martes, 23 de abril de 2013

Lector


Escribo estas verbas na estación de Goes. A semana comezou bastante ben, cunha tarefa que facer, cun obxectivo. Parece que continuamos coa mesma rutina da semana pasada.

Escribo estas palabras en la estación de Goes. La semana empezó bastante bien, con una tarea que hacer, con un objetivo. Parece que continuamos con la misma rutina de la semana pasada.

I’m writing these words in the train station of Goes. This week started pretty well, I had some task to do, I had a goal. It looks like before week.

A tarefa que teño é a de ser lector nas clases de español no instituto Ostreaslyceum. Os rapaces levan estudando só uns meses pero entenden bastante ben e teñen un bo vocabulario. Algo falla na nosa terra para ter un nivel tan pésimo nas linguas, quizais os profesores deberían ter unha mellor pronunciación e facer actividades como a que imos a facer durante a miña estadía no instituto.

La tarea que tengo que hacer es la de ser lector en las clases de español en el instituto Ostreaslyceum. Los alumnos llevan estudiando sólo unos meses pero entienden bastante bien y tienen un buen vocabulario. Algo falla en nuestra tierra para tener un nivel tan malo en las lenguas, quizás los profesores deberían tener una mejor pronunciación y hacer actividades como la que vamos a hacer en mi estancia en el instituto.

I was working as a lector in a Spanish class in a high school called Ostreaslyceum. Pupils have been studying for few months but they can understand pretty well and they also have good vocabulary. Something related with the way the teachers teach or I don’t know is wrong in my country.
A tarefa que teñen que facer no instituto é crear un poema, un vídeo ou un tebeo con motivo da abdicación da Raíña Beatriz e a chegada ó trono do, por agora, príncipe Alexander. Este está casado con Máxima (FM, chistaco), que é de Arxentina. Parece que están conquistando mundo: primeiro o Vaticano e agora Holanda.

La tarea que tienen que hacer en el instituto es crear un poema, un vídeo o un tebeo con motivo de la abdicación de la Reina Beatriz y la llegada al trono del, por ahora, príncipe Alexander. Este está casado con Máxima (FM, chistaco), que es de Argentina. Parece que están conquistando mundo: primero el Vaticano y ahora Holanda.

They have a task which consists in create a poem, a video or a comic related with abdication of Queen Beatrix and ascent the throne of Alexander. He is married with Máxima, who is Argentinian. It seems that Argentinian people are conquering the world: first they reign in the Vatican and now they are going to reign The Netherlands.

O próximo luns toca outra vez.

El próximo lunes toca otra vez.
Next Monday I must also go.

Ó chegar á estación esperaba que alguén me recollese. Ahá! A miña compañeira checa. Levaba tempo sen conducir (anos), así que o colleu só para recollerme, o que é de agradecer. Estaba nerviosa e eu púxena máis...

Al llegar a la estación esperaba que alguien me recogiese. Ahá! Mi compañera checa. Llevaba tiempo sin conducir (años), así que lo cogió sólo para recogerme, lo que se agradece. Estaba nerviosa y yo la puse más…

When I arrived somebody was waiting for me. Aha! My Czech mate. She had been without driving for a long time, so she took the car in order to pick me up, so I must be thankful. She was nervous and I made her get even more nervous.

A tarde presentábase aburrida, pero debido a unha pregunta do noso compañeiro checo tivemos unha idea: Clases de español. Levábame preguntado por elas durante un longo tempo, pero entre unha cousa e outra nunca acontecía. Sei que moitos dos meus amigos pensaran que estou mentindo dicindo isto, pero ó parecer gustoulles (quizais non son tal profesor...).

La tarde se presentaba aburrida pero, debido a una pregunta de nuestro compañero checo, tuvimos una idea: Clases de español. Me había preguntado si podíamos tenerlas durante un largo tiempo, pero entre una cosa y otra nunca lográbamos ponernos de acuerdo. Sé que muchos de mis amigos pensarán que estoy mintiendo al decir esto, pero parece que les gustó la clase (quizás no soy tan mal profesor...).

I thought that I would be bored that afternoon but, because of a question of my Czech mate, we had an idea: Spanish lesson. He had asked me about it several times but we never had the Spanish lesson. I know that right now friends of mine are wondering how it is possible, but they told me that they liked the lesson (perhaps I’m not so bad teacher…).

Ó chegar a noite o noso compañeiro tíñanos unha sorpresa. A sala de meetings tiñaa preparada para nós. Evidentemente non para un meeting senón para unha sesión de relax: Masaxes e música chill out. Que ben!

