir pena. Abandonar a mi familia en los Países Bajos no fue fácil y todos ellos saben que los echaré de menos. Sé de sobra que las cosas malas con el tiempo no lo sarán tanto con el paso  del tiempo y lo que he aprendido y aprenderé será de gran ayuda.

Eight months, almost pregnancy time. Eight months was the time this adventure was on. Thirty three posts in this blog. Thirty three weeks. Thirty three thousand things I haven’t tell you. I want to say this is the end and I feel very sad. Leaving my family in the Netherlands wasn’t easy at all and all of them know that I will miss them. I know that bad things that happened during this time would be watched differently after some time. I know I learnt. I know I’m wiser (so wake me up. JOKE!).

Para finalizar a experiencia non atopei mellor lugar que onde comezou, onde recibín a noticia de que fora aceptado para un proxecto nos Países Baixos: Vevey. Hoxe aquí a mesma sensación de medo ó futuro, esperanza e de expectación polo que virá. Sexa o que sexa o que o futuro me depara a xente que coñecín este ano sempre estará aí. Gracias polas cousas boas ás persoa coñecidos no blog como compañeiros ou amigos (checos, croata e alemá) e a todos os demais que fixeron que esta experiencia merecese a pena. 

Para finalizar la experiencia no pude pensar en un mejor lugar que en donde empezó, donde recibí la noticia de que había sido aceptado en un proyecto en los Países Bajos: Vevey. Hoy aquí la misma sensación de miedo al futuro, esperanza  y de expectación por el porvenir. Sea lo sea lo que el futuro me depara la gente que conocía este año siempre estará ahí. Gracias por las cosas buenas a las personas conocidas en el blog como compañeros o amigos (checos, croata y alemana) y a todos los demás que me hicieron que esta experiencia mereciese la pena.

As the full stop of my experience I could think in a better place where it began, where I received the news that I was accepted in a project in the Netherlands: Vevey. Today here I had the same feeling: scared about the future and full of hopes and expecting my future to come. Whatever it is I won’t ever forget all the people I met during these eight months. Thanks for the good things and for making this experience worthy, especially to those people who are known in this blog as mates or friends (Czechs, German, Croatian). 


Consellos / Consejos / Advice

Despois destes oito meses percateime do útiles e necesarias que son algunhas cousas. En función das necesidades que tiven darei uns consellos en concreto para os Países Baixos pero, creo eu, extensibles a moitos máis países. Aquí vai a lista:

Ship, dyke and horse
Después de estos ochos meses me di cuenta de que son útiles y necesarias que son algunas cosas. En función de las necesidades que tuve os daré unos consejos en concreto para los Países Bajos pero, creo, extensibles a mucho más países. Aquí va la lista:

After eight months I realized that I needed some things that when I got them were very useful.  I will give advice related to the needs I had in the Netherlands but, I think, it’s useful also for many different countries. The list:
 
Banca online: actualmente isto xa é o normal. De todas formas, se non contades con unha facédea antes que de irvos. Precisarédela para comprar billetes de tren online, en tendas online...

Banca online: actualmente esto ya es lo normal. De todas formas, si no tenéis una hacedla antes de iros. La necesitaréis para comprar billetes de tren online, en algunas tiendas online…

Online Bank account: Nowadays it’s normal. But if you don’t have it, you should do it before coming. You will need it to pay the online train ticket, in some shops online…

OV chipkaart: afortunadamente na miña organización xa contábamos con ela. É unha tarxeta utilizada para pagar nos tren, tranvías e buses na cal se poden adquirir distintos tipos de ofertas. A miña contaba cun 40% de desconto.
https://www.ov-chipkaart.nl/

OV chipkaart: afortunadamente en mi organización ya contábamos con ella. Es una tarjeta utilizada para pagar en los trenes, tranvías y buses en el cual se pueden adquirir distintos tipos de ofertas. La mía contaba con un descuento del 40%.
https://www.ov-chipkaart.nl/

OV chipkaart: Lucky for me, my organization gave me one from the very beginning. It is a card you can use to pay in the train, trams and busses and in which you can have special discounts. Mine had a 40% discount.
https://www.ov-chipkaart.nl/

Conta de banco en Holanda: Ó paracer non se poden efectuar pagos en efectivo nos bancos. Isto queda resolto coa conta online. De todos xeitos cando queirades meter cartos na OV chipkaart xorden problemas porque non se pode introducir billetes. Só con MAESTRO ou cunha tarxeta con conta no país. O problema que me puxeron en RaboBank (gracioso o nome, eh!) cando quixen facela era que non estaría máis dun ano. Quizais noutros bancos non tedes problema.

Cuenta de banco en Holanda: Al parecer no se pueden efectuar pagos en efectivo en los bancos. Esto queda solventado con la cuenta online. De todos modos cuando queráis poner dinero en la OV chipkaart aparecen los problemas porque no se pueden introducir billetes. Sólo con MAESTRO o con una cuenta neerlandesa. El problema que me pusieron en RaboBank (gracioso el nombre, ¿no?) cuando quise hacer era que no estaría más de un año. Quizás en otros bancos no tenéis ese problema.

Dutch bank account: I couldn’t pay using cash in the banks. One solution is the online bank account.  Anyway when you want to put money in your OV chipkaart there are some problems because you can’t use paper money. Only the MAESTRO cards or a Dutch account can be used. When I tried to create one in RaboBank they said I could because I wouldn’t be longer than one year. Maybe in a different bank it’s possible. 

Hollandpass: Tarxeta de desconto para moitos museos. Eu tiven unha asesora todo o ano (a miña compañeira checa) que controlaba todo isto. Se mal non recordo, pódese comprar nos museos. Déixovos o enlace:
http://www.hollandpass.com/

Hollandpass: Tarjeta de descuento para muchos museos. Yo tuve una asesora todo el año (mi compañera checa) que controlaba todo esto. Si no recuerdo mal, se puede comprar en los museos. Os dejo el enlace:
http://www.hollandpass.com/

Hollandpass: It is a discount card which can be used for many museums. This year I had a great assessor (my Czech mate) who had all those things under control. I think you can get it in the museums, but you can read in that link:  
http://www.hollandpass.com/?lang=en
 
Ecoparcel: www.ecoparcel.eu é unha páxina web de envíos por case toda Europa. Os seus prezos son bastante aquelados. Tan só tedes que facer unha conta na páxina, ingresar os cartos necesarios para os envíos (usando a conta online ou ingresando dende o banco, o cal inclúe unha pequena penalización) y esperar a que chegue.

Ecoparcel: www.ecoparcel.eu es una página web de envíos por casi toda Europa. Lo precios son bastante asequibles. Tan sólo tenéis que hacer una cuenta en la página, ingresar el dinero necesario para los envíos (usando la cuenta online o ingresándolo desde el banco, lo cual incluye penalización) y esperar a que llegue.

Ecoparcel: www.ecoparcel.eu is a website for sending packages all around Europe. The prices are quite good. You only have to create an account, put money in your ecoparcel account (using you online bank account or in the bank building, which is more expensive) and wait until it arrives.

Gracias por lelo blog e perdón polos erros. Espero que desfrutárades tanto lendo como eu escribíndoo.
Gracias por leer el blog y perdón por los errores. Espero que hayáis disfrutado tanto leyéndolo como yo escribiéndolo.
Thank you all for reading my blog and sorry for all the types errors. I hope you enjoyed reading as much as I did writing. 

Saúdos / Saludos / Greetings
jueves, 22 de agosto de 2013

Resting and almost leavingDespois de retornar tocou descansar. Tivemos tempo libre: fun a Bergen op Zoom a un concerto, vin a choiva de estrelas, fun en bicicleta a Goes, montei nas atracción de Goes, pasei pola feira de Yerseke e visitei a bonita cidade de Maastricht.
Queda só unha entrada máis. 
Después de regresar nos tomamos un descanso. Tuvimos tiempo libre: fui a Bergen op Zoom a un concierto, vi la lluvia de estrellas, fui a Goes en bicicleta, monté en las atracciones de Goes, pasee por la feria de Yerseke y visité la bonita ciudad de Maastricht.
Queda sólo una entrada más.
 
