miércoles, 6 de marzo de 2013

Pecados e Pedón / Pecados y Pedón / Sins and Forgiveness

O martes despois do Entroido que vivira tiñamos que traballar. Charlas e á tarde tiñamos que ir a un dos clubes do AB. Non sabían que non comía carne co cal me apartaron algo de verduras e non comín moito. Ó chegar á casa, moito despois da hora de cear, como todos os martes había cea. Aproveitei a comer o que non comera. Espectáculo.

El martes de Carnaval tenía que trabajar. Charlas y por la tarde teníamos que ir a uno de los clubs de AB. No sabían que no comía carne con lo cual me apartaron algo de verduras y no comí mucho. Al llegar á casa, mucho después de la hora de cenar, como todos los martes había cena. Aproveché para comer todo lo que no había comido. Espectáculo.

Tuesday after enjoying the days of Carnival I had to work. We had talks at the morning and we had to go to AB’s Club. They didn’t know that I don’t eat any kind of meat so they take some vegetables for me. But I didn’t eat much. When we arrived at home, it was late, like every Tuesday night we had dinner with guy from the restaurant. I ate more there than I did in before. Amazing.

Amsterdam

Comezamos a preparar a visita a Amsterdam con suficiente antelación. Pero como sempre xorden imprevistos como o do xoves pola noite: Collín a gripe. Marrón, marrón oscuro case negro. Cague na. Tocaba encherse de Frenadol, ibuprofeno e todo o que fixese falta para ir a Amsterdam.

Empezamos a preparar la visita a Ámsterdam con suficiente antelación. Pero como siempre aparecen imprevistos como lo de jueves por la noche: Gripe. Marrón, marrón oscuro casi negro. Me cachis (jaja). Tocaba ponerme hasta las orejas de Frenadol, ibuprofeno y todo o que hiciese falta para ir a Ámsterdam.

We had prepared our travel to Amsterdam long time ago. But some unexpected thing happened, I started to feel sick: Flu. Bad, too bad. I took Frenadol, ibuprofen and stuff like that which let me go to Amsterdam.

O venres seguía con malestar pero tomei drogas e máis drogas ata que lo logrei maquillar.

El viernes seguía con malestar pero tome drogas y más drogas hasta que lo logré maquillar.

Friday I was still sick but I took drugs and more drugs till I felt better.

Chegara o sábado á mañá, madrugón. Collemos un tren bastante cedo. Alá imos. Comezaba a viaxe. Quedaramos con outros voluntarios do EVS, algúns dos que coñecéramos no ON-ARRIVAL training. Cando iamos de camiño houbo unha baixa, unha das rapazas non podía vir porque tiña dor de cabeza. Chegamos alí e comezou a soar o móbil. Anda! Outro dos voluntarios estaba na estación, perfecto. Outra das rapazas chegaría unha hora máis tarde.  Así que comezamos a pasear polas rúas desta cidade.

Había llegado el día D y la hora H, madrugón. Cogimos el tren bastante temprano. Allá vamos. Empezaba el viaje. Habíamos quedado con otros voluntarios del EVS, algunos de los que conocimos en el ON-ARRIVAL training. Cuando íbamos de camino hubo una baja, una de las chicas no podía venir porque tenía dolor de cabeza. Llegamos y justo me empezó a sonar el móvil. ¡Anda! Otro de los voluntarios estaba en la estación, perfecto. Otra chica llegaría en una hora. Así que empezamos a pasear por las calles de esta ciudad.

Banco en Ámsterdam
Bank in Amsterdam
It was the day D and the hour H, I woke up really early. We took the train early. Here we go. We started the trip. We had planned meeting other EVS’ers, some of EVS’ers we had met in our ON-ARRIVAL training. When we were in the train, a volunteer sent us a SMS telling that she couldn’t come because she had headache. We arrived and my mobile started to ring. HEY! Another volunteer was in the station, perfect. Another girl from Spain would meet us one hour later. So we started walking though the street of the city.

Ó saír da estación, ó lonxe podiamos apreciar a igrexa de San Nicolás ou, como din aquí, Sint-Nicolaaskerk, que nesta cidade fai o traballo da Virxe do Carme. Pois si, éche o patrón dos mariñeiros. Decidimos comezar a coñecer as rúas da cidade guiados polo noso compañeiro do EVS, que xa estivera por estes lares moitas veces, é o que ten non vivir no cu do mundo.