Al llegar la noche nuestro compañero nos tenía preparado una sorpresa. La sala de meetings la había preparado para nosotros. Evidentemente no para un nuevo meeting sino para una sesión de relax: Masajes y música chillo ut. ¡Qué bien!

Our mate had a surprise for us. He had prepared the meetings room. It wasn’t obviously for another, it was for a relax session: Massages and chill out music. Nice!

A noite sesión relax durante un longo tempo. Foi un bonito día.

Por la noche sesión relax durante un largo tiempo. Fue un bonito día.

At night we had relax time for a long time. It was a beautiful day.

Este martes tocaba ir cenar a Kapelle cos rapaces e rapazas do BridgeBuilder Club. Cada vez pásoo mellor con eles. Intento falar esta endiañada lingua coñecida como neerlandés pero iso cansa, cansa e moito. Paseino pipa, son chachis.

Este martes tocaba ir cenar a Kapelle con los chicos y chicas del BridgeBuilder Club. Cada vez paso mejor con ellos. Intento hablar esta endiablada lengua conocida como neerlandés pero eso cansa, cansa y mucho. Lo pasé pipa, son chachis.

On Tuesday I went to have dinner in Kapelle with the children of the BridgeBuilder Club. I have funnier every time I meet them. I try to speak Dutch, but it’s tiring. It was great time, they are nice.

Ó chegar á casa, a primeira sesión de ioga...

Al llegar a casa, la primera sesión de yoga…

When I arrived at home, I had the first lesson of yoga…

Despois dun día de limpeza e meetings para preparar as leccións para o colexio, tocou desconectar. Gran idea da nosa compañeira alemá. Aquí estou antes de ir para a cama escribindo isto. Música, algunha que outra cervexa (como non) e a prepararse para o día seguinte.

Después de un día de limpieza y meetings para preparar las lecciones para el colegio, tocó desconectar. Gran idea la de nuestra compañera alemana. Aquí estoy antes de quedar dormido escribiendo esto. Música, alguna que otra cerveza (como no) y a prepararse para o día siguiente.

After cleaning and meetings in order to prepare the lesson, I needed to disconect. Our German mate had a great idea. I’m writing this before falling sleep. Music, some beers (of course) and sleeping till the next day.

Chove.

Lueve.

It’s raining.

Estivemos preparando as actividades que queremos realizar na nosa viaxe. Quizais algunha película, quizais algúns xogos… Por agora choiva de ideas.

Estuvimos preparando unas actividades que queremos realizar en nuestro viaje. Quizás alguna película, quizás algún juego… Por ahora tan sólo lluvia de ideas.

We were preparing some activities that we want children to do in the trip. Any film, any game… For now brain storming.

A noitiña, bendito voleibol. Estaban vendendo uns pasteis típicos de Holanda, que se acostuman a comer o primeiro do ano. Evidentemente comprei algún. Cada vez estou mellor dentro do equipo.

Por tarde fui a entrenar. Estaban vendiendo unos pasteles típicos de Holanda que se suelen comer el Día de Año Nuevo. Evidentemente compré alguno. Cada vez estou mejor dentro del equipo.

I went training. They were selling some cakes made of dough with raisins. They usually eat this the first day of the year. Of course I bought some. I feel comfortable in the team.

Ó día de hoxe consistiu en traballar e en poñer algunhas cousas ó día.

El día de hoy consistió en trabajar y poner algunas cosillas al día.


Today I have worked on stuff for organization and also mine.

O fin de semana foi interesante, houbo unha reunión de diversos participantes da nosa organización, xa que se cumprían 25 anos da existencia desta. Arredor de 30 persoas xuntáronse para falar de temas diversos. Unha das cousas que quería facer dende que estou aquí era aprender algo de cine e de gravación. Este foi o momento. Tocaba facer a gravación do momento. Foi interesante, moi interesante. Os meus compañeiros estiveron preparando a cea para esta gran cantidade de persoas. Un gran traballo.

El fin de semana fue interesante, hubo una reunión de diversos participantes de nuestra organización, ya que se cumplen 25 años de su existencia. Alrededor de 30 personas participaron en el evento. Una de las cosas que quería hacer desde que vine aprender algo de cine y de grabación. Este fue el momento. Tocaba hacer la grabación del momento. Fue interesante, muy interesante. Mis compañeros estuvieron preparando la cena para toda la gente que estaba allí reunida. Hicieron un gran trabajo.

At weekend it was interesting, there was a meeting in which people related somehow with our organization were talking about different topics. The reason of this meeting was that it’s the 25th anniversary of our organization. Around 30 people came from different countries. One of my goals of this year is learning something about cinema and filmmaking. This was the right while. I had to shoot this historical moment in our organization. It was interesting, very interesting. My EVSer mates were cooking for all these people. They did a great job.