We returned and we had free time. I went to a concert in Bergen op Zoom, I saw the Perseids shooting stars, I went to Goes cycling, I got on the attractions in Goes, I visited the fair in Yerseke and I discovered the beautiful city of Maastricht.
Only one more post.

martes, 20 de agosto de 2013

República Checa / Czech RepublicMartes, como xa sabedes. En coches de diferentes país dos que viaxan con nós. Pero coma sempre algún problema ó marchar: alguén se esquece algo. Unha vez amañado, todos estabamos tranquilos.

Traveling
Martes, como ya sabéis. En coches de diferentes padres de los que viajan con nosotros. Pero como siempre algunos problemas al irnos: alguien se había olvidado algo. Una vez arreglado, todos tranquilos.

Tuesday, but you’ve already known it. We travelled using the cars of the parents of the kids who travelled with us. But, of course, there were some problems: somebody forgot something. When it was solved, everybody was relaxed.

A hora estaba a piques de chegar, pero xa estabamos en Antwerp (Bélxica). Xa eran as 15:30. Gardamos as maletas no maleteiro do autobús e subímonos.

La hora estaba a punto de llegar, pero ya estábamos en Amberes (Bélgica). Ya eran las 15:30. Guardamos las maletas en el maletero del autobús y nos subimos.

It was almost the time for leaving, but we were already in Antwerp (Belgium). It was at 15.30. We put the luggage into the trunk of the bus and got into it.

O iPod e os cascos estaban preparados. Esperábanme arredor de dezasete horas de viaxe ata chegar á capital checa.  Tras moitas horas de camiño sen problemas desfrutando das preciosas paisaxes belgas e o comezo das alemás o autobús comezou a circular polo arcén. Algo raro estaba ocorrendo. Ó chegar a unha das incorporación da autopista o condutor comezou a ir marcha atrás. Vaia movida! Detivémonos e logo duns segundos policía chegou. Seguramente pinchamos pero non obtivemos ningunha resposta dos condutores.

 El iPod y los cascos estaban preparados. Me esperaban alrededor de diecisiete horas de viaje hasta llegar a la capital checa. Tras muchas horas de camino sin problemas disfrutando de los preciosos paisajes belgas y el comienzo de las alemanas el autobús empezó a circular por el arcén. Algo raro estaba ocurriendo. Al llegar a una de las incorporaciones de la autopista el conductor comenzó a ir marcha atrás. ¡Vaya movida! Nos detuvimos y tras unos segundos la policía llegó. Seguramente habíamos pinchado pero no obtuvimos ninguna respuesta de los conductores.


Traveling
I had prepared the iPod and the earphones. The trip would take almost seventeen hours till arriving to the capital of Czech Republic. After many hours on the road without any kind of problems and enjoying the Belgic landscape and German one the driver started to drive on the shoulder road. Something wrong was happening. When we arrived to an acceleration lane the driver drove in reverse. WTF! He stopped the bus and after a few seconds the police arrived. I think some of the wheel was punctured but we had no explanation from the drivers.

Chegados a Aachen, o autobús parou. Había un rexistro ou control de pasaportes. Eu, coa miña barba dunhas cantas semanas, agardaba sentado no bus. O sorprendente foi que tras atravesar o corredor, o policía chegou a onde a min. Preguntoume polo pasaporte. Non o atopei así que lle dei a licenza de conducir. Tras analizalo con cautela chegou á conclusión de que non era suficiente, así que me reiterou a pregunta sobre o documento nacional de identidade. Pensei que o deixara en casa, o cal era un problema. Atopeino, menos mal. Outro compañeiro seu subiu e comezou o rexistro dos demais, pero menos insistente.

Llegamos a Aachen, el autobús paró. Había un registro o un control de pasaportes. Yo, con mi barba de unas cuantas semanas, esperaba sentado. Lo sorprendente fue que tras atravesar el corredor, el policía llegó a donde yo estaba. Me pidió o pasaporte. No lo encontraba así que le di la licencia de conducir. Tras analizarlo con cautela llegó a la conclusión de que non era suficiente, así que me reiteró la pregunta sobre el documento nacional de identidad. Pensé que lo había dejado en casa, lo cual sería un problema. Lo encontré, menos mal. Otro compañero suyo subió y empezó el registro de los demás,  pero menos insistente.


We arrived to Aachen, the bus stopped. The policemen came into the bus to check the passports. I was sitting down having my many weeks beard.  One of the policemen walked through the hall in the bus and came directly to me. He asked me for my passport. I wasn’t able to find it so I gave him the driving license. After staring at it carefully he asked also for my identification because the driving license wasn’t enough. I found it, lucky for me. The other policeman started checking the other passenger.

Seguimos a viaxe e cando estabamos xa na cidade de Frankfurt, a cal hei de visitar porque me deu a sensación de auténtica cidade, atopámonos unha especie de carreira nocturna de patín. Ó parecer este tipo de actividades son bastante comúns en Alemaña, segundo a información que a miña compañeira alemá me ofreceu. Cando chegamos á estación tivemos uns minutos de descanso. Un dos rapaces que me veu connosco ofreceume algo que eu nunca vira: Un pau. Por suposto que tiña visto pau, pero ningún coma este. Era unha rama doce para chuchar. O certo é que non me gustou moito.
Traveling

Continuamos el viaje y cuando estábamos ya en la ciudad de Frankfurt, la cual visitaré porque me dio la sensación de ser una auténtica ciudad, nos encontramos una especie de carrera nocturna de patines. Al parecer este tipo de acontecimientos son bastante habituales en Alemania, según la información que mi compañera alemana me ofreció. Cuando llegamos a la estación tuvimos unos minutos de descanso. Uno de los chicos que venía con nosotros me ofreció algo que nunca había visto: Un palo. Por supuesto que había visto algún palo antes, pero ninguno como este. Era una rama dulce para chupar. Lo cierto es que no me gustó mucho.

The trip continued. When we were in Frankfurt, city which I’ll visit because it looks like real big city, we saw sort of night rolling skate race. My German friend said that it happens quite often in Germany. When we arrived to the bus station we had a short break.  One of the guys who came with us gave me something I have seen before: a stick. Of course, I have seen a stick before, but none like that. It was a sweet branch to suck.  I didn’t like it.

A viaxe continuou. Un dos condutores achegouse ás escaleira da parte de atrás e comezou a desatar os zapatos. Vin como abría unha trampilla que había en fronte do baño. Meteuse dentro. Quizais sexa a entrada a un mundo marabilloso ao que só os condutores de autobús poden acceder, pero tamén podería ser un lugar para durmir. Nunca o saberei...

El  viaje continuó. Uno de los conductores se acercó a las escaleras de la parte de atrás y se descalzó. Vi como abría una trampilla que había en frente al baño. Se introdujo en el habitáculo. Quizás sea la entrada a un mundo maravilloso al que sólo los conductores de autobús pueden acceder, pero también podría ser un lugar para dormir. Nunca lo sabré…

We kept going on. One of the drivers got closer to the back stairs and put his shoes off. He opened a trapdoor which was in front of the toilet. He got in. It may be is the entrance to a wonderful world which you only can go in if you a bus driver, but it also can be a place to sleep. I will never know it…
Traveling

Estabamos máis e máis preto do noso destino. Na cidade aínda alemá de Nümbenger leveime unha enorme sorpresa ao ver a impresionante muralla que alí se conserva. Dende ese momento (1:39) deixei de anotar o que vía polo que os recordos que teño son escasos e pouco fiables. A pesar diso pouco máis hai que contar salvo algunha parada polo camiño e a ilusión de estar máis preto da Nai de todas as cidades, nome co que é coñecido Praga.

Estábamos más y más cerca de nuestro destino.  En la ciudad todavía alemana de Nümbenger me llevé una enorme sorpresa al ver la impresionante muralla que allí se conserva. Desde ese momento (1:39) dejé de anotar lo que veía por lo que los recuerdos que tenía son escasos y  poco fiables. A pesar de eso poco más hay que contar salvo alguna parada de camino y la ilusión de estar más cerca de la Madre de todas las ciudades, nombre con el que es conocido Praga.