Al salir de la estación, a lo lejos podíamos apreciar la iglesia de San Nicolás o, como dicen aquí, Sint-Nicolaaskerk, que en ciudad realiza la misma función que la Virgen del Carmen. Resulta que sí, es el patrón de los marineros. Decidimos empezar a conocer las calles de la ciudad guiados por nuestro compañero del EVS, que ya había estado por estos lares muchas veces, la ventaja de no vivir en el culo del mundo.

When we left the train station, we could store the Sint-Nicolaaskerk, which is the Saint (patron) for sailors, like Virxe do Carme in Galicia. Our EVS friend guided us through the street of the city, because he had been already here many times. That is the advantage of not living in the button of the world.

A andaina comezou pola rúa que está en fronte da estación chamada Damrak. Ó levar uns metros andados xa atopei a primeira agrupación de auga: Damrak. Ó comezar a andar pola rúa xa comezabamos a percibir olores de liberdade.

Empezaba la aventura en la calle que se encuentra en frente a la estación llamada Damrak. Al llevar unos metros andados ya me encontré la primera agrupación de agua: Damrak. Al empezar a andar por la calle pudimos percibir los olores de la libertad.

The adventure had started in Damrak street. When we had walked some meters, we could smell the smell of freedom.

Continuamos andando ata a praza Dam, praza principal situada nun pequeno outeiro, nunca se chamaría outeiro en Galicia. Nela situase o Koninklijk Paleis, Palacio Real que anteriormente desempeñara a actividade de concello. Este complexo é utilizado en actos oficiais pola Familia Real.

Continuamos andando hasta la plaza Dam, plaza principal situada una pequeña colina, mejor dicho, montículo de tierra. En ella se sitúa el Koninklijk Paleis, Palacio Real que anteriormente había sido la casa de ayuntamiento. Este edificio es utilizado en actos oficiales por la Familia Real.

We kept walking till Dam square, which is the main square and it’s placed on a little hill. The Koninklijk Paleis was there, Royal Palace which was the city hall before. This building is used to official acts by the Royal Family.

Nesta praza había apertas gratuítas, había que aproveitalas. Moito me gustan esas cousas. É divertido, eu quero preparar algo así na miña organización.

En esta plaza había abrazos gratis, había que aprovecharlos. Me encantan este tipo de cosas. Es divertido, yo quiero preparar algo así en mi organización.

There was a group of people which was giving free hugs. I like these things. It’s funny, I want to prepare something like that in our organization.

Seguimos pisando e paseando polas preciosas rúas de Amsterdam onde podes apreciar lotes de similitudes nas casas e nas cales te podes perder nun instante se non te fixas nos pequenos detalles que compoñen estas vivendas. Pequenos detalles que fan a casa única. Debido a inestabilidade do terreo pódense notar imperfeccións nas casas, inclinacións... Algunhas das casas tiñan unha inclinación cara diante intencionado para que poder subir mercadorías sen que tocasen nas fiestras, cousa que o concello acabou prohibindo debido a posibilidade de que se derrubasen.


Seguimos pisando y paseando por las preciosas calles de Ámsterdam donde puedes apreciar montones de similitudes en las casas y en las cuales de puedes perder en un instante si no te fijas en los pequeños detalles que componen estas viviendas. Pequeños detalles que hacen la casa única. Debido a la inestabilidad del terreno se pueden notar imperfecciones en las casas, inclinaciones… Algunas casas tienen una inclinación hacia el frente de la casa intencionado para poder subir mercancías sin que tocasen las ventanas, lo cual fue prohibido debido a la posibilidad de que se derrumbasen.

We kept stepping and visiting the beautiful streets of Amsterdam which are so similar, but if you store more carefully you could appreciate how different the houses are. There were lots of details that made every single house different. I could see some imperfection at the houses, tilts and so on. Some houses had a tilts made in propose because they used to carry things up and they didn’t hit the windows, but finally it was forbidden because the buildings would collapse.

Observabamos as rúas, canais, coa auga mais ben sucia e navegados por barcos para que os turistas poidamos visitalos. Desta volta non foi o momento.

Observábamos las calles, canales, cuya agua semejaba Cola-Cao debido a su color (non tengo idea de cómo sabe) y los barcos navegaban repletos de turistas que querían verlos. Esta vez no era el momento.

We see the streets, channels, in which water seemed Cola-Cao because of color (I didn’t try it, so I don’t know how it taste) and  the ships were full of tourists who wanted to sail them.

