domingo, 24 de febrero de 2013

Unha raiola de Sol / Un rayo de Sol / Sol's Beam


Día gris / Grey Day

A semana comezaba de forma aburrida, coma sempre con charlas, as cales non lles atopo sentido algún, parece que só son para manternos ocupados. Para matar a tarde, aproveitamos e fomos dar unha volta en bicicleta ata o tan concorrido (por nós) dique. Fomos catro de nós. O día estaba soleado, pero foi coller a bicicleta e comezar a pedalear e o día volveuse gris. De camiño ó dique dividímonos en dous grupos: cada un tomou unha dirección. Collemos unha estrada sen saía pero, como di o dito non hai mal que por ben non veña, atopei nunha casa unha inmensa gaiola chea dos paxaros do amor: Agapornis, tamén coñecidos como Inseparables. Pagou a pena perderse. Unha volta rápida polo dique e de volta a casa. O frío era demasiado forte.
Sunny day in Vlissingen

La semana empezaba de forma aburrida, como siempre con charlas, a las que no les encuentro sentido alguno, parece que sólo nos quieren mantener ocupados. Para matar la tarde, aprovechamos y fuimos dar una vuelta en bicicleta hasta el tan concurrido (por nosotros) dique. Fuimos cuatro de nosotros. El día estaba soleado, pero cuando cogimos la bicicleta y comenzar a pedalear y el día se volvió gris. De camino al dique nos dividimos en dos grupos: cada uno tomó una dirección. Cogimos una carretera sin salida pero, como dice el dicho non hay mal que por bien no venga, encontré una casa con una inmensa jaula llena de pájaros del amor: Agapornis, también conocidos como Inseparables. Valió la pena perderse. Una vuelta rápida por el dique y de vuelta a casa. El frío calaba en los huesos.

The week had started and it was really boring. Like every single day we had talks about lots of things, they make no sense for me, it seems we were there for being busy. In order to be not boring, we rode the bicycle to the dyke. We went four. It was a sunny day, but when took our bicycles and we started pedaling, the day became grey. We missed two of us. We took another way, a wrong way because it was a terminal road. But it was nice because I found a big cage full of birds of Love: Agapornis. We went to the dyke and we ride the bike on it and we came back to our house. It was too cold.


Cea / Cena / Dinner

Un día máis aburrido, con charlas. Charlas everywhere, pero é que estes holandeses non poden estar calados? 

O día pasou e logo veu a noite. Cea cos rapaces do restaurante. Que ben cociñan, dá gusto. O certo é que se portaron superben porque me fixeron uns entrantes especiais para min, sen carne. Por certo, estoulle collendo o gusto a cervexa holandesa Grolsch, pas mal!

Un día más aburrido, con charlas. Charlas everywhere, ¿pero es que estos holandeses no pueden estar callados?

El día pasó y llegó la noche. Cena con los chicos del restaurante. Que bien cocina, da gusto. Lo cierto es que se portaron superbién porque me hicieron unos entrantes especiales para mí, sin carne. Por cierto, está empezando a gustarme la cerveza holandesa Grolsch, pas mal!

Another boring day had passed and the night came. We had dinner with the guys who work in the restaurant. They cook awesome, amazing. They were really nice because they cooked different meal for me, no meat. By the way, I like the Dutch beer Grolsch, pas mal!


NaSSín cansado / Cansado / Tired

A xuntanza da noite anterior durara ata altas horas da madruga co cal este día o máis duro foi erguerse, pero continuaba igual de aburrido nas charlas.
Seguía facendo investigación de como facer unha páxina web, pero aínda non era suficiente.

La reunión de la noche anterior había durado más de lo esperado con cual este día lo más duro fue levantarse, pero continuaba igual de aburrido con las charlas.
Seguía haciendo investigación de cómo hacer una página web, pero aún no era suficiente.