We were getting closer to our destination. In the Nümbenger, still in Germany, I saw an amazing city wall which is very well preserved. After that moment (1:39) I didn’t write down anymore and the memories I have aren’t many and trustful. Even though I didn’t have many things to talk about but some breaks and how I was looking forwards to see the Mother of the Cities, how Prague is known.

Praga

Praga / Prague / Praha
O autobús chegou case ás seis da mañá. O noso compañeiro, el que deixara o proxecto, chegaría nuns minutos. A pesar de estar fora da organización polos problemas que tivera (e nós tamén), non nos deixou co cu ó aire. El foi o encargado de preparar todas as actividades en Praga porque coñece Praga perfectamente. Considero que foi todo un detalle que sen estar na organización, sen cobrar unha miserenta coroa checa e sen recibir o agradecemento que se merece colaborase con nós. Moitas gracias.

El autobús llegó casi a las seis de la mañana. Nuestro compañero, el que había dejado el proyecto, llegaría en unos minutos. A pesar de que estaba fuera de la organización por los problemas que había tenido (y nosotros también), no nos dejó con el culo al aire. Fue él el encargado de preparar todas las actividades en Praga porque conoce Praga perfectamente. Considero que fue todo un detalle que sin estar en la organización, sin cobrar una mísera corona checa y sin recibir el agradecimiento que se merece haya colaborado con nosotros. Muchas gracias.

The bus arrived around six o’clock in the morning. Our friend, the one who left the project, would be there in a few minutes. Even being not part of the organization anymore because of the problems he had (and also us), he didn’t leave us exposed.  He was the one who prepared the activities for Prague because he knows Prague perfectly. I think it was a nice gesture for the organization and for us because he didn’t earn any money for money. I would like to thank him: Thank you very much!

Cando el chegou dirixímonos ao lugar no que durmiríamos durante a nosa estancia. Segundo a organización poderíamos ir andando, segundo a realidade non. Collemos o metro e despois un tranvía (chamado desexo chegar). Chegamos a igrexa na que durmiriamos dúas noites. Non estaba aberta. Esperamos. Esperamos. Chegounos unha mensaxe da nosa amiga checa que ó parecer nos tiña que vir a buscar e que nos dicía que ata as dez da mañá a igrexa non estaría aberta. Bonito, muy bonito.Había que pasar o tempo. Dividímonos en dous grupos: os que querían almorzar e os que non. Eu xa comera, así que escollín o segundo que ademais tiña como misión coidar das equipaxes de todos que se atopan en fronte a entrada da igrexa.

Praga
Cuando él llegó nos dirigimos al lugar en el que dormiríamos durante nuestra estancia. Según la organización podríamos ir andando, según la realidad no. Cogimos un metro y después un tranvía (llamado deseo llegar ya). Llegamos a la iglesia en la que dormiríamos dos noches. No estaba abierta. Esperamos. Esperamos. Nos llegó un mensaje de nuestra amiga checa que al parecer nos tenía que venir a buscar y que nos decía que hasta las diez de la mañana la iglesia no estaría abierta. Bonito, muy bonito. Teníamos que hacer algo para matar el tiempo. Nos dividimos en dos grupos: los que querían desayunar y los que no. Yo ya había comido, así que escogí el segundo que además tenía como misión mantener a salvo los equipajes de todos que se encontraban en frente a la entrada de la iglesia.

When we arrived to the bus station we went to place where we would sleep. Our organization told us we could get there walking, the real world said: NO WAY. We took the subway and a streetcar (named desire to arrive). We arrived to the church where we would sleep two nights. Is it not opened? We waited. We waited. Our Czech mate sent us a message to tell us that it wouldn’t be opened till ten o’clock. Ironic Great. We had to do something to spend the time. We split up into two groups: the ones that wanted to have breakfast and the ones that didn’t. I had eating, so I chose the second one which also had to take care of the luggage which was at the church door.

Namentres os máis activos do noso grupo andivemos explorando as proximidades de onde estabamos. Non nos perdemos, o cal xa é importante.
Ás dez chegaron o xefe, a coordinadora e unha muller que sería a responsable da nosa comida chegaron. Tiñan a chave. Así foi como logramos entrar. Comezamos a meter todas as nosas cosas nunha habitación da igrexa. Primeiramente todos xuntos, pero despois dividíronnos por sexos. Non me imaxino isto nos campionatos de volei-praia. Despois de dividirnos e organizar todas as nosas cosas preguntamos para pola ducha. Unha soa ducha para todos nós e os grupos de Hungría e Estados Unidos. Antes destes grupos chegaren démonos unha ducha.

Mientras tanto los más activos del nuestro grupo anduvimos explorando las proximidades. No nos perdimos, lo cual ya es importante.
Nuestro jefe, la coordinadora y la mujer que sería la responsable de nuestra comida llegaron. Tenían la llave. Así fue como logramos entrar. Empezamos a meter todas nuestras cosas en una habitación de la iglesia. Primeramente todos juntos, pero después nos dividieron por sexos. No me imagino esto en los campeonatos de vóley-playa. Después de dividirnos y organizar nuestras cosas preguntamos por la ducha. Una sola ducha para todos nosotros y los grupos de Hungría y Estados Unidos. Antes de  que llegasen estos grupos nos dimos una ducha.                     

While this was happening the most active ones in our group started exploring the closest streets. We didn’t get lost, which is important.
Our boss, the coordinator and the woman who will take care of our food arrived. They had the keys. That was how we got in. We put our luggage inside, in a room inside the church. First of all we all were in the same room, but after they separated us by gender. I cannot imagine that in beach volleyball tournaments. After being separated and organizing our things we asked for the shower. There was only one for all of us and the groups from Hungary and USA. Before they arrived we all took a shower.

Arredor das seis da tarde quedamos co noso compañeiro checo para coñecer a cidade fóra das actividades planexadas. Foi esta vez cando me comecei a abraiar coa arquitectura da Nai de todas as cidades: os edificios, a catedral, as pontes... Pódese apreciar perfectamente que non é unha cidade de nova planta senón medieval ó pasear polas súas rúas sen ningún tipo de planificación aparente. Pero este caos nas rúas queda completamente encuberto pola maxestuosidade dos seus edificios. Con cada edificio poderías precisar media hora para analizar todas as figuras, os detalles e demais.

Alrededor de las seis de la tarde quedamos con nuestro compañero checo para conocer la ciudad fuera de las actividades planeadas. Fue en este momento cuando me empecé a impresionar con la arquitectura de la Madre de todas las ciudades: los edificios, la catedral, los puentes... Se puede apreciar perfectamente que no es una ciudad de nueva planta sino medieval al pasear por sus calles sin ningún tipo de planificación aparente. Pero este caos en la calles queda completamente encubierto por la majestuosidad de sus edificios. Con cada edificio podrías necesitar como una media hora para analizar todas las figuras, los detalles…

Around six o’clock in the afternoon we met our Czech mate who would show us the city. It would be different from the activities which were planned. I was impressed because of the architecture of the Mother of Cities: the buildings, the cathedral, the bridges… You can notice it’s not a planned city but medieval when you walk through the street without any kind of planning apparently. This chaos in the shape of the street isn’t almost perceptible because of the beauty of the building. I could spend more than half an hour to see all sculptures on each façade, the details…

Fomos á catedral para o cal precisamos utilizar o tranvía número 22. De camiño ao alto do outeiro, onde estaba a catedral, o noso amigo foinos facendo de guía e explicando algúns datos de interese. Chegamos a nosa parada atopeime cunha mala noticia: Regina Spektor estaría en Praga o 13 de agosto e eu non estaría na cidade.

Fuimos a la catedral para lo cual necesitamos utilizar el tranvía número 22. De camino a lo alto de la colina, donde está la catedral, nuestro amigo nos iba haciendo de guía y explicando algunos datos de interés. Llegados a nuestra parada me encontré con una mala noticia: Regina Spektor estaría en Praga el 13 de agosto y yo no estaría en la ciudad.

We went to the cathedral. We took the tram 22. While we were into the tram going to the top of the hill, where the cathedral is, our friend told us about the buildings and history of the places we could see. On the top I saw an ad which made me feel sad: Regina Spektor would be in Prague on 13th of August and I wouldn’t be there.

