miércoles, 10 de abril de 2013

Hora de traballar / Hora de trabajar / Working time


Esta semana comezou como o famoso programa de Bricomanía, amañando algunhas cousiñas no edificio onde vivimos. Cousa fácil despois de traballar como pinche do meu pai durante moitos anos. Agora dei o salto é son xefe de obra.

Esta semana empezó como el famoso programa de Bricomanía, arreglando algunas cosas en el edificio donde vivimos. No resultó difícil después de trabajar como pinche de mi padre durante muchos años. Ahora di un paso más para convertir en jefe de obra.

This week started with me fixing different things in the building where we live. It was quite easy because I was the helper of my father for many years. Now I was the site manager.

Unha mellores cousas destes días foi descubrir que nun país tan lonxano como o é Croacia existe unha terra moi parecida a miña Galicia, quizais non na paisaxe, pero si na xente e nas costumes. A pregunta é: como? Non só esa parte de Croacia é similar a Galicia senón que tamén outros países da antiga Iugoslavia se corresponden con diversos sitios da actual España. Creo que isto di moito do futuro de “Hespaña” (Castelao).

Una de las mejores cosas de estos días fue descubrir que en un país tan lejano como lo es Croacia existe una tierra mi parecida a Galicia, quizás no en el paisaje, pero si en la gente y en las costumbres. La pregunta es: ¿cómo? No sólo esa parte de Croacia es similar a Galicia sino que también otros países de antigua Yugoslavia se corresponden con diversos sitios de la actual de España. Creo que esto dice mucho del futuro de “Hespaña” (Castelao).

One of the best events was discovering how two far lands are so similar to each other. I realized that in Croatia exists a Croatian Galicia, not if we talk about the landscape, but people and traditions are quite similar. The question is: How? This similarity is not only in Croatia, it’s also with other countries of the former Yugoslavia and Spain. So I think that the future of Spain will be the same than the one of the former Yugoslavia.

O martes tiñamos un exame que finalmente non foi tal, só unha pequena proba. Tocou estudiar antes, non moito... Non foi tan mal como esperaba, o cal é bo sinal.

El martes teníamos un examen que finalmente no fue tal, sólo una pequeña prueba. Tocó estudiar antes, no mucho… No fue tan mal como esperaba, lo cual es una buena señal.
On Tuesday we had an exam but actually it wasn’t, it was a little test. I had to study before, not much… It was not as bad as I expected. Zo dat is goed.

Como cada semana, esta non ía ser menos, tiñamos unha charla de alguén que viña a visitarnos. Este día tiñamos un cristián americano, cuxa profesión era a de profesor de literatura. A charla foi tan evanxélica, tanto que me resultou demasiado incómoda. Nunca sentira esta sensación tan extrema aquí, nunca sentira que alguén tirara tanto por min para entrar dentro do mundo da relixión: nin o cura, nin profesora de relixión... O certo é que foi extremadamente incómodo. Motivo polo cal tivemos unha conversa a posteriori coa directiva da organización.

From a bar in Antwerp
Como cada semana, esta no iba a ser menos, teníamos una charla de alguien que vino a visitarnos. Este día teníamos un cristiano americano, cuya profesión era la de profesor de literatura. La charla fue tan evangélica, tanto que me resultó demasiado incómoda. Nunca había sentido esta sensación tan extrema aquí, nunca había sentido que alguien tirase de mi para entrar dentro del mundo de la religión: ni el cura, ni la profesora de religión… Lo cierto es que fue extremadamente incómodo. Motivo por el cual tuvimos una conversación a posteriori con la directiva de la organización.

As we do every week, this one won’t be different, we had a talk. This time was an American Christian man whose profession is Teacher of Literature. Talk was evangelic, too evangelic, which made me feel uncomfortable. I have never felt this extreme sensation before. Even the priest or my teacher of Religion didn’t make me feel like this… actually it was too uncomfortable. We had a talk about what had happened in the talk.

Certo é que todo ten o seu lado bo e o seu lado malo. Por unha parte estaba este cristianismo extremo, pero por outra estaban os seus coñecementos de Rembrandt. Ese mesmo día acompañámolo a unha charla ó colexio. O tema era o Fillo Pródigo. A última pintura de Rembrandt. Falou dos posibles motivos que o levaron a pintala, da súa decadente vida (ó igual que o Fillo Pródigo) e de outras obras de Rembrandt. O certo é que foi moi interesante.