The last night meeting lasted till too late, so waking up was not easy work, but talks kept being so boring.
I kept researching how to make a website, but it wasn’t enough.


Tempo / Tiempo / Weather

Outro día aburrido e xa era o cuarto. Estaba con ganas de rebentar algo. O día era soleado e parecía un precioso día de primavera. Pero nós tiñamos que estar nas charlas. Ó rematar as charlas, fixemos a comida e pensamos en saír pero o día agora estaba nubrado... Pouco despois comezou a chover... Máis forte. Ese ruído? Saraiba?? Si, só faltaba que nevara.  Media hora despois nevou... Está tolo o tempo.
Aproveitamos a tarde para facer unha conta en FB para a organización na que traballamos.

Otro día aburrido y era el cuarto. Estaba con ganas de romper algo. El día era soleado y parecía un precioso día de primavera. Pero nosotros teníamos que asistir a la charla. Al acabar las charlas, hicimos la comida y pensamos en salir pero el día ahora estaba nublado… Poco después comenzó a llover… Más fuerte. ¿Ese ruido? ¿Granizo? Sí, sólo faltaba que nevara. Media hora después nevó… El clima está loco.
Aprovechamos la tarde para hacer una cuenta en FB para la organización en la que trabajamos.

Another boring day and it was the fourth. I would like to break something. It was a sunny day and it was like being in Spring. But we had to go to the talk. When the talks had been finished, we cooked and we went out. Then it was cloudy… After a while it was raining… pouring rain. What was this noise? Was ? Yes, it was. And now what? Snow?  After a half an hour it started to rain… Weather is crazy here.
We use the afternoon to create a FB account for our host organization.


Yerseke


Consumido polo aburrimento e con intención de desconectar deste pequeno pobo collemos a bicicleta a rapaza checa e máis eu. Fomos ata Yerseke. El día estivo soleado ata que levabamos medio camiño andado, comezou a refrescar. Refrescou de máis. Joder que frío!! Visita rápida ó pobo veciño e á micro praia que alí teñen e de volta a casa. Que frío! Comezou a nevar.

Consumido por el aburrimiento y con intención de desconectar de este pequeño pueblo la chica checa (jaja) y yo cogimos la bicicleta. Fuimos a Yerseke. Día estuvo soleado hasta la mitad, empezaba a refrescar. Refrescó demasiado. ¡¡Joder que frío!! Visita rápida al pueblo vecino y a la micro playa que allí tienen y de vuelta a casa. ¡Qué frío! Empezó a nevar.

I was so boring and, just for free my mind, the Czech girl and I took the bike. We went to Yerseke. It was sunny till we were half way walked, it started to be cold. It was too cold. Fuck, how cold!! We visit fastly the neightbourd town y and the little beach they have and we came back home. How cold! It started to snow.


Vlissingen


Vlissingen
O sábado comezaba a cambiar a rutina da semana. Tiñamos planeado visitar Vlissingen e despois ir ó Antroido a Bergen op Zoom (isto último só eu, elas non estaban moi convencidas). Collémolo tren nesa dirección, os trens para esa cidade pasan cada 30 minutos (isto como detalle). Vlissingen era a última parada, non había nada máis alá, o final da terra dende este lugar. Subidos o tren e a canción de Andrés do barro na cabeza. Encántame viaxar en tren, quizais ó final deste ano non penso igual. Chegamos á última parada, ó final das vías. Saímos da estación, onde está a cidade? Isto é o porto? Preguntamos, con que hai que andar. Ó lonxe podía verse un dos característicos muíños destas terras. Tiñamos que ir por fóra do dique a carón da costa era bonito pero o sol comezaba a xogar ás agochadas.  Continuamos camiñando ata o muíño, era realmente antigo: 1699. Continuamos andando e parecía que nos achegábamos a cidade. Así era, pasamos por unha especie de porto dende o cal se podían ver todas las casas da praza. Dende onde estabamos podiamos apreciar como o nivel da auga era superior ó da terra, impresionante. A primeira vista das casas, que comparto convosco en forma de fotografía, recordoume a tan desexada como descoñecida cidade de Copenhague. O certo é que non só as primeiras casas senón moitas máis me recordaban a máis que coñecida foto desa cidade.