Continuamos o camiño cara a catedral de San Vito. Na entrada había dous gardas custodiando a entrada. Algo curioso foi atopar unha cámara na farola que está preto da entrada. Ó entrar no recinto amurallado onde está a catedral puidemos apreciar a súa orixe gótica na súa altura, no seu rosetón e no sobrecargado da fachada.

Continuamos el camino hacia la Catedral de San Vito. En la entrada había dos guardias custodiando la entrada. Algo curioso fue encontrar una cámara en la farola que está cerca de la entrada. Al entrar en el recinto amurallado donde está la catedral pudimos apreciar su origen gótico en su altura, en su rosetón y en su sobrecargado de la fachada.

We walk to Saint Vitus Cathedral. There were two guardians in the entrance. It was weird seeing a security camera inside of a streetlight.  When we were inside the fort which was around the cathedral we saw the Gothic style because of the highness, the rose window and the façade.

Despois de visitar o castelo onde estaba a catedral fomos a unha praza dende a cal se podía toda a cidade de Praga. Vimos a Torre Eiffel de Praga coñecida como Torre de Petrín cunha interesante historia detrás; a Casa Danzante, exemplo do movemento deconstructivista; a Muralla da Fame, creada unicamente para dar traballo á xente que morría de fame; o antigo teatro...

Después de visitar el castillo donde estaba la catedral fuimos a una plaza desde la cual se podía toda la ciudad de Praga. Vimos la Torra Eiffel de Praga conocida como Torre de Petrín con una interesante historia detrás; la Casa Danzante, ejemplo del movimiento deconstructivista; la Muralla del Hambre, creada únicamente para dar trabajo a la gente que se moría de hambre; el antiguo teatro…

After visiting the castle (fort) where the cathedral is we went to a square from where we could see the whole city of Prague. We saw the Eiffel Tower of Prague known as Petřínská rozhledna and we learnt about its history; the Dancing House, deconstructionist style example; The Hunger Wall, built to feed the hungered people; the old theatre…


Descendemos o outeiro polas estrañas rúas de Praga e dirixímonos a un café. Atravesámolo ata dirixirnos a terraza. Sen ruídos, respirábase unha tranquilidade que eu precisaba. Pedín un café. Falamos.

Descendimos la colina por las extrañas calles de Praga y nos dirigimos a un café. Lo atravesamos hasta la terraza. Sin ruidos, se respiraba una tranquilidad que necesitaba. Pedí un café. Hablamos.

We went down of the hill through and we went to a café. We walk through it to terrace. No noises, peace and relax. I ordered a coffee. We talked.

Dirixímonos ás ribeiras do río Moldava e cruzamos a Ponte de Carlos. Na ponte hai moitas estatúas representando diversas escenas e persoeiros. 

Nos dirigimos a las orillas del río Moldava y cruzamos el Puente de Carlos. En el puente hay muchas estatuas representando diversas escenas y personajes.

We walked to the shores of the Vltava River and we crossed the Charles Bridge.  There many sculptures in the bridge of the characters and different situations.Retornamos do longo paseo. Cando toda a xente dos países que estabamos agardando chegaron comezamos as actividades: xogos para coñecernos. A nosa compañeira checa preparou os xogos. Foron moi divertidos, pero para min insuficientes, teño unha memoria penosa. Logo dos xogos e cear tiñamos a opción dun paseo nocturno. Eu uninme. Fixemos máis ou menos un recorrido como o da tarde aínda máis curto. A atmosfera da cidade ten un algo aínda máis sorprendente de noite. Vimos dende ó lonxe un concerto con bailaríns, pero non tiñamos tempo para iso. Regresamos.

Regresamos del largo paseo. Cuando toda la gente de los países que estábamos esperando llegaron comenzamos las actividades: juegos para conocernos. Nuestra compañera checa preparó los juegos. Fueron muy divertidos, pero para mí insuficientes, tengo una memoria penosa. Después de  los juegos y cenar teníamos la opción de un paseo nocturno. Me uní. Hicimos más o menos un recorrido como el de la tarde aunque más corto. La atmósfera de la ciudad tiene algo incluso más sorprendente de noche. Vimos desde un concierto con bailarines a lo lejos, pero no teníamos tiempo para eso. Regresamos.

We returned after walking for a long time. When everybody who we were waiting for arrived the activities started: game for knowing each other better. Our Czech mate (the one who is still in the organization) had prepared the games. We had fun, but for me they weren’t enough, my memory is really bad. After the games and having dinner we could choose between a night walk and resting. I chose the first one. We walk almost through the same streets we did before. The atmosphere of the city has even more charm at night.  We watched a concert with dance performance for a while and then we returned.

Ó día seguinte tivemos máis ou menos a mesma actividade pero en distintos grupos. Ó certo é que a información que tivemos os voluntarios do SVE foi a mellor, todo gracias ó noso compañeiro. Fomos ó antigo concello, vimos o reloxo astrolóxico e rematamos a viaxe nunha pequena igrexa de Praga. Comemos e logo diso o Bispo da igrexa falounos. Resulta que era antes era enxeñeiro pero, debido a unha experiencia traumática, decidiu cambiar de profesión porque atopou o camiño do Señor. É raro como cada persoa di que Deus contactou con ela e que puideiron ver o camiño do Señor. Dende o meu punto de vista todas teñen a mesma explicación: non enfrontarse a triste realidade. De todas formas, foi interesante escoitar a súa historia.

Al día siguiente tuvimos más o menos la misma actividad pero en distintos grupos. Lo cierto es que la información que tuvimos los voluntarios del SVE fue la mejor, todo gracias a nuestro  compañero. Fuimos al antiguo ayuntamiento, vimos el reloj astrológico y acabamos el viaje en una pequeña iglesia de Praga. Comemos y después de eso el Obispo de la iglesia no hablo. Resulta que antes era ingeniero pero, debido a una experiencia traumática, decidió cambiar de profesión porque descubrió el camino del Señor. Es raro como cada persona di que Dios contactó con ella  y que pudieron ver el camino del Señor. Desde mi punto de vista todas tienen la misma explicación: no enfrentarse a la realidad. De todas formas, fue interesante escuchar su historia.

The next day there were more activities. We split up into different groups. The information we got from our mate from Prague was the best, only the EVSers had it. We went to the old city hall, we saw the astrological clock and we ended the trip in a small church in Prague. We ate and then the Bishop of that church talked. He used to be an engineer but, after a traumatic event, he decided to become a priest because he found The Way of the Lord. It’s weird when somebody says that God touched them or they found The Way of the Lord. From my point of view everything is the same: they don’t want to see the real world. Anyway, it was very interesting knowing about him.
 
Unha vez rematado: tempo libre. Fomos á Praza de Venceslau e fixemos algunhas compras polas inmediacións.
Una vez acabado: tiempo libre. Fuimos a la Plaza de Wenceslao e hicimos algunas compras por las inmediaciones.
He finished and then: free time. We went to the Wenceslas square and we went shopping.

Era a última noite que iamos pasar en Praga. O noso compañeiro levounos a un lugar incrible: Un pub onde había un concerto de Ska. O certo é que ese tipo de música sérveme para cambiar completamente o humor. O pub era estraño. Tiña moitos pisos e estancias intermedias, pontes...  Non sei moi ben como describilo. É como un gran conxunto de motores eléctricos funcionando. Como unha fábrica. Algo raro, pero belo simultaneamente.

Era la última noche que íbamos a pasar en Praga. Nuestro compañero no llevó a un lugar increíble: Un pub donde había un concierto de Ska. Lo cierto es que ese tipo de música me cambia completamente el humor. El pub era extraño. Tenía muchos pisos y estancias intermedias, puentes… No sé cómo describirlo. Es como un gran conjunto de motores eléctricos funcionando. Como una fábrica. Algo raro pero bello simultáneamente.

It was the last day in Prague. Our mate showed us an amazing place: A club where there was a ska concert. I like this kind of music, it changes my mood and I feel happy. The club was weird. There were many levels, bridges… It’s hard to describe it. It’s also like a big working engine. Like a factory. It’s weird but beautiful at the same time.

Ó día seguinte tiñamos que irnos e non podíamos voltar a onde durmimos a noite anterior porque a igrexa estaba fechada. Durmimos no piso do noso compañeiro.

