lunes, 26 de agosto de 2013

The End: The last trip to the dyke.Oito meses, case un embarazo. Oito meses foi o tempo que durou a aventura. Trinta e tres entradas do blog. Trinta e tres semanas. Trinta y tres mil cousas que quedaron sen contar. Con isto quero dicir que a experiencia acabou e non sen  pena. Abandonar a miña familia nos Países Baixos non foi fácil e de todos é sabido que os botarei de menos. Sei de sobra que as cousas malas co tempo non o serán tanto co paso do tempo e que delas aprendín e aprenderei será de gran ayuda.
 
Ocho meses, casi un embarazo. Ocho meses fue lo que esta aventura duró. Treinta y tres entradas del blog. Treinta y tres semanas. Treinta y tres mil cosas que se quedaron en el tintero. Con esto pretendo decir que la experiencia ha llegado a su fin y non sin sentir pena. Abandonar a mi familia en los Países Bajos no fue fácil y todos ellos saben que los echaré de menos. Sé de sobra que las cosas malas con el tiempo no lo sarán tanto con el paso  del tiempo y lo que he aprendido y aprenderé será de gran ayuda.

Eight months, almost pregnancy time. Eight months was the time this adventure was on. Thirty three posts in this blog. Thirty three weeks. Thirty three thousand things I haven’t tell you. I want to say this is the end and I feel very sad. Leaving my family in the Netherlands wasn’t easy at all and all of them know that I will miss them. I know that bad things that happened during this time would be watched differently after some time. I know I learnt. I know I’m wiser (so wake me up. JOKE!).

Para finalizar a experiencia non atopei mellor lugar que onde comezou, onde recibín a noticia de que fora aceptado para un proxecto nos Países Baixos: Vevey. Hoxe aquí a mesma sensación de medo ó futuro, esperanza e de expectación polo que virá. Sexa o que sexa o que o futuro me depara a xente que coñecín este ano sempre estará aí. Gracias polas cousas boas ás persoa coñecidos no blog como compañeiros ou amigos (checos, croata e alemá) e a todos os demais que fixeron que esta experiencia merecese a pena. 

Para finalizar la experiencia no pude pensar en un mejor lugar que en donde empezó, donde recibí la noticia de que había sido aceptado en un proyecto en los Países Bajos: Vevey. Hoy aquí la misma sensación de miedo al futuro, esperanza  y de expectación por el porvenir. Sea lo sea lo que el futuro me depara la gente que conocía este año siempre estará ahí. Gracias por las cosas buenas a las personas conocidas en el blog como compañeros o amigos (checos, croata y alemana) y a todos los demás que me hicieron que esta experiencia mereciese la pena.

As the full stop of my experience I could think in a better place where it began, where I received the news that I was accepted in a project in the Netherlands: Vevey. Today here I had the same feeling: scared about the future and full of hopes and expecting my future to come. Whatever it is I won’t ever forget all the people I met during these eight months. Thanks for the good things and for making this experience worthy, especially to those people who are known in this blog as mates or friends (Czechs, German, Croatian). 


Consellos / Consejos / Advice

Despois destes oito meses percateime do útiles e necesarias que son algunhas cousas. En función das necesidades que tiven darei uns consellos en concreto para os Países Baixos pero, creo eu, extensibles a moitos máis países. Aquí vai a lista:

Ship, dyke and horse
Después de estos ochos meses me di cuenta de que son útiles y necesarias que son algunas cosas. En función de las necesidades que tuve os daré unos consejos en concreto para los Países Bajos pero, creo, extensibles a mucho más países. Aquí va la lista:

After eight months I realized that I needed some things that when I got them were very useful.  I will give advice related to the needs I had in the Netherlands but, I think, it’s useful also for many different countries. The list:
 
Banca online: actualmente isto xa é o normal. De todas formas, se non contades con unha facédea antes que de irvos. Precisarédela para comprar billetes de tren online, en tendas online...