El sábado empezaba a cambiar la rutina de la semana. Teníamos planeado visitar Vlissingen y después ir al Carnaval a Bergen op Zoom (esto último sólo yo, ellas no estaban muy convencidas). Cogimos el tren en la estación en esa dirección, los trenes para esa ciudad pasan cada 30 minutos (esto como detalle). Vlissingen era la última parada, no había nada más allá, el final de la tierra en este lugar. Subido al tren y la canción de Andrés do Barro en mi cabeza. Me encanta viajar en tren, quizás a final de año no pienso igual. Llegamos a la última parada, el final de las vías. Salimos de la estación, ¿dónde está la ciudad? ¿Es esto el puerto? Preguntamos, con que había que andar. A lo lejos podíamos identificar uno de los característicos molinos de tierras holandesas.  Teníamos que ir por la parte exterior de dique, bordeando la costa. Era bonito pero el sol empezaba a jugar al escondite. Continuamos caminando hacia el molino, era realmente antiguo: 1699.  Seguimos caminando y parecía que nos acercábamos a la ciudad. Así era, pasamos por una especie de puerto desde el cual se podían ver todas las casas de la plaza. Desde donde estábamos situados podíamos apreciar como el nivel del agua era superior al de la tierra, impresionante. A primera vista de las casas que casas, que comparta con vosotros en forma de fotografía, me hizo recordar la tan deseada como desconocida ciudad de Copenhague. Lo cierto es que sólo las primeras casas sino muchas más me recordaban la más que conocida foto de esta ciudad.

Copenhagen houses in Vlissingen
Saturday everything started to change. We had planned to go to Vlissingen and, after that, go to Carnival in Bergen op Zoom (I was the only one who was sure that wanted to go to Bergen op Zoom). We took the train to Vlissingen. There is a train to this city every half an hour. Vlissingen is the last stop, there is nothing more, the end of the world here. When I was in the train I had a song in my head: O tren from Andrés do Barro. I like travelling by train, maybe I won’t keep thinking like this and the end of this year. We arrived to last stop, the end of the railways. We left the train station, where was the city? Was this the port? We asked the way to the city to somebody, we had to walk. We could see a Dutch mill far away. We were walking in the side of the dyke close to the sea. The sun was playing hide. We kept walking to the mill, it’s was old: 1699. We kept walking and it seemed we were closed to the city. We walked through a kind of port. We could see all the houses in the square and also we could compare the level of the water and the land. Houses remind the wished and unknown Copenhagen to me. The truth is that lots of houses made me feel the same and they make remember the famous picture of Copenhagen.
Visitamos a praza principal do pobo e preguntamos onde estaba o centro de información turístico na cidade, preguntamos tres veces e de todas eles tamén eran turistas. Os últimos equipados cun mapa, que a duras penas sabían como utilizar, déronnos unhas indicacións máis que dubidosas. Non hai mal que por ben non veña outra vez, atopeime uma Loja Portuguesa. Evidentemente falei galego, adoro a miña lingua. Entrei e comprei pan, pan de verdade, pan: Un barra como Deus manda. Boto de menos o pan...

Visitamos la plaza principal del pueblo y preguntamos dónde estaba el centro de información turístico en la ciudad, preguntamos tres veces y todos eran turistas. Los últimos equipados con un mapa, que a duras penas sabían cómo utilizar, nos dieron unas indicaciones más que dudosas. No hay mal que por bien no venga otra vez, me encontré una Loja Portuguesa. Evidentemente hablé gallego, adoro mi lengua materna. Entré y compré pan, pan de verdad, pan: Una barra como Dios manda. Echo de menos el pan…

We visited the main square of the town and we asked three times for the Tourist Information Office. They all were also tourists, but the last ones had a map and they give us some doubtful instruction. It didn’t matter because I found a Loja Portuguesa. Of course I spoke in Galician, I love my mother language. I bought bread, true bread, bread. I miss this kind of bread...  