O domingo, día libre e día soleado. A nosa compañeira alemá tivo unha fabulosa idea: ir a facer un picnic a carón do lago.

El domingo, día libre y día soleado. Nuestra compañera alemana tuvo una fabulosa idea: ir a hacer un picnic al lago.

Sunday, free day and sunny day. Our German mate had a fabulous idea: going to do picnic in the shore of the lake.

O día era fermoso e o certo é que o desfrutamos. Foi un día marabilloso. Que vos vou a contar...

El día era hermoso y lo cierto es que lo disfrutamos. Fue un día maravilloso. Que os voy a contar que no sepáis… 

The day was beautiful and we enjoyed it. It was a wonderful day. What I can tell that you still don’t know…


lunes, 15 de abril de 2013

Capital de capitales / Capital of capitals


Esta é semana máis produtiva e ademais a semana na que se cumprían tres meses da mi estancia no estranxeiro. Os cambios comezaron a ser visibles, semella que a miña homónima está a realizar un bo traballo.
Esta es la semana más productiva y además la semana en la que se cumplían tres meses de mi estancia en el extranjero. Los cambios empezaron a ser visibles, parecía que mi tocaya está haciendo un buen trabajo.

This week was the most productive week since I’m here and it was also the week of my third month anniversary living abroad. We could notice some change, it looks like my namesake is doing a good job.

Non recordo exactamente cando pasou, é o que ten non estar completamente o día, pero despois de adicarme os días libres a asuntos propio, por suposto durmir estaba entre eles, o meu compañeiro e mais eu collemos a bicicleta e fomos ata o pobo veciño, Yerseke. Era máis tarde das once da noite e as sensacións eran completamente distintas. O son dos barcos, a ausencia de xente nas rúas, a paz que se respiraba... Non facía demasiado frío e o vento non era forte o que tamén axudaba. Despois voltar á casa.
No recuerdo exactamente cuando sucedió, es lo que pasa cuando no estás completamente al día en el Blog, pero después de dedicarme los días libres a asuntos propios, por supuesto dormir estaba entre ellos, mi compañero y yo cogimos la bicicleta y fuimos hasta el pueblo vecino, Yerseke. Era más tarde de las once de la noche y las sensaciones eran completamente distintas. El sonido de los barcos, la ausencia de gente en las calles, la paz que se respiraba... No hacía demasiado frío y el viento no era muy fuerte, lo cual también ayudaba. Después regresar a casa.

I don’t remember when the story that I’m telling you, I must take more care of the Blog, but after doing some things for me on my free days, of course sleeping was one of them, mi Czech friend and me rode the bicycle to the neighbor town, Yerseke. It was later than eleven o’clock and my feelings were completely different. The sound of the ships, no people at the street, the peaceful atmosphere… It wasn’t too cold and the wind wasn’t as strong as other times, which is helpful. After that, we went back to home.
Nas clases de holandés, tanto a profesora coma min decatámonos de que os meus coñecementos nesta lingua deixan moito que desexar. Co cal me propuxo ir facer a compra con ela. Foi moi divertido pero o certo é que teño que mellor moitísimo.

En las clases de holandés, tanto la profesora como yo nos dimos cuenta de que mis conocimientos en esta lengua dejan mucho que desear. Con lo cual me propuso ir a hacer la compra con ella. Fue muy divertido pero lo cierto es que tengo mejor muchísimo.

My Dutch teacher and I realized that I haven’t any idea about Dutch. She asked me to go shopping with her. It was funny but I must improve Dutch.

Despois de tanto tempo esperando por fin tiven o encontro co rapaz que me vai a axudar co meu mini-proxecto. Estivemos falando durante varias horas. Ademais, o meu mentor tamén estivo, o que tamén é agradable.

Después de tanto tiempo esperando por fin tuve el encuentro con el chico que me va a ayudar con mi mini-proyecto. Estuvimos hablando durante varias horas. Además, mi mentor también estuvo, lo que también es agradable.

I met the guy who makes websites. I was waiting this meeting for three months.  I spent hours with him. Moreover, my mentor was also here which was also nice.
Pola tardiña, entre lusco e fusco, o que xa comezaba a converter en rutina, tocaba adestrar. Foi cando me percatei realmente do cambio horario. O día fora bastante soleado, nubes e claros, con ventos de compoñente sur-suroeste, bueno isto último é mentira, pero son fan de Pemán. Ó chegar á estación de Kapelle aínda había raiolas de sol. Gústame ir a Kapelle, é un momento de desconexión total. Un momento para min só.