Vimos o Stadhuis-Muziektheater, concello e teatro de ópera, todo en un. Camiñamos e camiñamos. Atopamos un precioso mercado de prantas onde, por suposto, se podían comprar numerosos tipos de tulipáns. Incluso se podían comprar outros tipos de prantas moi diferentes. Eu fíxeno e cando poida ensinareivos o resultado, pero teredes que agardan. É o que leva agora todos os meus coidados.

Casas dende o bar
Casas desde el bar
Houses from the bar
Vimos el Stadhuis-Muziektheater, ayuntamiento y teatro de ópera, todo en uno. Caminamos y caminamos. Encontramos un precioso mercada de plantas donde, por supuesto, se podían comprar numerosos tipos de tulipanes. Incluso se podían comprar otro tipo de plantas muy diferentes. Yo lo hice y cuando pueda os enseñaré el resultado, pero tendréis que esperar. Ahora se lleva todos mis cuidados.

We saw Stadhuis-Muziektheater, which is city hall and, also, theater of opera. We walked and walked again. We found a beautiful market full of plants where, of course, people could buy tulips. Even different kinds of plants could be bought. I bought something, when I can show the result I will do it. I have to take care of it.

Chegamos ó Waag. O Waag preside a praza Nieuwmarkt, praza na que se celebran as execucións públicas, agora os sábados hai un mercado de queixos e demais cousas para alimentarse. Un restaurante rexenta o edificio, in de Waag, actualmente.

Llegamos  al Waag. El Waag preside la plaza Nieuwmarkt, plaza en la que se celebran las ejecuciones públicas, ahora los sábados hay un mercado de quesos y demás cosas para alimentarse. En el edificio actualmente hay un restaurante llamado in de Waag.

De Bulldog
We arrived to Waag. Waag preside Nieuwmarkt square, which is the place where public executions were performance, nowadays on Saturdays there is a market where cheese and stuff for eating could be bought.

Estivemos en Nieuwmarkt  que preside o Barrio Vermello. Pasamos a carón do primeiro, ou un dos primeiros, Coffeeshops de Amsterdam: De Bulldog.  Entramos no Barrio Vermello, recordoume á zona, con la misma finalidad, de Bremerhaven e de Hamburgo.

Estuvimos en Nieuwmarkt que preside el Barrio Rojo. Caminamos por delante del primero, o uno de los primeros, Coffeeshops de Ámsterdam: De Bulldog. Entramos no Barrio Vermello, me recordó a la zona, con la misma finalidad, de Bremerhaven y de Hamburgo.

Nieuwmarkt preside Wallen. We walked close to the first, or one of the first, coffeeshops in Amsterdam: De Bulldog. We went to Wallen, it’s was similar to Bremerhaven or Hamburg.

Fomos polo barrio dos museos, como contraste do anterior. Pero primeiro paramos en Rembrandtplein, foto de rigor agarrándolle a man a persoa que está no centro desta versión en tres dimensións do cadro do renomeado pintor Rembrandt.  Camiñamos ata o Rijksmuseum, en fronte do cal, se podía atopar a máis que coñecida frase:  I  Amsterdam. Foto de rigor, por suposto, e a continuar o paseo.

;)
Fuimos al barrio de los museos, como contraste con lo anterior. Pero primero paramos en Rembrandtplein, foto de rigor agarrándole la mano a la persona que está en el centro de esta versión en tres dimensiones del cuadro del renombrado pintor Rembrandt. Caminamos hasta el Rijksmuseum, en frente del cual, se podían encontrar la más que conocida frase: I AMsterdam. Foto de rigor, por supuesto, y a continuar el paseo.

We were in the Museumplein. But first of all, we stopped at the Rembrantplein, I took a photo holding the hand man sculpture which is in the centrum of the scene. We walked to the Rijksmuseum, where we could see the know sculpture with the sentence: I AMsterdam.

Completamente descoñecido para min, a seguinte estación sería: Begijnhof. Consistía nunha pequena cidade dentro da propia cidade. Foi construída en 1346 como santuario das begijntjes, unha congregación católica e laica de mulleres que vivían como monxas a pesar de non facer votos monásticos. Interesante.