Visitamos o resto da cidade, fomos de compras e incluso fomos a praia. Si, unha praia de verdade con area en grandes cantidades e que mide máis ca min estomballado. Xusto o lado, outra vez as casa de Copenhague.

Visitamos el resto de la ciudad, fuimos de compras e incluso fuimos a la playa. Sí, una playa de verdad con arena en grandes cantidades y que mide más que yo tumbado. Justo al lado, otra vez las casas de Copenhague.

We visit the whole city. We went shopping and we also went to the beach. Yes, a true beach which had a lot of sand and it was bigger than me when I’m lying. Behind the beach, other houses were like Copenhagen ones.

Continuamos paseando, ata que o frío se fixo realmente insoportable e ata que un servidor perdeu o mapa... Andivemos en dirección á estación, non estaba preto como xa sabiamos. Frío. Neve. Ventisca. Mima como neva! Corremos. Estaba preto. O tren, a que hora? Sae agora. As portas estábanse pechando. Un peazo cab----  movía a man en ton burlesco dentro do tren. Por uns segundos. Un café e a esperar media hora. Collemos o tren. Miramos pola fiestra, a nevada continuaba. Saímos do tren e corremos cara as bicicletas. Apuramos ata a casa e o chegar semellabamos bonecos de neve.

Continuamos paseando hasta que el frío provocó la retirada anticipada de las tropas y un servidor perdió el mapa... Anduvimos en dirección a la estación, no estaba cerca como ya sabíamos. Frío. Nieve. Ventisca. ¡Madre mía como nieva! Corremos. Estaba cerca. El tren, ¿a qué hora sale? Sale ahora. Las puertas se estaban cerrando. Un peazo cab---- movía la mano en tono burlesco dentro del tren. Por unos míseros segundos. Un café y a esperar media hora. Cogimos el tren. Miramos por la ventana, la nevada continuaba. Salimos del tren y corrimos hacia las bicicletas. Apuramos el camino a casa, aun así parecíamos muñecos de nieve.

We kept walking around until it was too cold and until I lost the map… We were walking to train station, it was not close but we already knew it. Cold. Snow. Blizzard. Mother of God, it’s snowing too much! We ran. We were close. The train was there, but what time did it leave? It left then.  The doors were closing. Inside of the train, an amanzing bast--- was saying bye with his a hand. We miss it because of few seconds. I bought a coffee and we waited for half an hour. We took the next train. We were looking through the window, it keep snowing. We got off the train and we ran to our bicycles. We tried to do our way as short as was possible. We arrived and we seemed to be snowmen.

Por suposto coa nevada que estaba caendo non fun ao Entroido en Bergen op Zoom.

Por supuesto con la nevada que estaba cayendo no fui al Carnaval en Bergen op Zoom.

Of course, I didn’t go to the Carnival in Bergen op Zoom.VastenavendCanción de Antroido 
Canción de Carnaval
Carnival song
Carnavalslied


Día 1

O día comezou moi cedo o Domingo de Antroido. As sete e media estaba en pé. Tiña enerxía de sobra para parar un tren ou darlle unhas patadas ó saco de boxeo. Comecei a preparar filloas. Pero por que preparaba filloas? Ademais de porque me gustan, porque unha visita especial viña ese mesmo día. Outra voluntaria do EVS coa que só tiña relación por mediación da miña organización de envío estaba en camiño. Percateime de que é certo que os galegos temos algo especial cos nosos compatriotas, porque é unha patria como dicía Castelao.