Por la tarde-noche, lo que ya se había convertido en rutina, tocaba entrenar. Fue hoy cuando percibí realmente el cambio de hora. El día había sido bastante soleado, nubes y claros. Al llegar a la estación de Kapelle todavía se sentían algunos rayos de sol. Me gusta ir a Kapelle, es un momento de desconexión total. Un momento sólo para mí.

In the evening I went training. It was when I noticed the time change. It was sunny the whole day. When we arrived to the train station of Kapelle I could see still some sun beams. I like going to Kapelle, it is a while in order to disconnect: My own while.

O venres enteiro e o sábado case por completo adiqueime a deseñar o panfleto para promocionar a viaxe que estamos preparando. O certo é que o xefe quedou contento co resultado, así mellor.
El viernes entero y el sábado casi por completo los dediqué a diseñar el panfleto para promocionar el viaje que estamos preparando. Lo cierto es que el jefe quedó contento con el resultado, mejor así.

I used the whole Friday and almost the whole Saturday in order to design a flyer to promote the trip we are working on. Our boss likes it, so that is good.

Recordamos que había unha festa nun dos tres bares do pobo. Xa era tarde para preparar disfraces como é debido pero buscamos detrás das miles de portas que este edificio algo para ambientarnos nos oitenta, como vagamente eu recordaba que estaba escrito no cartel. Saímos decididos e ó chegar ó bar atopámonos que tan só había unha persoa disfrazada. Alá fomos, total... A xente mirábanos raro, normal, pero foi divertido. Estivo ben. 

Recordamos que había una fiesta en uno de los tres bares del pueblo. Ya era tarde para preparar buenos disfraces pero buscamos entre los enseres del edificio en el que vivimos para ambientarnos en los ochenta, como vagamente recordaba haber leído en el cartel. Salimos decididos y al llegar al bar nos encontramos que tan sólo había una persona disfrazada. Allá fuimos, total... La gente nos miraba raro, normal, pero fue divertido. Estuvo genial. 

We remembered that there was a party in one of the three bars that there are in Kruiningen. It was too later in order to make great costumes, so we looked for something that we could use. We found some old clothes, more or less 80’s one. We went to the bar and we realized that nobody was disguised. Everybody was staring us in a weird way, it was funny.

Tocaba traballar, xa o di o dito: “Noches alegres, ¡jódete a la mañana!” Aproximadamente. Tiñamos que ir a presentar o noso proxecto ós rapaces de Ekeren. Para iso escollemos un baile típico da rexión: Mazurka. É bastante fácil se se explica visualmente, pero para explicar con palabras... Encantoulles. 

Tocaba trabajar, ya lo dice el dicho: “Noches alegres, ¡jódete a la mañana!” Aproximadamente. Teníamos que ir a presentar nuestro proyecto a los chicos de Ekeren. Para ello escogimos un baile típico de la región: Mazurka. Es bastante fácil si se explica visualmente, pero para explicar con palabras... Les encantó.

We had to work. I must look for some sayings in English in order to write the same thing tan in Galician. We had to present our project in from of the children from Ekeren. In order to do it, we choose a dance from the region where we want to go to: Mazurka. It’s an easy dance which it easier to dance than to explain. They really liked it. 

Ó acabar e para aproveitar o bonito día que se nos brindaba, planeamos unha viaxe a Amberes. Como? Que un dos nosos amigos ten que ir a Bruxelas? Alá imos! Estaba cansadísimo, recordemos que a noite fora curta no que se refire ó sono. O día esta precioso. Despois de case unha hora de viaxe (ou máis), chegamos. 

Al acabar y para aprovechar el bonito día que se nos brindaba, planeamos un viaje a Amberes. ¿Cómo? ¿Qué uno de nuestros amigos tiene que ir a Bruselas? ¡Allá vamos! Estaba cansadísimo, recordemos que la noche había sido corta en lo referente al sueño. El día estaba precioso. Después de casi una hora de viaje (o más), llegamos.

We had planned visiting Antwerp when we finished. What? Must one of our mates go to Brussels? Here we go! I was tired, remember that I went out the night before. It’s such a beautiful day. After an hour or even more, we arrived.

A cidade é preciosa. A arquitectura dos edificios, marabillosa. As prazas, as igrexas... non houbo nada que non me gustase. Inclusive unha botella de Johnnie Walker que atopei tirada sobre o céspede preto dunha igrexa tiña o seu encanto. 

La ciudad es preciosa. La arquitectura de los edificios, maravillosa. Las plazas, las iglesias… No hubo nada que no me gustara.  Incluido una botella de Johnnie Walker que encontré tirada en el césped cerca de una iglesia tenía su encanto.

The city is beautiful. The architecture of the buildings is wonderful. Squares, Churches… I liked everything. Even I liked a bottle which I saw lying in the grass close to a church.