Al día siguiente teníamos que irnos y no podíamos volver a donde dormimos la noche anterior porque la iglesia estaba cerrada. Dormimos en el piso de nuestro compañero.

We had to leave the next day and we couldn’t go back to the church because it was locked.  We slept in the flat of our mate.

Tachov

Estabamos divididos en varios grupos. No meu grupo estábamos: 3 rapazas húngaras, 2 rapaces neerlandeses, a miña compañeira checa, unha parella neerlandesa e mais eu. Comezamos a nosa viaxe pola República Checa.
Estábamos divididos en varios grupos. En mi grupo estábamos: 3 chicas húngaras, 2 chicos neerlandeses, mi compañera checa, una pareja neerlandesa y el menda. Comenzamos nuestro viaje en la República Checa.

We split up into many groups. In mine there were: 3 Hungarians girls, 2 Dutch guys, my Czech friend (the one who was in the project), a Dutch couple and me.  We started our trip across the Czech Republic.


Tiñamos por diante catro horas de viaxe en tren. Ía ser a miña primeira experiencia en trens checos. Volveu a min esa sensación de aventura e romanticismo que me causaban os trens nos Países Baixos cando cheguei e comezaba a perdela. Algo que me encantou foi que las ventás dos trens checos se poden abrir. Facía calor, polo que pasei unha gran parte da viaxe en tren na ventá, sentindo o aire na cara e unha sensación de liberdade que non podes sentir noutros trens. Como anécdota quedan os problemas co revisor: os pés nos asentos e esputar pola ventá.

Teníamos cuatro horas de viaje en tren. Iba a ser mi primera experiencia en un tren checo. Sentí de nuevo esa sensación de aventura y romanticismo que me causaban los trenes en los Países Bajos cuando llegué  y empezaba a perderla. Algo que me encantó fue que las ventanas de los trenes checos se pueden abrir. Hacía calor, por lo que pasé una gran parte del viaje en tren en la ventana, sintiendo  el aire en la cara y una sensación de libertad que no puedes sentir en otros trenes. Como anécdota quedan los problemas con el revisor: los pies en los asientos y esputar por la ventana.

Our first trip would take us four hours by train. I would be my first time in Czech trains. I had the feeling of adventure that I used to have in Dutch trains. I loved the windows of Czech trains because you can open the windows and then feel the wind in your face and feel the freedom that you can’t feel in other trains. Some anecdotes were: the feet on the seats and spitting through the window.

Fixemos o cambio correspondente e collemos un pequeno tren que nos levaría á seguinte parada: Tachov. Puidemos ver a cabina do condutor. Parece que na República Checa todo é máis natural, máis repousado.

Hicimos el cambio correspondiente y cogimos un pequeño tren que nos llevaría a la siguiente parada: Tachov. Pudimos ver la cabina del conductor. Parece que en la República Checa todo es más natural, más relajado.

We changed the train and we took a very small train to go to our final stop: Tachov. We saw the inside of the driver’s cabin. It looks like life is easier and more natural in Czech Republic.

Chegamos e había unha cooperativa agardando por nós. Baixamos do tren, atravesamos as vías do tren e comezaron as presentación. Colleron a nosa equipaxe, metérona en su coche e comezamos a andar cara a casa onde realizaríamos as reunión e algunhas actividades.

Llegamos y había un grupo esperándonos. Bajamos del tren, atravesamos las vías del tren y empezamos las presentaciones. Cogimos nuestro equipaje, lo metimos en su coche y comenzamos a andar hacia la casa donde realizaríamos las reuniones y algunas actividades.

We arrived and there were people waiting for us. We got off the train, crossed the railways and everybody started to introduce to each other. We carried our luggage and we set it in the trunk of their car and we walked to the house where we would have the meeting and some activities.

Dentro da casa podían verse as fotos de como era antes o edificio: completamente en ruínas. Fixeran un traballo enorme e agora a casa era fermosa. Comemos algo. Debido a un problema na comunicación non sabían que eu non comía carne. Rapidamente buscaron a solución e eu puiden comer.

Dentro de la casa podían verse las fotos de cómo era antes el edificio: completamente en ruinas. Habían hecho un trabajo increíble. Comimos. Debido a un problema en la comunicación no sabían que no como carne. Rápidamente buscaron la solución y pude comer.

There were pictures of the house about how the house used to be: they rebuilt it completely. They were working very hard. We ate. Because of misunderstanding they didn’t know that I was vegetarian. They solved out very quickly and I also ate.

Debido ó retraso dos trens non puidemos seguir o esquema que tiñan pensado polo que ó chegar realizamos algúns xogos para pasar o tempo e despois fomos á casa dos nosos hóspedes para deixarmos as cousas.

Debido al retraso de los trenes no pudimos seguir el esquema que tenían pensado por lo que al llegar realizamos algunos juegos para pasar el rato y después fuimos a la casa de nuestros huéspedes para dejar nuestros enseres.

The train was delayed and because of that we couldn’t follow the schedule they had prepared. Instead of that we played some games and then we went to our host families’ house to leave our things.

Volvemos ó lugar de reunión. Ceamos e comezou o paseo nocturno polo verde pobo de Tachov. Paseamos a carón do río. Recordoume algúns lugares de Lousame: Camiñando polo monte na escuridade. Non facía frío e o ceo estaba descuberto co cal podiamos ver as estrelas perfectamente, como o botaba de menos.

Volvimos al lugar de reunión. Cenamos y empezamos el paseo nocturno por el verde pueblo de Tachov. Paseamos por las orillas del río. Me recordó a algunos lugares de Lousame: Caminando por el bosque en la oscuridad. No hacía falta frío y el cielo estaba descubierto con lo cual podíamos ver las estrellas perfectamente, como lo echaba de menos.

We returned to the meeting point. We had dinner there. Then we went for a night walk in green town of Tachov. We walked on the shore of the river. It reminded me some places of Lousame (http://en.wikipedia.org/wiki/Lousame): Walking in the darkness. It was not cold and there weren’t clouds in the sky so we could see the stars, I missed it.

Fomos a un recinto onde a xente rica acostumaba ir a montar a cabalo. Ese día estaban reproducindo unha película. No momento no que nos chegamos estaban no descanso, así que puidemos entrar e mirar as instalacións. Tamén pasamos preto dun mosteiro que actualmente é utilizado como escola.

Fuimos a un recinto donde la gente rica iba a montar a caballo. Ese día estaban reproduciendo una película. En el momento en que nosotros llegamos estaban en el descanso, así que pudimos entrar y mirar las instalaciones. También pasamos cerca de un monasterio que actualmente es una escuela.

We went to a place where rich people used to go for riding horses. That day they were playing a movie. They were in a break so we could see the building inside. We also saw a monastery which nowadays is a school.

Camiñamos e camiñamos. Desfrutamos da paisaxe, das conversas, do ceo estrelado, das vistas do pobo... Respirábase tranquilidade.

Caminamos y caminamos. Disfrutamos del paisaje, de las conversaciones, del cielo estrellado, de las vistas del pueblo... Se respiraba tranquilidad.

We walked for a long time. We enjoyed the landscapes, the talks, the starry sky, the view of the town… The atmosphere was so relaxing.
Leváronnos preto dun camiño e agardamos a que preparasen a seguinte actividade. O xogo consistía en que tiñamos que ir a través do camiño completamente a escuras, salvo por unhas velas, debaixo das cales se atopan uns debuxos que nos darían pistas sobre unha lenda. Alguén andaba entre a maleza do monte. Podiamos escoitalo pero non velo. A misión desta persoa era asustarnos. Aínda que me coste admitilo: Berrei do susto.

Nos llevaron al inicio de un camino y esperamos a que preparasen la actividad siguiente. El juego consistía en que teníamos que ir a través del camino completamente a escuras, salvo por unas velas, debajo de las cuales se encontraban unos dibujos que nos darían  pistas sobre una leyenda. Alguien andaba entre la maleza do bosque. Podíamos escucharlo pero no verlo. La misión de esta persona era asustarnos. Aunque me cueste admitirlo: grité.