Como todo en esta vida, el visitante también tenía su lado bueno. Tenía grandes conocimientos sobre Rembrandt. Ese mismo día lo acompañamos a una charla al colegio. El tema era el Hijo Pródigo. La última pintura de Rembrandt. Expuso los posibles motivos que lo llegaron a pintarla, de su decadente vida (al igual que el Hijo Pródigo) y de otras obras de Rembrandt. Fue interesante.
Sombra
Shadow
Everything has its good and bad part. Our guest was also interesting person. He knows lots of things about Rembrandt. That day we went to the school in order to see our guest presentation about the Prodigal Son. It was the last painting that Rembrandt painted. He talked about the possible reasons why Rembrandt could paint it, about his decadent life (like the Prodigal son) and other paintings by Rembrandt. It was very interesting.

Despois disto tivemos unha longa discusión sobre o que iamos facer no noso proxecto no verán, no que non tiñamos demasiada confianza. Despois dese meeting, outro para falar sobre a charla que tiñamos que dar ó día seguinte nun instituto de Bergen op Zoom. A noticia deste traballo chegaranos dos días antes, pero o día anterior tivémolo completo de traballo. Ó rematar, a preparar a cea para o noso invitado e para nós. Só pararamos para comer un bocadillo pouco máis de media hora e o día non facía máis que empezar. Despois da cea, púxenme a traballar. Pero primeiro, música a tope nas orellas e a desfrutar de vinte minutos para desconectar. Vinte minutos de tranquilidade deste longo día. Ás once da noite a miña compañeira croata uniuse a min. Estivemos facendo todo o traballo ata as dúas da mañá, ó que eu lle engadín unha hora máis de preparación da miña parte da presentación. Iso non era vida: dende as nove da mañá que comezamos ata as tres da madrugada. ¿Pero esto qué es? (APM).


Cando nevaba
Cuando nevaba
When it was snowing
Después de esto tuvimos una larga discusión sobre lo que íbamos a hacer en nuestro proyecto en el verano, en el que no teníamos demasiada confianza. Después de ese meeting, otro más (APM). Teníamos que discutir el tema del día siguiente en el instituto. La noticia de este trabajo  nos había llegado dos días antes, pero el día anterior lo habíamos tenido repleto de trabajo. Al acabar, a preparar la cena para nuestro invitado y para nosotros. Sólo habíamos parado para comer un bocadillo  más de media hora y el día no había hecho más que empezar. Después de la cena, me puse a trabajar. Pero primero, música a tope en los cascos y a disfrutar de veinte minutos para desconectar. Veinte minutos de tranquilidad de este largo día. A las once da la noche se me unió mi compañera croata. Estuvimos haciendo todo el trabajo hasta las dos de la mañana, a lo cual yo le añadí una hora más de preparación de mi parte de la presentación. Esto no era vida: desde las nueve de la mañana que empezamos hasta las tres de la madrugada. ¿Pero esto que es? (APM).

After this we had a long discussion about our Summer Project we are preparing, but we are quite skeptical about which the project. After that meeting we had another more. We were discussing about the presentation of the next day in a high school. They told us to do the presentation on Tuesday afternoon and Wednesday was also a busy day. When we finish we prepared the dinner for our guest and us. We only stopped for half an hour in order to have lunch for thirty minutes. After dinner, I started working. But first of all I needed unplugged from this stress day for few minutes. After some relaxing minutes I started. At eleven o’clock my Croatian mate joined me in order to do the presentation. We were till two o’clock. Because of my English I needed one more hour. Too much: from 9 am till 3 am.

Ás sete da mañá en pé tocaba ir a Bergen op Zoom, a cabeza rebentábame. Iso é algo que notei dende que aquí estou, nun momento a miña cabeza non quere traballar máis porque está cansada de falar nunha lingua que non é a propia e para. Era ese momento pero tocaba conducir. Alá fomos, co tempo un pouco xusto, pero chegamos a tempo, precisión galega. Demos tres charlas e a verdade que foron cada vez mellor pero o meu cansancio tamén ía a máis. Ó chegar a casa borracheira de sono, estaba completamente perdido e de mal humor, con ganas de romper algo, menos mal que había adestramento de voleibol e iso cúrao todo.