Completamente desconocido para mí, la siguiente estación sería: Begijnhof. Consistía en una pequeña ciudad dentro de la propia. Fue construida en 1346 como santuario de las begijntjes, una congregación católica y laica de mujeres que vivían como monjas a pesar de no hacer votos monásticos. Interesante.
Begijnhof

Next stop was completely unknown for me, it was: Begijnhof. It is like a little city inside the city. Begijnhof was built as a sanctuary for begijntjes, which is a catholic and laic women congregation. They used to live like nun although they weren’t. It was interesting.  

Guiados pola nosa compañeira madrileña chegamos a un centro comercial, xa me temía o peor: Ir de compras. Falsa alarma. Collemos o ascensor ata a última planta. Uh! Que alto! Anda, pero isto que é? Unha cafetería na zona máis alta do centro comercial. Que preciosidade de panorámica. Tomamos algo alí. Eu tomeime algunhas drogas para combater a febre, que neste momento levaba ás de gañar. Que preciosidade!

Guiados por nuestra compañera madrileña llegamos a un centro comercial, ya me temía lo peor: Ir de compras. Falsa alarma. Cogimos un ascensor hasta la última planta. ¡Uh! ¡Qué alto! Anda, pero  ¿esto qué es? Una cafetería en la zona más alta del centro comercial. Qué preciosidad de panorámica. Tomamos algo allí. Yo me tomé unas drogas para combatir la fiebre, que en este momento llevaba trazas de ganar. ¡Qué preciosidad!

Our friend from Madrid guided us to a mall. I thought that she wanted us to go shopping, but not. It was one the most beautiful things in Amsterdam. We rise up to the last floor. There was a bar on the last floor from we could see the whole city, the whole Amsterdam. We took some coffee there and I also took lots of drugs in order to stop the flu attack. It was really beautiful.

Deixamos a cafetería polas escaleiras, xa que o ascensor tardaba moito.  Cando levabamos 15 escaleiras baixadas, vímolo subir... Camiñando, xa en la rúa, houbo unha cousa que me chamou a atención, pero que é de sobra comprensible, é que Van Gogh (pronúnciese con gheada) estaba en todas partes no noso camiñar.
Abandonamos la cafetería por las escaleras, debido a que el ascensor tardaba mucho. Cuando llevábamos 15 escaleras bajadas, vimos que subía… Caminando, ya en la calle, hubo una cosa que me llamó la atención, pero que es de sobra comprensible, es que Van Gogh estaba n todos lados en nuestro caminar.

We left the bar going down stairs because it’s take too long for elevator rise up. When we were starting going downstairs we saw how it was arriving… We were walking at the street and I realized that Van Gogh was everywhere I look around, but I could understand it.

Ó lonxe podía verse a Zuiderkerk, antigamente unha igrexa que agora realizaba as funcións de galería de exposicións.

A lo lejos podía verse la Zuiderkerk, antiguamente una iglesia que ahora realizaba las funciones de galería de exposiciones.

We could watch the Zuiderkerk, which was a former church which is a gallery nowadays.

Á noite pasamos outra vez polo Barrio Vermello, destas horas había moita máis oferta, pero tamén moita máis demanda. Xente de todas as idades e todos os xéneros andaban deambulando polas inmediacións. A ghastar os cartiños.

Por la noche pasamos otra vez por el Barrio Rojo, a estas horas había mucha más oferta, pero también mucha más demanda. Gente de todas las edades y todos los géneros andaban deambulando por las inmediaciones.

We went to Wallen again. Then it was crowded. People from different age and different gender were walking around.

Próxima parada: Casa de Anne Frank (Anne Frank huis). Unha vez dentro, a nosa compañeira do EVS contounos todo o que precisabamos saber, o que fixo o recorrido moito máis rápido, o cal, debido á gran aglomeración de xente, se agradece: GRACIAS. Encantoume o museo, non só por estar relacionado coa Segunda Guerra Mundial, senón pola historia particular que se esconde entre esas paredes.

Próxima parada: Casa de Anne Frank (Anne Frank huis). Una vez dentro, nuestra compañera del EVS nos contó lo que necesitábamos saber, lo cual hizo el recorrido mucho más rápido, lo cual, debido a la gran aglomeración de gente, se agradece: GRACIAS. Me encantó el museo, no sólo por estar relacionado con la Segunda Guerra Mundial, sino también por la historia particular que se esconde entre las paredes.

Next stop: Anne Frank house (Anne Frank huis). Our EVS mate told us everything we need to know about it and more, so we were faster than other people used to do. The museum was really crowded so I have to say thanks to our mate for making faster: THANKS. I liked the museum, not just because it’s related with the World War II, also because of the story which is this house.