We arrived to the beginning of a path in the forest. The game started. We had to walk through the path which was completely dark but some candles which were lighting drawings which would help us to learn about the legend of the town. Somebody was in the forest to scare us. We heart him but we couldn’t see him. Although it’s hard to admit it: I screamed.

Houbo outro xogo que consistía en buscar a dúas persoas no monte na escuridade. A única pista que de vez en cando tiñamos eran unhas luces que se movían. Eu achegueime sen luces, co cal non me podían ver. Vin a luz preto e comecei a correr cara ela. Desapareceu. Continuei correndo. Cheguei ó lugar onde estaba a luz, pero non podía ver nada. Comecei a mirar arredor e distinguín unha silueta preto dunha arbore tan só a uns corenta centímetros de min. Así acabou o xogo.

Hubo otro juego que consistía en buscar a dos personas en el bosque en la oscuridad. La pista que teníamos eran unas luces que movían. Me acerqué sin luces, con lo cual no me podían ver. Vi la luz cerca y empecé a correr hacia ella. Desapareció. Continué corriendo. Llegué al lugar donde estaba la luz, pero no podía ver nada. Empecé a mirar a mí alrededor y distinguí una silueta cerca de un árbol tan sólo a unos cuarenta centímetros de mí. Así acabó el juego.

Another game. Two persons were at the forest. Sometimes they waved with a light in their hands. We had to catch them. I got closer to them without any light so they couldn’t see me. I saw a light close. I started running to the place I thought he was. If somebody was there, he disappeared. I looked around and I distinguished a figure close to a tree which was forty centimeter from me. That was how the game ended.

Retornamos a casa. O día rematara.
Regresamos a casa. El día había acabado.
We came back home. The day ended.

Ó día seguinte tivemos un día bastante ocupado. Comezou co traballo no museo. Tiñamos que poñer en orde parte do exterior do museo e preparar o lugar onde á tardiña tería lugar un concerto dunha cantante de rap estadounidense que a miña organización contactara especialmente para este evento y outros más.

Al día siguiente teníamos un día bastante ocupado. Empezó con el trabajo en el museo. Teníamos que poner en orden parte del exterior del museo y preparar el lugar donde por la tarde tendría lugar un concierto de un cantante de rap estadounidense que mi organización contactara especialmente para este evento y otros más.

The next day was busy. We did some voluntary work in the museum. We had to organize and clean a part of the museum and prepared the stage for a concert of an American rap singer which my organization contacted for the trip to Czech Republic.

A principal tarefa que tivemos era ordenar un garaxe e sacar o carruaxe que dentro del había. Quitamos todas as madeiras e ferralla e logo comezamos a mover a carruaxe. Estabamos todos á empurrar e a tirar. A mala fortuna fixo que unha das rodas dianteiras rodase por riba dun dos pés dun dos rapaces.

La principal tarea que nos encomendaron fue ordenar un garaje y sacar el carruaje que había dentro. Quitamos todas las maderas y hierros y luego comenzamos a mover el carruaje. Estábamos todos empujando y tirando. La mala fortuna hizo que una de las ruedas delanteras rodase por encima del pie de unos los chicos.

The main task we had was trying to clear a garage and pushing out the old carriage. We moved all the pieces of wood and metal we found and after that we tried to move the carriage. Some of us were pulling and others were pushing. But a guy was so unlucky: a wheel rolled over his food.

O rapaz actuou como un valente. Evidentemente queixouse pola dor que non era para menos. A miña compañeira acompañeino ó médico mentres os demais preparabamos o lugar para o concerto. Cando regresaron do médico traían consigo boas noticias: ningún oso roto.

El chico se comportó como un valiente. Evidentemente se quejó, no era para menos. Mi compañera lo acompaño al médico mientras los demás preparábamos el lugar para el concierto. Cuando regresaron de médico traían buenas noticias: ningún hueso roto.

The guy was very brave. Of course he was in pain but he didn’t complain much. My Czech mate went to the doctor with him while we prepared the stage. When they came from the doctor they had good news: no broken bones.

Despois tiñamos unha actividade para descubrir o pobo. Ó parecer o rapaz que o preparou estivera dúas semanas traballando nel. Notouse o traballo e o certo é que foi divertido. A única queixa era o sol que nos fixo sentir que era demasiado longo (aínda que quizais o fose). Dúas horas despois de empezalo, e sen rematar completamente o circuíto, voltamos.

Después teníamos una actividad para descubrir el pueblo. Al parecer el chico que lo preparó había estado dos semanas trabajando en él. Se apreciaba el trabajo y lo cierto es que fue divertido. El único problema era el sol que nos hizo sentir que era demasiado largo (aunque quizás lo fuese). Dos horas después de empezarlo, y sin acabar completamente el circuito, regresamos.

We had an activity to discover the town. The guy who did was working on it for two weeks. We could notice the effort and the time he needed. The only problem was the sun and it maybe was too long. After two hours we came back.

Tiñamos tempo libre e podiamos decidir o que facer. Eu fun a piscina coa maioría da xente de Tachov. Concurso de saltos, nadar, crear ondas xigantes... Foi moi divertido, aínda que unha hora non foi suficiente. Saímos e fomos directos ó concerto.

Tuvimos tiempo libre y podíamos decidir qué hacer. Yo fui a la piscina con la mayoría de la gente de Tachov. Concurso de saltos, nadar, crear olas gigantes... Fue muy divertido, aunque una hora fue insuficiente. Salimos y fuimos directos al concierto.

We had free time. I went to the swimming pool with the people from Tachov. Diving contest, swimming, making giant waves… We had fun, but we were there only one hour, it’s not enough. We left and we went to the concert.

Estaba case todo preparado. A xente comezaba a chegar para asistir ao concerto.  Estabamos todos preparados. Deu comezo. A artista comezou a falar. Continuou falando durante 15 minutos axudada pola rapaza da casa de onde me hospedaba que traducía. Tras a longa conversa comezou o concerto. Só tres cancións? A xente e eu inclusive quedamos decepcionados. Queriamos asistir a un concerto.

Estaba casi todo preparado. La gente empezó a llegar para asistir al concierto. Estábamos todos preparados. Empezó. La artista empezó a hablar. Continuó hablando durante 15 minutos ayudada por mi huésped que traducía. Tras la larga charla empezó el concierto. ¿Sólo tres canciones? La gente y yo incluido quedamos decepcionados. Queríamos asistir a un concierto.

Everything was prepared. The people arrived to see the concert. All of us were prepared. It started. The singer started to speak and kept doing it for 15 minutes helped by my host who translated. The real concert started. Only three songs? Everybody was disappointed. We expected a concert.

Tras isto pasou unha das cousas que me fixo sentir vergoña de traballar nesta organización. Como puidestes ler o programa que prepararan en Tachov era estupendo. Aínda así o meu xefe decidiu non cooperar máis con este grupo. A pesar diso o tempo que alí estivemos foi estupendo. Fomos a un bar a catar a cervexa checa. Esa noite foi incrible.

Al finalizar el concierto sucedió una de las cosas que me hizo sentir más vergüenza de trabajar en esta organización. Como pudisteis leer el programa que habían preparado en Tachov era estupendo. Aun así mi jefe decidió no cooperar más con este grupo. A pesar de eso el tiempo que allí estuvimos fue estupendo. Fuimos a un bar a catar la cerveza checa. Esa noche fue increíble.

When the concert ended our boss told to the people from Tachov that he doesn’t want to cooperate longer with them. I felt so shamed because I was part of this organization. They prepared great activities and then this happened. Even so we had an amazing time all together. We went to drink some Czech beer. That night was hilarious.

Ó día seguinte tocaba ir á misa. O líder do grupo de Tachov era unha sacerdote. É a primeira muller cura que coñezo. Algún día a igrexa católica tamén dará este paso. Como sabedes despois de trinta entradas a igrexa a min non é algo que me guste moito. Despois do servizo tiñamos un tempo para pasar todos xuntos pero xa coas maletas preparadas para dirixirnos á próxima parada. Non nos queriamos ir.

Al día siguiente tocaba ir a misa. El líder del grupo de Tachov era una sacerdotisa. Es la primera mujer cura que conozco. Algún día la iglesia católica también dará este paso. Como sabéis después de treinta entradas la iglesia no es algo que me guste mucho. Después del servicio teníamos un tiempo para pasar todos juntos, pero ya con las maletas preparadas para dirigirnos a la próxima parada. No nos queríamos ir.