El día empezó muy temprano el Domingo de Carnaval. A las siete y media estaba me había levantado. Tenía energía de sobra para parar un tren o darle unas patadas al saco de boxeo. Empecé a preparar filloas. ¿Pero por qué preparaba filloas? Además de porque me gustan, porque una visita especial venía ese mismo día. Otra voluntaria del EVS con la que sólo tenía relación por mediación de mi organización de envío estaba de camino. Me di cuenta de que es cierto que los gallegos tenemos algo especial con nuestro compatriota, porque es una patrio como decía Castelao.

The day started very early. I woke up at half past seven. I had a lot of energy to stop a train or kick a boxing bag. I started to cook filloas (I will never call this food pancakes when I cook them). But were the reasons to cook filloas? One of the reasons was that I like them, but also because a special person was coming that day. She was another volunteer of the EVS program from my sending organization. I never had met her before but I realize that Galician people have something special, there is something in our country which makes us have a special relationship out of our country.

As filloas estaban en camiño. Coller as cousas para as camas: sábanas, almofadas e demais.

Las filloas estaban en camino. Coger las cosas para las camas: sábanas, almohadas y demás.

Fillos were almost done. I picked the for the beds: sheets, pillows and stuff like that.

Chegou a hora do xantar, onde van as filloas? A facer outra tixolada de filloas, non había moito tempo. Alá vou. Chegaron. Aínda as filloas a medio facer, mellor dito comezando. Que alegría, poder falar en galego! Viña acompañada dun rapaz alto, moi alto. Era holandés. Como bo galego e galega non viña coas mans baldeiras: Caldo da terra e a bebida galega por excelencia. Estaba pensando en facer unha escultura, ben a merecía.

Llegó la hora de comer,  ¿dónde están las filloas? Hacer otra ronda de filloas, no tenía mucho tiempo. Allá vamos. Llegaron. Aún estaban las filloas a medio hacer, mejor dicho empezando. ¡Qué alegría, poder hablar en gallego! Estaba acompañada de un rapaz alto, muy alto. Era holandés. Como buen gallego e galega no venía con manos vacías: Caldo Gallego y la bebida gallega por excelencia. Estaba pensando en hacerle una escultura, se la merecía.

It was time for lunch, where were the filloas? I had to cook more, I have much time. Here we go. They arrived. I still had to cook the filloas. What happiness, I could speak Galician! A tall gay came with her. He was Dutch. She brought Galician soup (I don’t know if it’s the right translations) and best drink ever made. I was thinking to build her a sculpture.

Comemos as filloas, os demais compañeiros tiñan que ir traballar. Así que se despediron. Preparamos os disfraces: Rajoy, Coello e Piloto de globo aerostático. Déixovos que vos imaxines cal foi o meu.

Comimos las filloas, los demás compañeros tenía que ir a trabajar. Así que se despidieron. Preparamos los disfraces: Rajoy, Conejo y Piloto de globo aerostático. Os dejo que os imaginéis cual es el mío.

We ate filloas, all of my mates had to work. They said goodbye. We were preparing the customs: Rajoy, Rabbit and Balloon Pilot. Can you imagine what was mine?

In a bar in Bergen op Zoom

Collemos o tren, o último de volta era á media noite. Chegamos alí: Bergen op Zoom. Alá imos. Festaza, disfraces, cervexa... Molou moito, moito, moito... Molaba ir de pirata por motivos que só algunha xente sabe e por unha tradición ancestral que me pertence, pero bueno, podía ser peor (#sonGalegoEnonPodoNegalo). Falamos con xente, bailamos e eu ata toquei os platillos nunha das bandas que percorrían as rúas e que en algún momento se detiñan en un bar, mollaban a gorxa con cervexa e continuaban tocando dentro do mesmo bar. Festaza.

