sábado, 22 de junio de 2013

Torno all’origineMill in Keukenhof

Resulta que entre as presas de actualizar e un que é un desastre non contei que na semana anterior fun ó Keukenhof. O recordo veume cando despois de utilizar as fotos para entrada anterior nun dos comentarios me preguntaron se fora a un viveiro. Pódese dicir que si, un viveiro invenso. O Keukenhof é un parque, cuia entrada costa 15€ ou 13’5€ se tes a tarxeta (HollandPass http://www.hollandpass.com/ ) que moi amablemente me emprestou a miña compañeira checa, onde podes atopar infinidade de plantas. Dende o alto do muíño que alí hai poderíanse ver unha gran extensión de campos de tulipáns. Desafortunadamente cando a miña compañeira Croata e mais eu fomos xa non había moitos.  Como desexo poñer ó día o Blog non vou a contar máis detalles pero déixovos a información aquí:
http://www.keukenhof.nl/


Goat in Keukenhof
Resulta que entre las prisas de actualizar y uno que es un desastre no conté que la semana anterior había ido al Keukenhof. El recuerdo vino cuando después de utilizar las fotos para la entrada anterior en uno de los comentarios me preguntaron si había ido a un vivero. Se puede decir que sí, un inverso vivero. El Keukenhof es un parque, cuya entrada cuesta 15€ o 13’5€ si tienes la tarjeta (HollandPass http://www.hollandpass.com/) que muy amablemente me prestó mi compañera checa, donde puedes encontrar infinidad de plantas. Desde lo alto del molino que hay se podrían ver una gran extensión de campos de tulipanes pero ya era demasiado tarde. Desafortunadamente cuando mi compañera Croata y yo fuimos ya no había muchos. Como deseo poner el Blog al día no voy a contar más sobre este lugar pero a cambio os dejo un enlace:

Peacock in Keukenhof
Because I wanted to post fast and I’m also a disaster I didn’t tell you about the trip to Keukenhof. I remember that when I read one of the comments which asked if I had gone to a nursery. Something like that. Keukenhof is a big park, the entrance fee is 15€ or 13’5€ if you have the HollandPass card (http://www.hollandpass.com/), which the Czech EVSer lent me, where you can find many sorts of plants. From the mill which is there we could have seen huge field full of tulips but it was too late when we were there. My desire is to get to this date in the Blog so I won’t tell more about it, but I leave here a link:

Torno all’origine
Colocando ben os días libres e usando algún das vacacións logrei facer unha viaxe moi especial. Especial non polo feito de ir a un lugar no que nunca estivera senón por ser un lugar coñecido cheo de encanto e tranquilidade onde xente tamén moi especial me esperaba: meus pais.
Airplane
Colocando bien los días libres y usando alguno de las vacaciones logré hacer un viaje muy especial. Especial no por el hecho de ir a un lugar que nunca había visitado sino por ser un lugar conocido, lleno de encanto y tranquilidad donde la gente también muy especial me esperaba: mis padres.

I had organized my free days and I had taken some vacation days to plan a special trip. It wasn’t special because I would go to a place I had never been to, but because it was a known place full of charm and tranquility where also very special people were: my parents.

O venres xa coa maleta preparada e logo de estar so só 3 longos días desta semana levanteime con enerxías renovadas. A mañá libre e sen ter nada que facer. Decidín traballar un pouco na páxina web da organización comezando a facer un formulario que se publicaría online. Hoxe en día está sen acabar por causa dos cambios na organización...
Hungry Chaplin

El viernes, ya con la maleta preparada y después de estar solo sólo tres largos días de esta semana, me levanté con energías renovada. La mañana libre y sin tener nada que hacer. Decidí trabajar un poco en la página web de la organización empezando a hacer un formulario que se publicaría online. Hoy por hoy está sin acabar por causa de los cambios en la organización...

On Friday, my suitcase was already packed and after only three long days alone in the house, I woke up full of new energy. I was free, but I was so bored I started working at the website of the organization. I create a form to fill online. It is still not finished to this day because of the changes in the organization…


Port of Vevey
Logo de ter o básico do formulario feito decidín que xa era hora de coller o tren. Pregunteille ó xefe se me podía acercar á estación e coma sempre sen problema. E alí estaba subido ó tren en dirección ó aeroporto de Schiphol (“Sgiphol”, como se pronuncia en neerlandés máis ou menos). Tiña moito tempo por diante pero ía armado cos exercicios de holandés, cun libro e con esperanzas de que houbese wifi gratis. Así foi. Mentres un cappuccino pequeno que intentei pedir en holandés, desta volta foi ben, e polo cal me cobraron como se fose xigantesco. Decidín xogar a un xogo que me encanta, ó cal comecei a xogar no número 17 da rúa Santiago de Chile. O xogo consiste en inventar historias: elixir a unha persoa, analizar como se sinte e pensar cal pode ser o motivo e toda a historia que ten detrás. Poderíame pasar así horas e así foi como fixen que o tempo (arredor tres horas de espera que pasaron rapidamente).