Houbo un momento no que quedei só, é o que pasa cando hai unha adicta ás patacas fritas no grupo (isto é broma). Mentres elas ían a buscar un lugar onde comprar patacas fritas, eu fixen o que máis me gusta facer nunha cidade descoñecida: PERDERME. O bonito de perderse nunha cidade é que, debido a que non sabes onde estás, teste que fixarte máis nos detalles, nas direccións que colles, por se tes que desfacer o camiño andado. Como me acostuma a pasar o camiño foi agradecido e despois de dispersarnos preto da igrexa de Santiago e de Petit Sablon (Kleine Zavel). Divaguei un pouco polas rúas guiado polos edificios que me gustaban. Visitei o Parc d’Egmont Egmontpark onde hai un bonito café. E logo continuei andando ata o Palais de Justice (Justitiepaleis). E aí foi onde me namorei da cidade. A praza de Poelaert: Grande, espazosa e no alto. Era fermosísimo observar a cidade dende o alto. Comprei un gofre y un xeado, bastante baratos: 1’5€ e 1€ respectivamente. Saboreeinos mentres contemplaba a inmensa cidade ambientado coa música dun acordeón. Totalmente de película. 

Hubo un momento en el que me quedé solo, es lo que pasa cuando hay una adicta a las patatas fritas en el grupo (es broma). Mientras ellas buscaban un sitio donde comprar unas patatas fritas, yo hice lo que más me gusta hacer en una ciudad desconocida: PERDERME. Lo bonito de perderse en una ciudad es que, debido a que a no sabes dónde estás, te tienes que fijar más en los detalles, en las direcciones que eliges, por si tienes que deshacer el camino andado. Como suele pasarme el camino fue agradecido y después de dispersarnos cerca de la iglesia de Santiago y de Petit Sablon (Kleine Zavel). Divagué un poco por las calles guiado polos edificios que me gustaban. Visité el Parc d’Egmond (Egmontpark) donde hay un bonito café. Y después continué andando hasta el Palais de Justice (Justitiepaleis). Y ahí fue donde me enamoré de la ciudad. La plaza de Poelaert: Grande, espaciosa y en lo alto. Era hermosísimo observar la ciudad desde lo alto. Compré un gofre y un helado, bastante baratos: 1’5€ y 1€, respectivamente.  Los saboree mientras completaba la inmensa ciudad ambientado con la música de un acordeón. Totalmente de película.

I was alone for a while because one of my EVS mates is addicted to the fries (kidding). While they were looking for some places to order some fries, I did the thing I like doing more in a city: GETTING LOST. Getting lost in a city is a beautiful experience because you must pay attention and try finding every single detail which can help you take the way back. I’m usually lucky in this cases and I always visit beautiful places. This time was the same. We split up at the Saint Jacob’s church witch is close to Petit Sablon (Kleine Zavel). I was walking guided by the buildings that I liked. I visited the Parc d’Egmond (Egmontpark) in which there is a beautiful coffee. I kept walking till I arrived to Palais de Justice (Justitiepaleis). I fell in love with the city. The Poelaert square: Huge, spacious and placed in a high level. It was precious watching the city from the top. I bought a waffle and an ice cream, which were cheap:  1.5€ and 1€, respectively. I ate them while I was watching the city and listened to accordion music. I felt like in a film.

Despois do descanso a seguir a visita. Para baixar o outeiro un ascensor, como un señor. Seis pisos ata chegar a unha praza chea de vida. Con preciosos bares e as súas correspondentes terrazas.  Seguir camiñando sen unha dirección ata chegar a Place de la Chapelle (Kapellemarkt). Seguir camiñando, atoparme onde aparcamos o coche e seguir en dirección a un edificio que vira dende o alto. Pero antes de chegar ó destino, repentina sorpresa: O Manneken Pis. De sobra coñecido por todos vós (Mirade as fotos).

Después del descanso a seguir la visita. Para bajar la colina  un ascensor, como un señor. Seis pisos hasta llegar a una plaza que rebosaba vida. Con preciosos bares y sus correspondientes terrazas. Sigo caminando sin una dirección hasta llegar a Place de la Chapelle (Kapellemarkt). Seguir caminando, encontrarme donde aparcamos el coche y seguir en dirección a un edificio que había visto desde lo alto. Pero antes de llegar a mi destino, repentina sorpresa: El Manneken Pis. De sobra conocido por todos vosotros (Mirad las fotos). 