Un último intento para ir ó BAR MÁIS PEQUENO, ó cal intentamos entrar xa antes e estaba pechado, estaba completamente cheo. Así que puxemos os pés todos dentro e liscamos de alí. Era un bar moi cuco.

Un último intento para ir al BAR MÁS PEQUEÑO, al cual intentamos entrar anteriormente y estaba cerrado, estaba completamente lleno. Así que pusimos los pies todos dentro  y nos fuimos. Era muy cuco.

We try another time to go into the SMALLEST COFFEE, in which one we had tried to go into before but it was full. We just put our feet inside and we left. It was cute.

Casas en Ámsterdam
Houses in Amsterdam
Era xa completamente de noite e seguiamos camiñando. Repentinamente atopamos o Templo budista chino de Fo kuang shan, resultaba que estabamos en el barrio chino.

Era completamente de noche y seguíamos caminando. Repentinamente encontramos el Templo budista chino de Fo Kuang shan, resultaba que estábamos en el barrio chino.

Night came and we kept walking. Suddenly we found the Fo Kuang shan Temple.
Unha das últimas paradas antes de coller o tren de volta foi visitar un Coffeeshop, non un calquera, non, o que saíu nunha das películas da triloxía de Ocean’s: De Drampkring. Entramos. O ambiente estaba cargado. Tomamos un café. Logo dun tempo apareceu un gato. O gato do local era o amo,non había quen lle tusise. A verdade é que se lle tusían tampouco se ía a enterar do colocado que estaba.

Una de las últimas paradas antes de coger el tren de vuelta fue visitar un Coffeeshop, no uno cualquiera, no, el que sale en una de las películas de la trilogía de Ocean’s: De Drampkring. Entramos. El ambiente estaba cargado. Tomamos un café. Después de un tiempo un gato apareció en escena. El gato era el amo del local. La verdad es que estaba bastante colocado.

Canal
Channel
We went to a Coffeeshop  before taking the train back to our town, not any Coffeeshop, no, it was the one which you can watch in the trilogy of Ocean’s: De Drampkring. We came in. The environment was full of smoke. We took coffee. After a while a cat appeared which seemed to be king of the bar. It was really high.

O día chegaba ó seu fin, tiñamos que coller o tren que me leva por beira de Holanda ó noso destiño,  ó noso aburrido pobo e nos obliga a abandonar esta cidade que desbordaba cultura e liberdade.  Xusto antes irnos vimos De Drie Fleschjes, un dos bares máis antigos desta cidade. Despedímonos dos nosos amigos e da cidade, pero era só un “ata pronto”.

El día llegaba a su fin, teníamos que coger el tren que nos llevaría a nuestro aburrido pueblo y nos obliga a abandonar esta ciudad que desbordaba cultura y libertad. Justo antes de irnos vimos De Drie Fleschjes, uno de los bares más antiguos de la ciudad. Nos despedimos de nuestros amigos y de la ciudad, pero era sólo un “hasta pronto”.

Day was almost finished, we had to take the train which would bring us to our boring town.  We had to leave this city which is full of culture and full of freedom. We saw De Drie Fleschjes, which is one of the oldest bars in the city. We say bye to our friends and also to the city, we knew that we will meet them and we will visit the city soon.


Kapelle

Tras un longo día en Ámsterdam, o domingo tocaba achegarme a igrexa para extirpar os pecados cometidos.

Tras un largo día en Ámsterdam, el domingo tocaba ir a la iglesia para purificarse y perdonar los pecados.

After a long day in Amsterdam I had to go to the church in order to get forgiveness of my sins.

O día comezaba coa saída da casa ás 9:30 en dirección a Kapelle, un pobo preto de Kruiningen. O oficio daba comezo ás 10. Iamos sobrados de tempo, iso si, éramos seis no coche. Eu ía bastante ben, a verdade. Tocárame o asento do copiloto. Desta volta ía cunha vestimenta máis apropiada que a última vez, o chándal formaba parte do pasado.

El día dio comienzo con la salida de casa a las 9:30 en dirección a Kapelle, un pueblo cerca de Kruiningen.  El oficio empezaría a las 10. Teníamos tiempo de sobra, eso sí, éramos seis en el coche. Yo estaba bastante cómodo, la verdad. Me había tocado el asiento del copiloto. Esta vez iba mejor vestido para la ocasión que la última vez, el chándal formaba parte del pasado.