Cogimos el tren, el último de vuelta era a medianoche. Llegamos: Bergen op Zoom. Allá vamos. Fiesta, disfraces, cerveza… Moló mucho, mucho, mucho… Molaba ir de pirata por motivos que sólo alguna gente sabe y por una tradición ancestral que me pertenece, pero bueno, podría haber sido peor (#sonGalegoEnonPodoNegalo). Hablamos con gente, bailamos y yo incluso toque los platillos en una de las bandas que recorrían las calles y que en algún momento se detenían en un bar, refrescaban la garganta con cerveza y continuaban tocando dentro del mismo bar.

We took the train. The last train was at midnight. We arrived: Bergen op Zoom. Here we go. Party, customs, beer... It was nice, really nice. I would like to be performance with a pirate custom because of some reasons related with an ancient tradition. We talked with people, we danced and I even playing the cymbals in a band. These bands were playing around the city, they stopped in some bars and they drank a beer and they played inside.

Collemos o último tren. Non tiñamos bicicletas para todos así que tocou camiñar durante un longo tempo, ¡que frío! Chegados a casa, té quentiño, zamburiñas en lata e polbo en lata (manxar de deuses).

Cogimos el último tren. No teníamos bicicletas para todos así que tocó caminar durante un largo tiempo, ¡qué frío! Cuando llegamos a casa, té calentito, zamburiñas en lata y pulpo en lata (manjar de dioses).

We took the last train. We had no bike for everybody so we had to come back walking for a long time, how cold! When we arrived at home, we drink warm tea and we ate scallops from a can and also octopus. Great.


Día 2

Erguinme, tocaba traballar. Charla e facer esquema para as próximas semanas. Tamén tiñamos que comezar a preparar as leccións para o colexio. A ver que sae de aquí.

Me levanté, tocaba trabajar. Charla y hacer los esquemas para las próximas semanas. También teníamos que empezar a preparar las lecciones para el colegio. A ver que sale de aquí.

I woke up, we had to work. We had a talk and we had to prepare the schedule for next weeks. We also had to start to prepare the presentation which we would present at the school.

Logo de traballar e comer fomos de novo ata a cidade veciña. De novo o mesmo ambiente máis calmado porque era máis cedo. Ademais era o día dos nenos. Eu levaba globos (a ver se sabedes cal era o meu disfrace?). Parecía que ós nenos non lle gustaban os globos cada vez que tiraba nun algún bar, non podía crelo. Comín unha especie de bolo cun sabor familiar para os dous galegos que alí estabamos, moi rico. Desfrutamos da festa. Marabillosa, espectacular, me he emocionado (APM). O tempo pasaba e eles tiñan que marcharse. Realmente fora un pracer coñecer a este holandés tan auténtico e amigable e, por suposto, a miña compatriota. Pasárao moi ben con eles.

Después de trabajar y comer fuimos de nuevo a la ciudad vecina. De nuevo el mismo ambiente más calmado porque era más temprano. Además era el día de los niños. Llevaba globos (a ver que si sabéis ahora cual era mi disfraz). Parecía que a los niños no les gustaban los globos cada vez que tiraba uno en algún bar, no podía ni creerlo. Comí una especie de bollo con un sabor familiar para los dos gallegos que allí estábamos, muy rico. Disfrutamos de la fiesta. Maravillosa, espectacular, me he emocionado (AMP). El tiempo pasaba y ellos tenían que marcharse. Realmente había sigo un placer conocer a este holandés tan auténtico y amigable y, por supuesto, a mi compatriota. Lo había pasado genial con ellos.

After working and after eating, we went to the neighboring city. That day was the kid’s day. I brought balloons (do you know which custom was mine?). I always threw out a balloon inside the bars, but nobody liked the balloon, I couldn’t believe what was happening. I ate a desert made of some special dough. It had a familiar flavor, both of Galician people thought like this. We enjoy the party. Wonderful, spectacular, it was exciting. Time kept running and they had to leave. It was really nice meeting and knowing a so friendly Dutch guy and, of course, a wonderful compatriot. I had have a nice time with them.