After resting I kept visiting. In order to go down from the hill I took a lift, like sir. I went down six floors and I was at a square in which there were beautiful coffees with respective terraces. I kept walking without any direction till I arrived to Place de la Chapelle (Kapellemarkt). Keeping walking, being in the place where we parked and keeping going to the building that I saw from the square. But before arriving to my destination, my destiny had a surprise for me: Manneken Pis. All of you know this (Look up the pictures).

Cheguei ó destino: Grand Place (Grote Markt). Estaba ateigada, repleta de xente. Un can como o papá do meu, o cal me causou algo de morriña. Pero non había tempo para iso porque las calles están ardiendo: xente e máis xente.  Despois atopámonos os EVSers, aumentamos o noso coñecemento da cidade indo a outro parque e visitando algún outro edificio de interese.

Llegué al destino: Grand Place (Grote Markt). Estaba llena, repleta de gente. Un perro como el papa del mío, lo cual me causó un poco de morriña. Pero no había tiempo para ello porque las callas están ardiendo: gente y más gente. Después nos encontramos los EVSers, aumentamos nuestro conocimiento de la ciudad yendo a otro parque y visitando algún otro edificio de interés. 

I arrived to my destiny: Grand Place (Grote Markt). It was crowded, there were people everywhere. A dog which was of the same breed than my dog’s daddy, it made me feel homesick. But, actually, there was no time in order to feel so because streets were on fire: people everywhere. After that EVSers met, we visited more places and buildings.

Estaba cansado.

Estaba cansado.


I was tired.

Ik was moe.

Ó chegar a casa, unha longa conversa cos compañeiros e unha curta conversa coa familia e o día chegou ó seu fin.

Al llegar a casa, una larga conversación con los compañeros y una corta conversación con la familia y el día llegó a su fin.

When we arrived home, we had a long conversation and, after that, a short conversation with my family and the day was finished.

Waar we kom huis, we spreiken voor a lang tijd en, achter dat, ik spreiken naar my familie. 

miércoles, 10 de abril de 2013

Hora de traballar / Hora de trabajar / Working time


Esta semana comezou como o famoso programa de Bricomanía, amañando algunhas cousiñas no edificio onde vivimos. Cousa fácil despois de traballar como pinche do meu pai durante moitos anos. Agora dei o salto é son xefe de obra.

Esta semana empezó como el famoso programa de Bricomanía, arreglando algunas cosas en el edificio donde vivimos. No resultó difícil después de trabajar como pinche de mi padre durante muchos años. Ahora di un paso más para convertir en jefe de obra.

This week started with me fixing different things in the building where we live. It was quite easy because I was the helper of my father for many years. Now I was the site manager.

Unha mellores cousas destes días foi descubrir que nun país tan lonxano como o é Croacia existe unha terra moi parecida a miña Galicia, quizais non na paisaxe, pero si na xente e nas costumes. A pregunta é: como? Non só esa parte de Croacia é similar a Galicia senón que tamén outros países da antiga Iugoslavia se corresponden con diversos sitios da actual España. Creo que isto di moito do futuro de “Hespaña” (Castelao).

Una de las mejores cosas de estos días fue descubrir que en un país tan lejano como lo es Croacia existe una tierra mi parecida a Galicia, quizás no en el paisaje, pero si en la gente y en las costumbres. La pregunta es: ¿cómo? No sólo esa parte de Croacia es similar a Galicia sino que también otros países de antigua Yugoslavia se corresponden con diversos sitios de la actual de España. Creo que esto dice mucho del futuro de “Hespaña” (Castelao).

One of the best events was discovering how two far lands are so similar to each other. I realized that in Croatia exists a Croatian Galicia, not if we talk about the landscape, but people and traditions are quite similar. The question is: How? This similarity is not only in Croatia, it’s also with other countries of the former Yugoslavia and Spain. So I think that the future of Spain will be the same than the one of the former Yugoslavia.

O martes tiñamos un exame que finalmente non foi tal, só unha pequena proba. Tocou estudiar antes, non moito... Non foi tan mal como esperaba, o cal é bo sinal.

El martes teníamos un examen que finalmente no fue tal, sólo una pequeña prueba. Tocó estudiar antes, no mucho… No fue tan mal como esperaba, lo cual es una buena señal.
On Tuesday we had an exam but actually it wasn’t, it was a little test. I had to study before, not much… It was not as bad as I expected. Zo dat is goed.

Como cada semana, esta non ía ser menos, tiñamos unha charla de alguén que viña a visitarnos. Este día tiñamos un cristián americano, cuxa profesión era a de profesor de literatura. A charla foi tan evanxélica, tanto que me resultou demasiado incómoda. Nunca sentira esta sensación tan extrema aquí, nunca sentira que alguén tirara tanto por min para entrar dentro do mundo da relixión: nin o cura, nin profesora de relixión... O certo é que foi extremadamente incómodo. Motivo polo cal tivemos unha conversa a posteriori coa directiva da organización.