Day began at 9:30 when we left to Kapelle, a town near to Kruiningen. Service would begin at 10:00 hours. We had enough time, but there were six of us in one car. I was pretty comfortable because I was sitting in the front seat. Also, this time I was dressed more properly than the last time, tracksuit is part of my dark pass.

Saímos do coche, parecía o coche dos paiasos, incluso podería haber alguén metido no maleteiro e non nos percatámonos.

Salimos del coche, parecía un coche de payasos, incluso podría haber alguien metido en el maletero y no nos daríamos ni cuenta.

The car starts and we take off for Kapelle, it seemed a clown’s car, even somebody could be inside of the trunk and we wouldn’t have noticed them.

A primeira vista a igrexa, que xa coñecía a causa dunha actividade de Bridgebuilders Clubs que realizamos o martes da mesma semana, impresionaba. Unha enorme torre, só unha. Parece que no Protestantismo a simetría na arquitectura con carácter relixioso non está ben visto. Quizais a igrexa de San Martín de Noia é tamén protestante e por iso nunca se construíu a segunda torre (Esta teoría non ten fundamento histórico (Lea o que está escrito e en caso de dúbida consulte ao seu arquitecto)( http://www.youtube.com/watch?v=HVH4uReeYh0 )).

A primera vista la iglesia, que ya conocía a causa de una actividad de Bridgebuilders Clubs que realizamos el martes de la misma semana, impresionaba. Una enorme torre, sólo una. Parecía que en el Protestantismo la simetría en la arquitectura con carácter religioso no estaba bien visto. Quizás la iglesia de San Martín de Noia es también protestante y or eso nunca se construyó la segunda torre (Esta teoría no tiene fundamento alguno (Lea lo que está escrito y en caso de duda consulte a su arquitecto)(http://www.youtube.com/watch?v=HVH4uReeYh0 )).

At first view, the church, which I had already known because of an activity of Bridgebuilders Clubs which we had on Tuesday that week, was amazing. It has a huge tower, just one. It seemed that symmetry was not important for Protestant Church. Maybe the San Martín Church in Noia is Protestant because the second tower was never finished (I’m kidding).

Entramos pola porta da torre. Ó entrar o pastor deunos un esquema co que ía acontecer na misa. Neste caso é un pastor debido a que non ten estudios  universitarios, se os tivese sería un cura, segundo me dixeron os meus hospedes, pero iso é algo que teredes que esperar e seguir lendo para saber de que vai. Sentámonos como os malotillos na última fila. A distribución da igrexa era un tanto rara. Ó adentrámonos pola entrada principal o púlpito quedaba a man dereita. Non teño demasiada experiencia en igrexas, e quizais sexa este o ano que máis veces as vou a pisar, pero dubido que isto sexa o convencional. Ese domingo había unha banda de rock, rock cristián evidentemente. Sempre penso en Cartman e na súa banda de Rock Cristián, moito me gusta ese capítulo. Había moitísimo espazo sobrante en toda a igrexa. Isto non quere dicir que non houbese xente, que a había, senón que a igrexa era realmente grande. A cerimonia deu comezo.

Entramos por la puerta de la torre. Al entrar el pastor nos dio un esquema con el que iba a suceder en la misa. En este caso es un pastor debido a que no tiene estudios universitarios, si los tuviese sería un cura, según me dijeron mis huéspedes, pero eso es algo que tendréis que espera y seguir leyendo para saber de qué va. Nos sentamos en la última fila como hacen los malotillos. La distribución de la iglesia era un tanto rara. Al adentrarnos por la puerta de la torre el púlpito quedaba a la derecha. No tengo demasiada experiencia en iglesias, y quizás sea el año que más veces voy a pisar estos tempos, pero dudo que esto sea lo convencional. Ese domingo había una banda de rock, rock cristiano evidentemente. Siempre pienso en Cartman y en su banda de Rock Cristiano, me encanta el capítulo. Había muchos espacios sobrantes en toda. Esto no quiere decir que no hubiese gente, que la había, sino que la iglesia era realmente grande. La ceremonia empezó.