We went to the church. The leader of the group from Tachov is a priest. She is the first priest who is a woman I have met. Someday the Catholic religion will do it. After thirty posts I think you know I don’t services much. After the service we spent some time together. All of us had already packed our luggage. We didn’t want to leave.

Fomos á estación. Cruzamos a vías e subimos ó pequeno tren. Abrimos as ventás e comezamos a despedirnos durante catro minutos. Finalmente comezou a moverse e a despedida pasou a ser real. Botareinos de menos, principalmente a miña hóspede, pero espero velos pronto.
GRACIAS POR TODO.

Fuimos a la estación. Cruzamos las vías y subimos al pequeño tren. Abrimos las ventanas y empezamos a despedirnos durante cuatro minutos. Finalmente empezó a moverse y la despedida se pasó a ser real. Los echaré de menos, principalmente a mi huésped, pero espero verlos pronto. GRACIAS POR TODO.

We went to the train station. We cross the railway and we got into the train. We opened the window and we started waving for four minutes. Finally the train moved and saying goodbye became real. I will miss the, specially my host, but I hope see them soon. THANK YOU FOR EVERYTHING.

Most

A miña compañeira checa puxera enferma. Tiña unha forte dor na gorxa. Debido a iso foi no coche da parella neerlandesa que levaba a maior parte das nosas equipaxes. A ver como ía facer eu para preguntar... Chegamos a primeira das paradas que era o final do traxecto para este tren. Ó baixar púxenme a buscar nas pantallas por se había algunha que se correspondese coa nosa: todas apagadas. Decidín preguntar. Afortunadamente o rapaz ó que lle preguntei falaba inglés e ademais era moi amable. Era o mesmo tren que tiña que coller el, co cal nos acompañou. O tren viña con retraso. Logo de agardar longos minutos chegou. Subimos e  agardamos ata a seguinte parada onde fariamos o último dos cambios. Ó mesmo problema coas pantallas e a mesma solución: preguntar.

Mi compañera checa estaba enferma. Tenía un fuerte dolor en la garganta. Debido a eso fue en el coche de la pareja neerlandesa de nuestro grupo que llevan la mayor parte de nuestros equipajes. A ver cómo iba a hacer para preguntar... Llegamos a la primera parada que era el final de trayecto para este tren. Al bajar me puse a buscar en las pantallas por si había alguna que se correspondiese con la nuestra: todas apagadas. Decidí preguntar. Afortunadamente el chico al que le pregunté hablaba inglés y además era muy amable. Era el mismo tren que tenía que coger él, con lo cual nos acompañó. El tren venía retrasado. Esperamos unos largos minutos y llegó. Subimos y esperamos hasta la siguiente parada donde haríamos el último de los cambios. El mismo problema con las pantallas y la misma solución: preguntar.

My Czech mate was ill. She had a hard pain in her throat. Because of that she travelled in the car of the Dutch couple where most of our luggage was. I didn’t know how I would manage to ask. We arrived to the last stop of the small train from Tachov. I checked all the screens but all of them were off. I decided to ask. Luckily the guy who I asked to could speak English and he was very friendly. We told us it was the same train he would take and he showed us the platform. The train was delayed.  Wait for many minutes and the train arrived. We took it. We travelled to the next place where we would change the train. Again the same problem and again the same solution: asking.

Finalmente chegamos ó noso destino: Most. Estaba chovendo pero facía calor. Fomos á igrexa onte teriamos a cea: outra vez se esqueceran de dicirlles que non como carne. A cociñeira fora unha encantadora señora co pelo cardado e beizos pintados: unha señora. Podía falar francés, polo que intentei falar en francés aínda que o meu francés está en desuso. 

Finalmente llegamos a nuestro destino: Most. Estaba lloviendo pero hacía calor. Fuimos a la iglesia donde tendríamos la cena: otra vez se olvidaron de decirles que no como carne. La cocinera era una encantadora señora con el pelo cardado y labios pintados: una señora. Podía hablar francés, por lo que intenté hablar con ella en francés aunque mi francés no es muy bueno.

Finally we arrived to our destination: Most. It was raining but it was warm. We went to the church where we had dinner: they also didn’t know I’m vegetarian. The cook was a lovely old lady with carded hair and painted lips: a real lady.  He could speak French and, of course, I tried to talk to her in French. I realized that my French is very bad.

Despois diso tivemos o concerto outra vez. Pero outra vez se repetiu a mesma sensación. Demasiado curto.

Después de eso tuvimos un concierto otra vez. Pero otra vez se repitió la misma sensación: Demasiado corto.

After it we went to the concert of the American Singer. Again the same feeling: Too short.

Fomos a durmir. Ó día seguinte tiñámolo ocupado.

Fuimos a dormir. Al día siguiente estaríamos ocupados.

We went to the bed. The next day would be busy.

Pola mañá tivemos unha charla co cura da igrexa onde cearamos. Falounos do seu traballo cos indixentes. Na cidade de Most (que significa Ponte) hai arredor de 66.000 habitantes dos cales uns 5.000 son persoas sen fogar. Foi unha charla moi interesante e educativa.

Por la mañana tuvimos una charla con la cura de la iglesia donde habíamos cenado. Nos habló de su trabajo con los indigentes. En la ciudad de Most (que significa Puente) hay alrededor de 66.000 habitantes de los cuales unos 5.000 son personas sin hogar. Fue una charla muy interesante y educativa.

In the morning we had a talk to the priest of the church where we had dinner. He talked about his work with homeless people. There are 66.000 inhabitants in Most (meaning: Bridge) and 5.000 of them are homeless.  It was an educational and interesting talk.

Ese mesmo día tiñamos un xogo chamado Pushing out the church. Consistía en ir andando dende onde estaba antigamente a igrexa ata onde se atopa hoxe en día e realizar algunhas tarefas. Esta non era a mesma igrexa na que nos comemos, non. Esta igrexa estaba antigamente no casco antigo que foi completamente derrubado por motivos de económicos durante o réxime comunista.

Ese mismo día teníamos un juego llamado Pushing out the church. Consistía en ir andando desde donde estaba antiguamente la iglesia hasta donde se encuentra hoy en día y realizar alguna tarea. Esta no era la misma iglesia en la que nos comemos, no. Esta iglesia estaba antiguamente en el casco antiguo que fue completamente derrumbado por motivos de económicos durante el régimen comunista.

We had prepared a game called Pushing out the church. The children had to walk from the place where the old church used to be before it was moved till the church is nowadays. The old town was completely demolished by the government for the expanding lignite mines in the area. That wasn’t the church where we ate.

Despois diso fomos á piscina. Era impresionante. Era unha combinación entre piscina e spa. Unha marabilla. Estivemos unha hora e foi marabilloso e relaxante.

Después de eso fuimos a la piscina. Era impresionante. Era una combinación entre piscina y spa. Una maravilla. Estuvimos una hora y fue maravilloso y relajante.

We went to the swimming pool. It is amazing. It is like a pool combined with a spa. Great. We were one hour and it was wonderful and relaxing.

Ás oito da tarde tiñamos unhas clases de baile. Isto foi o mellor. Rinme, bailei e paseino teta. Foi sen dúbida o mellor.

A las ocho de la tarde teníamos una clase de baile. Esto fue lo mejor. Me reí, bailé y disfruté como un niño.

We went to a dance lesson at eight o’clock. I laughed, danced and enjoyed it as 5 year old child.

A estancia na cidade case acabara e por causa do mal tempo o día anterior e do saturado do último día non puidemos visitar o castelo que se podía apreciar dende calquera lugar da cidade no alto dunha montaña.

La estancia en la ciudad casi acabará y por causa del mal tiempo el día anterior y lo saturado del último día no pudimos visitar el castillo que se podría apreciar desde cualquiera lugar de la ciudad en el alto de una montaña.

We could visit the castle which is on the top of a hill because we had a busy schedule and because of the rain.

Liberec

Ó día seguinte tiñamos que irnos. Ó noso pequeno grupo uniuse outra persoa de Most. A miña compañeira checa atopábase mellor, así que fixo a viaxe connosco.