Quedara cos demais compañeiros que estaban na casa dunha das mulleres da organización. Ceamos alí. Cando iamos saír atopámonos cunha sorpresa:  tíñanos preparados un panos vermellos e unhas cortinas brancas para disfrazarnos. Esa era a indumentaria básica do disfrace típico de Bergen op Zoom e do seu Antroido especial coñecido como Vastenavend. O que quería dicir que os nosos disfraces daban a nota. Saímos pola noite tamén ata a hora que o reloxo da Cincenta comezou a dar a media noite, xa que o tren íase.

Había quedado con los demás compañeros que estaban en casa de una de las mujeres de la organización. Cenamos allí. Cuando íbamos a salir nos encontramos una sorpresa: nos tenía preparados unos pañuelos rojos y unas cortinas blancas para disfrazarnos. Esa era la indumentaria básica del disfraz típico de Bergen op Zoom y de su Carnaval especial conocido como Vastenavend. Con esto quiero decir que los disfraces que tenía daban la nota. Salimos por la noche hasta la hora que el reloj de la Cenicienta empezó a dar la medianoche, ya que el tren se iba.

I would meet my mate in the house of a woman who worked in our organization. We had the dinner there. She had some presents for us: an hanky and a curtain for each one. These things were part of the traditional custom in Bergen op Zoom. Also their Carnival had a different name: Vastenavend. I mean with this that our custom were weird there. We went out at night till midnight.

No tren iamos catro e comezamos a cantar Hallelujah de Leonard Cohen. En baixo, un pouco máis alto. Uns señores que tamén ían no tren escoitáronnos. Seguimos cantando e os señores uníronse. Era unha bonita sensación, os seis que estabamos no tren cantando cunha soa voz...

En el tren de vuelta éramos cuatro y empezamos a cantar la canción Hallelujah de Leonard Cohen. Primero en bajo, después más alto. Unos señores que también iban en el tren nos escucharon. Seguimos cantando y los señores se unieron. Era una sensación bonita, los seis que estábamos en el tren cantando con una sola voz...

We were four in the train and we started to sing the song Hallelujah of Leonard Cohen. First we sign low, after a while we sign higher. Men who were there heard us singing. We kept singing and they started to sing with us. It was a nice feeling, six people singing like they had the same voice.

Tower and beach in Vlissingen
Foi fantástico, paseino moi ben. Pero botei de menos o proceso de elaboración do disfrace doutros anos, ós amigos e a familia, que sempre botaban unha man.

Había sido fantástico, lo había pasado genial. Pero había echado de menos el proceso de elaboración del disfraz de otros años, a los amigos y a la familia, que siempre echan una mano.

I really had fun. But I miss when I was preparing my custom years before and I also missed my friends and my family.

1 comentario:

 1. Preciosa esta nova entrada!!!
  En primeiro lugar que míticos os Agapornis fischer, pero eu non os estraño nada!!

  Ti cres que é mellor ca nosa Estrella Galicia?

  Eu non cambio o noso paraíso de Fisterra por Vlissingen :))

  Parece que ambos os dous temos en común algo con Sheldon Cooper; eu a ornitofobia e tí o encantamento polos trens.

  Gustaríame ver como o nivel da auga está máis alto ca Terra.

  Ah!!! En canto o pan falarei con Mari e que faga a última parada en Atlantic Bridge (é así?)

  Pois vai ser certo que os galegos temos "un algo" especial!!! Tamén os hai que non é ( Francisco, Mariano,...)

  Creo que eu non podo entrar a participar en adiviñar de que ías disfrazado? XD

  Por certo aínda que non estiveras no entroido(nos estrañámoste moitísimo), hai tradicións que non se perden verdade Godi??? Eu participei en poñerlle un ollo negro o pirata que este ano lle tocou camiñar só nesa longa noite de entroido.

  ResponderEliminar