Graciñas por presidir a miña ventá
Gracias por presidir mi ventana
Thanks
We went inside through the gate which was at the tower. When we were inside, the pastor gave us a schedule where everything that would happen during the ceremony was written. This time he was a pastor because he didn’t study at the university, otherwise he would be a priest. My host family told me this during the lunch, but you have to keep reading in order to learn about this. We sat down in the last row how the bad guys do. The church had a weird distribution. When we went inside pulpit was at right hand side. I don’t have many church experiences, and maybe this year will be the one when I would go to churches more times, but I doubt that this distribution would be the conventional one. That Sunday there was a Rock Band playing, a Christian Rock Band of course. I always think of Cartman and his Christian Rock Band, I love this episode. The Church was huge. Lots of people were there.

Soaba a música, tiñamos as letras. Eu tentaba cantar nesta lingua endiañada que teñen os holandeses. O cura falaba máis ben pouco. Pasado un tempo os rapaces, que había uns cantos, moitos máis que nas outras dúas igrexas que visitara anteriormente, erguéronse e achegáronse ó púlpito onde o pastor lle preguntou diversas cousas que estaban fóra do alcance da miña comprensión.

Sonaba la música, teníamos las letras. Intentaba cantar en esta lengua endiablada que los holandeses hablan. El pastor no hablaba mucho. Pasado un tiempo los niños, había bastantes, muchos más que en las otras dos iglesias que había visitado anteriormente, se levantaron y se acercaron al púlpito donde el pastor le preguntó diversas cosas que se escapan mi comprensión.

Music was playing, we had the lyrics. I tried to sing in this complicated language which Dutch people talk. Pastor didn’t speak very much. After a while, the kids, quite a few of them, much more than in other church I visited before, got up and went to the pulpit where the pastor asked them some question which I couldn’t understand.

Cando entramos o pastor tamén nos deu unhas follas con un longo texto en inglés, era o sermón. O certo e que telo en inglés axudaba porque para entender todo o que dixo... E en holandés eu non ía pasar de Ik ben. Miraron o esquema: Que é iso de presentación dos Bridgebuilders? Que que de que?? Tiñamos que erguernos e presentarnos? Esperaba que non. Unha cara coñecida asentía coa cabeza cando preguntabamos se tiñamos que ir en fronte. Parecía que si. Miña nai... Chegado o momento erguémonos e fomos en fronte. O rapaz checo presentounos a todos, entón nós tan só tiñamos que dicir os motivos polos que estabamos neste proxecto e neste país, nada podía saír mal. Case nada. Collo o micrófono pola zona acolchada que supoñía que estaba pegada. Mentira. O micrófono comezou escapar gracias a magnifica Lei da Gravidade. Non caeu, pero neste proceso digamos que se me escapou algunha palabriña malsoante  demasiado preto do micro, pero non demasiado alto por sorte. Risas, caras estrañas e un pouco de incerteza. Seguín falando como se non dixera nada. Pasou o trance. Todos falamos e despois volvemos ó noso lugar. A cerimonia estaba a punto de rematar.

Cuando habíamos entrado el pastor también nos había dado unas hojas con un largo texto en inglés, era el sermón. Lo cierto es que tenerlo en inglés ayudaba porque para entender todo lo que dijo… y yo no iba a pasar de ik ben.  Miramos el esquema: ¿Qué es eso de representación de los Bridgebuilders? ¿Qué que de qué? ¿Teníamos que levantarnos y presentarnos? Esperaba que no. Una cara conocida asentía con la cabeza cuando preguntábamos si teníamos que ir a hablar. Parecía que la respuesta era afirmativa. Madre mía… Cuando llegó el momento, nos levantamos y nos acercamos al púlpito. El chico checo (JAJA) nos presentó a todos, entonces nosotros tan sólo teníamos que decir lo motivos por los que estábamos en este proyecto y en este país, nada podía salir mal. Casi nada. Cogí el micrófono por la zona acolchada que suponía que estaría pegada. Mentira. El micrófono se escapaba gracias a la magnífica Ley de la Gravedad. No cayó, pero en el proceso digamos que se me escapó alguna palabrita malsonante demasiado cerca del micrófono, pero no demasiado alto por suerte. Risas, caras extrañas y un poco de incertidumbre. Continué hablando como si no hubiese dicho nada. Pasó el trance. Todos hablamos y después volvimos a nuestro sitio. La ceremonia estaba a punto de acabar.