Glass in Antwerp
A las siete de la mañana cantó el gallo en mi teléfono móvil, tocaba ir a Bergen op Zoom, la cabeza me estallaba. Esto es algo que noté des que aquí estoy, en un momento mi cabeza no quiere trabajar más porque está cansada de hablar una lengua que no es la propia y se para. Era ese momento pero tocaba conducir. Allá vamos, con el tiempo justo, pero llegamos a tiempo, precisión gallega. Dimos tres charlas y la verdad es que fueron cada vez mejor pero el mi cansancio también iba a más. Al llegar a casa borrachera de sueño, estaba completamente ido y de mal humor, con ganas de romper algo, menos mal que había entrenamiento de voleibol y eso lo cura todo.

At seven o’clock my alarm clock started ringing. After some failed tries I got up. We had to go to Bergen op Zoom, my head was about to explode.  I have realized since I’m here that my mind has a limit per day and when I’m over it, my mind stops working. This is because I’m speaking in a different language the whole day and it’s tiring. I was in that while but I had to drive. We arrived on time: Galician precision. We give three talks. Talks were getting better but my tiredness was getting bigger. When we arrived home, because of the tiredness I was completely lost and angry, I needed breaking something, at least volleyball training was this evening and it’s the best cure for everything.

Esperaba o tren e, quizais polo cansancio ou polo mal humor, a sensación era diferente. Esperaba o tren, si, pero non había nada novo, a sensación non era a mesma de sempre. Ir a adestrar e notar que xa non é novo viaxar en tren. Adaptaríame e será tan só rutina?


Sol, mar, bici e/y barco
Sun, sea, bike and ship
Esperaba el tren y, quizás por el cansancio o por el mal humor, la sensación era diferente. Esperaba el tren, sí, pero no había nada nuevo, la sensación no era la misma de siempre. Ir a entrenar y notar que ya no es nuevo viajar en tren. ¿Me adaptaría y será tan sólo rutina?

I was in the train station and, maybe because of tiredness or bad mood, the feeling wasn’t the same than other times. I was waiting for the train, yes, but there was nothing else, the feeling wasn’t the same. Going training and realizing that traveling by train isn’t new. Would I be adapted and it’s routine now?

O sábado tocou a reunión co meu BridgeBuilder Club, ó cal lle tiñamos que comentar os cambios no programa da viaxe que estamos organizando. Non estaban moi contentos, pero aínda vale a pena unirse.

El sábado tocó la reunión con mi BridgeBuilder Club, al cual le teníamos que comunicar los cambios en el programa del viaje que estamos organizando. No estaban muy contentos, pero aún vale la pena unirse.

Bicicletas
Bikes
Fietsen 
On Saturday I had the meeting with my BridgeBuilder Club. We had to tell them some changes in the schedule of the trip we are working on. They were not happy about the changes, but it’s still worthwhile going with us.

O domingo, día libre, púxenme ó día en diversos asuntos propios. Por non variar a rutina da Semana Santa na miña terra non fun a misa, cada un coas súas tradicións.

El domingo, día libre, me preparé algunos asuntos propios. Por no variar la rutina de la Semana Santa en mi tierra no fui a la misa, cada uno con sus tradiciones.

On Sunday, free day, I do it some homework. I didn’t want to change my routine in Easter time, so I didn’t went to the church, everybody has their own traditions.

Esta semana foi matadora, pero alomenos houbo traballo.

Esta semana fue matadora, pero por lo menos hubo trabajo.

This week was tiring, but at least there was something to do.

Dat week was vermoeid, maar wij werkten.

5 comentarios:

  1. Eu penso igual que o noso querído Castelao; "Galicia será muelle de Europa una antena del mundo" !!! e deséxonos outro fin diferente o de España!!!
    Noe, congrats pola túa super actuación !!!

    Grandes fotos!!!

    ResponderEliminar
  2. Bendito Castelao e bendito Noel!!!

    ResponderEliminar