From a bar in Antwerp
Como cada semana, esta no iba a ser menos, teníamos una charla de alguien que vino a visitarnos. Este día teníamos un cristiano americano, cuya profesión era la de profesor de literatura. La charla fue tan evangélica, tanto que me resultó demasiado incómoda. Nunca había sentido esta sensación tan extrema aquí, nunca había sentido que alguien tirase de mi para entrar dentro del mundo de la religión: ni el cura, ni la profesora de religión… Lo cierto es que fue extremadamente incómodo. Motivo por el cual tuvimos una conversación a posteriori con la directiva de la organización.

As we do every week, this one won’t be different, we had a talk. This time was an American Christian man whose profession is Teacher of Literature. Talk was evangelic, too evangelic, which made me feel uncomfortable. I have never felt this extreme sensation before. Even the priest or my teacher of Religion didn’t make me feel like this… actually it was too uncomfortable. We had a talk about what had happened in the talk.

Certo é que todo ten o seu lado bo e o seu lado malo. Por unha parte estaba este cristianismo extremo, pero por outra estaban os seus coñecementos de Rembrandt. Ese mesmo día acompañámolo a unha charla ó colexio. O tema era o Fillo Pródigo. A última pintura de Rembrandt. Falou dos posibles motivos que o levaron a pintala, da súa decadente vida (ó igual que o Fillo Pródigo) e de outras obras de Rembrandt. O certo é que foi moi interesante.

Como todo en esta vida, el visitante también tenía su lado bueno. Tenía grandes conocimientos sobre Rembrandt. Ese mismo día lo acompañamos a una charla al colegio. El tema era el Hijo Pródigo. La última pintura de Rembrandt. Expuso los posibles motivos que lo llegaron a pintarla, de su decadente vida (al igual que el Hijo Pródigo) y de otras obras de Rembrandt. Fue interesante.
Sombra
Shadow
Everything has its good and bad part. Our guest was also interesting person. He knows lots of things about Rembrandt. That day we went to the school in order to see our guest presentation about the Prodigal Son. It was the last painting that Rembrandt painted. He talked about the possible reasons why Rembrandt could paint it, about his decadent life (like the Prodigal son) and other paintings by Rembrandt. It was very interesting.

Despois disto tivemos unha longa discusión sobre o que iamos facer no noso proxecto no verán, no que non tiñamos demasiada confianza. Despois dese meeting, outro para falar sobre a charla que tiñamos que dar ó día seguinte nun instituto de Bergen op Zoom. A noticia deste traballo chegaranos dos días antes, pero o día anterior tivémolo completo de traballo. Ó rematar, a preparar a cea para o noso invitado e para nós. Só pararamos para comer un bocadillo pouco máis de media hora e o día non facía máis que empezar. Despois da cea, púxenme a traballar. Pero primeiro, música a tope nas orellas e a desfrutar de vinte minutos para desconectar. Vinte minutos de tranquilidade deste longo día. Ás once da noite a miña compañeira croata uniuse a min. Estivemos facendo todo o traballo ata as dúas da mañá, ó que eu lle engadín unha hora máis de preparación da miña parte da presentación. Iso non era vida: dende as nove da mañá que comezamos ata as tres da madrugada. ¿Pero esto qué es? (APM).


Cando nevaba
Cuando nevaba
When it was snowing
Después de esto tuvimos una larga discusión sobre lo que íbamos a hacer en nuestro proyecto en el verano, en el que no teníamos demasiada confianza. Después de ese meeting, otro más (APM). Teníamos que discutir el tema del día siguiente en el instituto. La noticia de este trabajo  nos había llegado dos días antes, pero el día anterior lo habíamos tenido repleto de trabajo. Al acabar, a preparar la cena para nuestro invitado y para nosotros. Sólo habíamos parado para comer un bocadillo  más de media hora y el día no había hecho más que empezar. Después de la cena, me puse a trabajar. Pero primero, música a tope en los cascos y a disfrutar de veinte minutos para desconectar. Veinte minutos de tranquilidad de este largo día. A las once da la noche se me unió mi compañera croata. Estuvimos haciendo todo el trabajo hasta las dos de la mañana, a lo cual yo le añadí una hora más de preparación de mi parte de la presentación. Esto no era vida: desde las nueve de la mañana que empezamos hasta las tres de la madrugada. ¿Pero esto que es? (APM).