When we had come inside, the pastor also gave us some sheets of paper in which there was a long text which was written in English, it was the sermon. It was useful having it in English, I can’t imagine me trying to understand it in Dutch. I’d just understood ik ben. We looked up the schedule: What was this about Introduction of Atlantic Bridge volunteers? What? Must we get up and introduce ourselves? I hoped NO. A familiar face nodded. It seemed that the answer was yes. Mother of God… When the moment has come, we got up and we went in front of the whole church. The Czech guy introduced all of us, so we just had to say our motivation and why we were here. Nothing could go wrong. Wrong. I pick the microphone up by the sponge part, which I thought was connected together. Wrong again. Microphone slides off though my hands pulled by the wonderful Gravitation Law. It didn’t fall, but while this was happening, because of the situation, I said a little bad word too close to the microphone. There were some laughs and some weird faces. I keep talking like I didn’t say anything. Everybody spoke and we came back to our seats. Ceremony was almost finished.

Logo da cerimonia a tomar un café e algunhas galletas. Un señor achegouse a min e comezoume a falar do Camiño de Santiago. Era holandés. Fixera o Camiño de Santiago sen adestrar, a lo loco, dende Rotterdam. Non está o que se di preto. Holandeses...

Después de la ceremonia tomamos un café y algunas galletas. Un señor se me acercó y me relató su viaje a Santiago de Compostela. Era holandés. Había hecho el Camino de Santiago sin antes haber entrenado desde Rotterdam. No está muy cerca. Holandeses...

After the ceremony we drank coffee and we ate some biscuits. A man came closer to me and he told me that he had done the Way to Santiago de Compostela. He was Dutch. He had done the Way without training before from ROTTERDAM!!! Dutch people...

Agora tiñamos que acompañar as familias que actuarían como hóspedes para comer. A miña familia era a do pastor. Fomos ata casa a súa muller, el e máis eu. Sorpresa ó chegar á casa, tiñan un pequeno Labrador Retriever de tan só 5 meses. Imparable, xoguetón e cariñoso. A comida era abundante, non parecía a típica comida holandesa: sándwiches. No meu caso tiña, aneis de chopos, gambas, sopa e un longo etcétera. Durante a comida tocamos diversos temas: traballo, igrexa, sociedade e, por suposto, cans. Logo de rematar a comida ofrecéronme ir con eles a dar un paseo co can ata un monte artificial (xa que non naceu alí espontaneamente). Unha pequena volta no monte, xogando co can, vendo outros cans e escoitando ós paxaros. Era un lugar tranquilo. O día en Kapelle chegaba ó seu fin, pero iámonos todos coa sensación de pasar un tempo moi grato nas nosas familias de acollida.

Ahora teníamos que acompañar a las familias que actuarían como huéspedes para comer. Mi familia era la del pastor. Nos fuimos su mujer, él y yo. Sorpresa al llegar á casa, tenían un pequeño Labrador Retriever de tan sólo 5 meses. Imparable, juguetón y cariñoso. La comida era abundante, no parecía la típica comida holandesa: sándwiches. En mi caso tenía, anillas de calamar, gambas, sopa y un largo etcétera. Durante la comida tocamos diversos temas: trabajo, iglesia, sociedad y, por supuesto, perros. Después de acabar me ofrecieron ir con ellos a pasear el perro a un bosque artificial cercano. Un paseo por el bosque, jugando con el perro, viendo otros perros y escuchando a los pájaros. Era un lugar tranquilo. El día en Kapella llegaba a su fin, pero todos nos fuimos con la sensación de pasar un tiempo muy grato en nuestras familias de acogida.

Then we had to go with our guest families which we would have lunch. My family was the pastor’s family. We (pastor, his wife and I) left the church. A surprise was waiting for me in their house: They have a little Retriever, he was just five months old. He was nervous, cute and lovely. They had plenty of food, it didn’t seem the typical Dutch lunch: sandwiches. I ate squid rings, shrimp, soup and so on. We talk about different topics: jobs, church, society and, of course, dogs. When we finish it, they asked to go for a walk with dog to a near-by forest. I did. There were a lot of dogs, I play with this cute dog. Moreover I could hear the birds sing which is always relaxing. The day in Kapelle had already finished and all of us had a great time with our guest families.


2 comentarios:

  1. Ei eu deixei aquí un comentario e non está!!!
    bueno viña a dicir que gracias pola parte adicada a min!! Que sei que foi feita con toda a intención boa.
    Que cada entrada me gusta máis e máis!! Nesta rinme en cada paragrafo mogollón!!!
    Continua mostrándonos como vai a túa AVENTURAAAAA!!!

    ResponderEliminar