Al día siguiente teníamos que irnos. Nuestro pequeño grupo creció con la incorporación de otra persona de Most. Mi compañera checa se encontraba mejor, así que hizo a viajar con nosotros.

We left. Our small group grew. A woman from Most joined us. My Czech mate was better so she travelled with us.


Fixemos unha parada en Usti, cidade que me pareceu moi bonita,  e continuamos a viaxe. Todos nós estabamos cansados, así que usamos o tren para botar algunha que outra soneca.

Hicimos una parada en Usti, ciudad que me pareció muy bonita, y continuamos el viaje. Todos nosotros estábamos cansados, así que usamos el tren para dormir de vez en cuando.

One of the stops was in Usti, city I liked. We were tired so we used the train to sleep sometimes.

Chegamos a Liberec, pero con retraso debido aos problemas que había na vía que nos obrigaron a ir en bus un tramo do recorrido. Nada máis chegar a onde nos iamos hospedar, non sen problemas, mitin.

Llegamos a Liberec, pero con retraso debido a los problemas que había en las vías que nos obligaron a ir en bus un tramo del recorrido. Nada más llegar a donde nos íbamos hospedar, no sin problemas, mitin.

We arrived to Liberec, but because of the problems on railways, we were too late. Just after arriving we had a meeting.

Polo que dixeron ían a rezar antes e despois dos mitins, algo que a min me rebenta mentalmente. Antes de acabar e con algún malentendido funme de alí. Estaba un pouco cansado da relixión. Este non foi o único momento que me descolocou con respecto ó tema do cristianismo durante a estancia en Liberec. O peor momento foi cando representaron unha obra de teatro escrita por un dos estadounidenses, non o puiden soportar e abandonei a sala. Que forma de intentar lavar a cabeza dos rapaces: fea e sucia.

Por lo que dijeron iban a rezar antes y después de los mítines, algo que a mí me destroza mentalmente. Antes de acabar y con algún malentendido me fui de allí. Estaba un poco cansado de tanta religión. Este no fue el único momento que me descolocó con respecto al tema del cristianismo durante la estancia en Liberec. Lo peor cuando representaron una obra de teatro escrita por uno de los estadounidenses, no lo pude soportar y abandoné la sala. Qué forma de intentar lavar la cabeza de los chicos: fea y sucia.

They said they would pray before and after the meetings. These things kill me psychologically. There were some misunderstandings. I was too tired about the religion. These weren’t the only things that made me be angry related with Christian religion when I was in Liberec. The worst was when they performed a play written by one of the Americans. I left the room. I hate how they tried the youngster to become Christians: disgusting.

Durante este tempo en Liberec tiven tempo para pensar, tempo para min, tempo para aclarar a miña mente e lograr marcarme algunhas metas e mellorar algunhas ideas. Tamén tempo para a morriña e para estrañar a familia e amigos.

Durante este tiempo en Liberec tuve tiempo para pensar, tiempo para mí, tiempo para aclarar mi mente y lograr marcarme algunas metas y mejorar algunas ideas. También tiempo para la morriña y para extrañar a mi familia y amigos.

I had time to think, time for me, time for clarifying my mind and setting some goals and improving some ideas I had when I was in Liberec. I had time to feel morriña and to miss my family and friends.

Durante a estancia na cidade estivemos divididos en pequenos grupos nos que tiñamos que responder unhas preguntas que a maior parte das veces eran horrendas. As veces que estaba eu so como líder do grupo non as fixemos, a lo menos como alí estaban. Non me gusta esa forma que a organización trata de introducir o cristianismo nos xóvenes. Non é o xeito de facelo. Hai que deixar pensar ás persoas por elas mesmas.

Durante la estancia en la ciudad estuvimos divididos en pequeños grupos en los que tuvimos que responder algunas preguntas, que la mayor parte de las veces eran horrendas. Las veces que yo estuve como líder en el grupo no las hicimos, al menos como allí estaban. No me gusta esa forma que la organización trata de introducir el cristianismo en los jóvenes. No es la forma de hacerlo. Hay que dejar pensar a las personas por ellas mismas.

We were split up in small groups during the time in the city where we had to answer some questions, but most of the times they were horrible. When I was the leader we didn’t answer them or I changed them. I don’t like when the organization tries to get the youngsters into the Christianity using those things. This isn’t the way to do it. Let the people think and choose.

Tivemos actividades para descubrir a cidade. A mellor parte foi cando ascendemos á montaña Jested, onde esta a torre de TV, utilizando o teleférico. Vaia sensación de liberdade: o vento, a altura, as vistas... Encantoume. Sen dúbida esta foi unha das mellores momentos da viaxe.

Tuvimos actividades para descubrir la ciudad. La mejor parte fue cuando ascendimos a la montaña Jested, donde está la torre de TV, utilizando el teleférico. Vaya sensación de libertad: el viento, la altura, las vistas... Me encantó. Sin duda esta fue una de los mejores momentos del viaje.

We had activities to know the city. The best part was when we went up Jested using the cable car. I had an awesome feeling of freedom: the wind, the highness, the views… I loved it. It was one of the best moments of the trip, no doubts.

Celebramos aniversarios, falamos, xogamos ó futbolín (o mellor futbolín é o galego), asistimos por fin un concerto da artista estadounidense e bebemos algunha que outra cervexa.

Celebramos aniversarios, hablamos, jugamos al futbolín (el mejor futbolín es el gallego), asistimos por fin un concierto de la artista estadounidense y bebimos alguna que otra cerveza.

We celebrated birthdays, talked, played football table (the best football table is the Galician one. Proof: http://www.blogodisea.com/wp-content/uploads/2012/10/futbolin.jpg ), went finally to a real concert of the American singer and we drank some beers.

Herrnhut

Unha últimas viaxes foi a Herrnhut. Un pobo cunha historia especial. É bastante interesante dende os seus inicios. Tiñamos algunhas actividades pero o tempo non acompañaba: chovía. Foi interesante coñecer a esta peculiar comunidade xermana.

Una de los últimos viajes fue a Herrnhut. Un pueblo con una historia especial. Es bastante interesante desde sus inicios. Teníamos alguna actividad pero el tiempo no acompañaba: llovía. Fue interesante conocer a esta peculiar comunidad germana.

One of the last trips we did was to Herrnhut. It’s a town with a special history. It’s interesting how it was founded. We had an activity but the weather was awful: it was raining. It was interesting knowing this peculiar German Community.

Retorno / Returning

Os días pasaron e chegou o momento da despedida. Despedímonos de toda a xente que coñecemos eses días. Caras tristes...

Los días pasaron y llegó el momento de la despedida. Nos despedimos de toda la gente que habíamos conocido esos días. Caras tristes...

The days passed and the moment to say bye came. We say goodbye to all the people we had met those days. Sad faces…

O grupo que fomos dos Países Baixos abandonamos Liberec ás 16h para dirixirnos a Praga.  Pero ata as 22h non colleriamos o bus de volta. 

El grupo que fuimos de los Países Bajos abandonamos Liberec a las 16h para dirigirnos a Praga. Pero hasta las 22h no cogeríamos el bus de vuelta.

The group from the Netherlands left from Liberec to Prague at 16h. We wouldn’t take the returning bus until 22h.

O máis salientable foi poder coñecer a un grupo de xóvenes de húngaros.  Uns rapaces do noso grupo estaban tocando a guitarra cando eles chegaron e preguntaron se se podían unir. Tocaron todos xunto. Estivo xenial.

Lo más destacable fue poder conocer a un grupo de jóvenes de húngaros. Unos chicos de nuestro grupo estaban tocando la guitarra cuando ellos llegamos y preguntaron si se podían unir. Tocaron todos juntos. Estivo genial.

The greatest thing was meeting a group of Hungarian guys. Some the guys from our groups were playing the guitar when the Hungarians came and asked if they could join them. All of them were playing. It was awesome. 

Chegado o momento fomos a coller o bus. Para min esta viaxe foi como un soño.


Llegado el momento fuimos a coger el bus. Para mí este viaje fue como un sueño.

We left to take our bus. I was in a dream during the trip.