Después de tener lo básico del formulario hecho decidí que ya era hora de coger el tren. Le pregunté al jefe si podía acercarme a la estación y como siempre sin problema. Allí estaba subido al tren en dirección al aeropuerto de Shiphol (“Sgiphol”, como se pronuncia en neerlandés más o menos). Tenía mucho tiempo por delante pero estaba armado con ejercicios de holandés, con un libro y con esperanzas de que hubiese wifi gratis. Así fue. Mientras un cappuccino pequeño que intenté pedir en holandés, esta vez salió bien, y por el cual me cobraron como si fuese gigantesco. Decidí jugar a un juego que me encanta, al cual empecé a jugar en número 17 de la calle Santiago de Chile. El juego consiste en inventar historias: elegir a una persona, analizar cómo se siente y pensar cual puede ser el motivo y toda la historia que tiene detrás. Podría pasar así horas y así lo hice (alrededor de tres horas de espera que pasaron rápidamente).

Swan
I finished the basic thing concerning the form and I decided to leave to take the train. I asked my boss if he could bring me to the train station and he said yes like always. I was there, in the train to Shiphol airport. I had plenty of time but I was armed with my Dutch homework, a book and hopes of free Wi-Fi. While I was waiting I drank a little cappuccino which I tried to order using Dutch, this time it worked, and which was as expensive as really big one. I decided to play a game I like, which I started playing when I lived on the number 17 in Santiago de Chile street. The game consists of creating stories: choosing a person, analyzing how they feel and thinking about the story of that person. I could spend hours like that and I did it.

O voo perfecto, sen ningún tipo de incidente. Como historia curiosa contareivos que fun sentado a un lado dun rapaz musulmán. Xustamente ese era o rapaz que, acompañado de súa nai, tivera un problema no control de seguridade e nada máis chegar ó avión comezou a rezar, típico de películas de atentados e caralladas así. Como xa dixen na entrada anterior, os musulmáns teñen que realizar cinco rezos diarios en certos períodos de tempo e agora estabamos nun. Digo isto porque descoñecemos, e eu o primeiro, a relixión musulmá. A ignorancia é a que nos fai ter medo e co medo chega o odio, así que coñezamos a súa cultura e non nos deixemos levar polos tópicos. 

Landscape from Vevey
El vuelo perfecto, sin ningún tipo de incidente. Como historia curiosa os contaré que fui sentado al lado de un chico musulmán. Justamente ese era el chicho que, acompañado de su madre, había tenido el problema en el control de seguridad y nada más llegar al avión empezó a rezar, típico de películas de atentados y gilipolleces así. Como ya dije en la entrada anterior, los musulmanes tienen que realizar cinco rezos diarios en ciertos periodos de tiempo y ahora estábamos en uno. Digo esto porque desconocemos, y yo el primero, la religión musulmana. La ignorancia es la que nos hace tener miedo y con el miedo llega el odio, así que conozcamos su cultura y no nos dejemos llevar por tópicos. The flight was perfect, no incident. As a curious story I’ll tell I was sitting next to a Muslim guy. He was the same guy who had a problem at security control, and when he had just gone into the plane he started praying like in the terrorist attack movies. Like I said in the previous post, Muslims must pray five times per day in specific periods of time and this was one of them. I’m saying this because we don’t much about Muslim religion. The ignorance causes fear and fear causes rage. We should know more about their culture and don’t care about the clichés. 

Ó chegar, bicos e apertas. Foi un fin de semana marabilloso: boa comida, boa compaña (non me queixo tampouco da que teño aquí) e preciosas vistas do Lago Lemán. Coma sempre un café no Café Littéraire e a desfrutar do extraordinario pobo de Vevey.

Al llegar, besos y abrazos. Fue un fin de semana maravillosa: buena comida, buena compañía (no quejo que la que tengo aquí) y preciosas vistas del Lago Lemán. Como siempre un café en el Café Littéraire y a disfrutar do extraordinario pobo de Vevey.

Arrival, kisses and hugs. It was a wonderful weekend: good food, good company (the one I have here is also good) and beautiful landscape of the Lake Geneve. Like I always do when I’m there, I drank a coffee in Café Littéraire.

Agradecería comentarios de calquera tipo, suxestión ou o que se vos ocorra. Sen censura. Agora calquera pode comentar sen necesidade de estar rexistrado, así que... FREE STYLE!

Agradecería comentarios de cualquier tipo, sugerencias o lo que se os ocurra. Sin censura. Ahora cualquiera puede comentar sin necesidad de estar registrado, así que... FREE STYLE!
 
I’ll be thankful if you write any kind of comment, suggestion or anything you want. No censorship. Everybody can comment without being register, so… FREE STYLE!
E síganme en Twitter @Lycan_Wolf_

Y síganme en Twitter @Lycan_Wolf_

Follow me on Twitter @Lycan_Wolf_2 comentarios:

  1. Se ías nervioso os musulmáns habíanche por máis....
    O xogo paréceme mooooi interesante pero difícil dar coa realidade,jjj tomo nota, risas aseguradas.

    EEN cappuccino gaarne?


    ResponderEliminar