After this we had a long discussion about our Summer Project we are preparing, but we are quite skeptical about which the project. After that meeting we had another more. We were discussing about the presentation of the next day in a high school. They told us to do the presentation on Tuesday afternoon and Wednesday was also a busy day. When we finish we prepared the dinner for our guest and us. We only stopped for half an hour in order to have lunch for thirty minutes. After dinner, I started working. But first of all I needed unplugged from this stress day for few minutes. After some relaxing minutes I started. At eleven o’clock my Croatian mate joined me in order to do the presentation. We were till two o’clock. Because of my English I needed one more hour. Too much: from 9 am till 3 am.

Ás sete da mañá en pé tocaba ir a Bergen op Zoom, a cabeza rebentábame. Iso é algo que notei dende que aquí estou, nun momento a miña cabeza non quere traballar máis porque está cansada de falar nunha lingua que non é a propia e para. Era ese momento pero tocaba conducir. Alá fomos, co tempo un pouco xusto, pero chegamos a tempo, precisión galega. Demos tres charlas e a verdade que foron cada vez mellor pero o meu cansancio tamén ía a máis. Ó chegar a casa borracheira de sono, estaba completamente perdido e de mal humor, con ganas de romper algo, menos mal que había adestramento de voleibol e iso cúrao todo.

Glass in Antwerp
A las siete de la mañana cantó el gallo en mi teléfono móvil, tocaba ir a Bergen op Zoom, la cabeza me estallaba. Esto es algo que noté des que aquí estoy, en un momento mi cabeza no quiere trabajar más porque está cansada de hablar una lengua que no es la propia y se para. Era ese momento pero tocaba conducir. Allá vamos, con el tiempo justo, pero llegamos a tiempo, precisión gallega. Dimos tres charlas y la verdad es que fueron cada vez mejor pero el mi cansancio también iba a más. Al llegar a casa borrachera de sueño, estaba completamente ido y de mal humor, con ganas de romper algo, menos mal que había entrenamiento de voleibol y eso lo cura todo.

At seven o’clock my alarm clock started ringing. After some failed tries I got up. We had to go to Bergen op Zoom, my head was about to explode.  I have realized since I’m here that my mind has a limit per day and when I’m over it, my mind stops working. This is because I’m speaking in a different language the whole day and it’s tiring. I was in that while but I had to drive. We arrived on time: Galician precision. We give three talks. Talks were getting better but my tiredness was getting bigger. When we arrived home, because of the tiredness I was completely lost and angry, I needed breaking something, at least volleyball training was this evening and it’s the best cure for everything.

Esperaba o tren e, quizais polo cansancio ou polo mal humor, a sensación era diferente. Esperaba o tren, si, pero non había nada novo, a sensación non era a mesma de sempre. Ir a adestrar e notar que xa non é novo viaxar en tren. Adaptaríame e será tan só rutina?


Sol, mar, bici e/y barco
Sun, sea, bike and ship
Esperaba el tren y, quizás por el cansancio o por el mal humor, la sensación era diferente. Esperaba el tren, sí, pero no había nada nuevo, la sensación no era la misma de siempre. Ir a entrenar y notar que ya no es nuevo viajar en tren. ¿Me adaptaría y será tan sólo rutina?

I was in the train station and, maybe because of tiredness or bad mood, the feeling wasn’t the same than other times. I was waiting for the train, yes, but there was nothing else, the feeling wasn’t the same. Going training and realizing that traveling by train isn’t new. Would I be adapted and it’s routine now?

O sábado tocou a reunión co meu BridgeBuilder Club, ó cal lle tiñamos que comentar os cambios no programa da viaxe que estamos organizando. Non estaban moi contentos, pero aínda vale a pena unirse.

El sábado tocó la reunión con mi BridgeBuilder Club, al cual le teníamos que comunicar los cambios en el programa del viaje que estamos organizando. No estaban muy contentos, pero aún vale la pena unirse.

Bicicletas
Bikes
Fietsen 
On Saturday I had the meeting with my BridgeBuilder Club. We had to tell them some changes in the schedule of the trip we are working on. They were not happy about the changes, but it’s still worthwhile going with us.

O domingo, día libre, púxenme ó día en diversos asuntos propios. Por non variar a rutina da Semana Santa na miña terra non fun a misa, cada un coas súas tradicións.

El domingo, día libre, me preparé algunos asuntos propios. Por no variar la rutina de la Semana Santa en mi tierra no fui a la misa, cada uno con sus tradiciones.

On Sunday, free day, I do it some homework. I didn’t want to change my routine in Easter time, so I didn’t went to the church, everybody has their own traditions.

Esta semana foi matadora, pero alomenos houbo traballo.

Esta semana fue matadora, pero por lo menos hubo trabajo.

This week was tiring, but at least there was something to do.

Dat week was vermoeid, maar wij werkten.