Banca online: actualmente esto ya es lo normal. De todas formas, si no tenéis una hacedla antes de iros. La necesitaréis para comprar billetes de tren online, en algunas tiendas online…

Online Bank account: Nowadays it’s normal. But if you don’t have it, you should do it before coming. You will need it to pay the online train ticket, in some shops online…

OV chipkaart: afortunadamente na miña organización xa contábamos con ela. É unha tarxeta utilizada para pagar nos tren, tranvías e buses na cal se poden adquirir distintos tipos de ofertas. A miña contaba cun 40% de desconto.
https://www.ov-chipkaart.nl/

OV chipkaart: afortunadamente en mi organización ya contábamos con ella. Es una tarjeta utilizada para pagar en los trenes, tranvías y buses en el cual se pueden adquirir distintos tipos de ofertas. La mía contaba con un descuento del 40%.
https://www.ov-chipkaart.nl/

OV chipkaart: Lucky for me, my organization gave me one from the very beginning. It is a card you can use to pay in the train, trams and busses and in which you can have special discounts. Mine had a 40% discount.
https://www.ov-chipkaart.nl/

Conta de banco en Holanda: Ó paracer non se poden efectuar pagos en efectivo nos bancos. Isto queda resolto coa conta online. De todos xeitos cando queirades meter cartos na OV chipkaart xorden problemas porque non se pode introducir billetes. Só con MAESTRO ou cunha tarxeta con conta no país. O problema que me puxeron en RaboBank (gracioso o nome, eh!) cando quixen facela era que non estaría máis dun ano. Quizais noutros bancos non tedes problema.

Cuenta de banco en Holanda: Al parecer no se pueden efectuar pagos en efectivo en los bancos. Esto queda solventado con la cuenta online. De todos modos cuando queráis poner dinero en la OV chipkaart aparecen los problemas porque no se pueden introducir billetes. Sólo con MAESTRO o con una cuenta neerlandesa. El problema que me pusieron en RaboBank (gracioso el nombre, ¿no?) cuando quise hacer era que no estaría más de un año. Quizás en otros bancos no tenéis ese problema.

Dutch bank account: I couldn’t pay using cash in the banks. One solution is the online bank account.  Anyway when you want to put money in your OV chipkaart there are some problems because you can’t use paper money. Only the MAESTRO cards or a Dutch account can be used. When I tried to create one in RaboBank they said I could because I wouldn’t be longer than one year. Maybe in a different bank it’s possible. 

Hollandpass: Tarxeta de desconto para moitos museos. Eu tiven unha asesora todo o ano (a miña compañeira checa) que controlaba todo isto. Se mal non recordo, pódese comprar nos museos. Déixovos o enlace:
http://www.hollandpass.com/

Hollandpass: Tarjeta de descuento para muchos museos. Yo tuve una asesora todo el año (mi compañera checa) que controlaba todo esto. Si no recuerdo mal, se puede comprar en los museos. Os dejo el enlace:
http://www.hollandpass.com/

Hollandpass: It is a discount card which can be used for many museums. This year I had a great assessor (my Czech mate) who had all those things under control. I think you can get it in the museums, but you can read in that link:  
http://www.hollandpass.com/?lang=en
 
Ecoparcel: www.ecoparcel.eu é unha páxina web de envíos por case toda Europa. Os seus prezos son bastante aquelados. Tan só tedes que facer unha conta na páxina, ingresar os cartos necesarios para os envíos (usando a conta online ou ingresando dende o banco, o cal inclúe unha pequena penalización) y esperar a que chegue.

Ecoparcel: www.ecoparcel.eu es una página web de envíos por casi toda Europa. Lo precios son bastante asequibles. Tan sólo tenéis que hacer una cuenta en la página, ingresar el dinero necesario para los envíos (usando la cuenta online o ingresándolo desde el banco, lo cual incluye penalización) y esperar a que llegue.

Ecoparcel: www.ecoparcel.eu is a website for sending packages all around Europe. The prices are quite good. You only have to create an account, put money in your ecoparcel account (using you online bank account or in the bank building, which is more expensive) and wait until it arrives.

Gracias por lelo blog e perdón polos erros. Espero que desfrutárades tanto lendo como eu escribíndoo.
Gracias por leer el blog y perdón por los errores. Espero que hayáis disfrutado tanto leyéndolo como yo escribiéndolo.
Thank you all for reading my blog and sorry for all the types errors. I hope you enjoyed reading as much as I did writing. 

Saúdos / Saludos / Greetings
3 comentarios:

  1. Echo de menos andar en bici por el canal, ese trayecto con el olor a cebolla... :P Supongo que la vuelta a casa genial!

    Paloma

    ResponderEliminar
  2. Eu boto de menos estas entradas!!! S

    ResponderEliminar