sábado, 1 de junio de 2013

Gone with the windPor terceira vez a semana comezaba coas clases de Castelán e xa non vos vou contar outra vez o moito que me gusta ir alí porque xa o repetín o suficiente. Este era o último día que tiñan antes da presentación.

Por tercera vez, la semana comenzaba con las clases de castellano y ya no os voy a decir otra vez lo mucho que me gusta ir allí porque ya lo repetí lo suficiente. Este era el último día que tenían antes de la presentación.

It’s the third time the week starts like this, going to the Castilian classes and I won’t repeat how much I like going there because I said it enough. This day was the last they had in order to finish their projects.

Esta foi a semana onde comezaron os problemas co ordenador e cando tratei de amañalo. Cousa que conseguín medianamente, pero que ó longo das semanas se complicou. 

Esta fue la semana donde empezando los problemas con el ordenador y cuando traté de arreglarlo. Lo cual lo conseguí medianamente, pero que  a lo largo de las semanas se complicó.

This week was when the problems with the computer started and I tried to fix it. I succeeded moderately because I could use it, but not properly and it was getting worse.

Durante esta semana tamén tocou amañar algunha que outra bicicleta. E claro está aproveitando algunha raiola de sol, caeu unha visita ó dique.  

Durante esta semana también tocó arreglar alguna que otra bicicleta. Claro está que aprovechando algún rayo de sol, debía hacer alguna visita al dique.

Along this week I also was fixing bikes. And of course when the sun was shining I went to the dyke.

O malo que ten estar tanto tempo sen ordenador é que as interesantes reflexión que puiden ter feito durante semanas como esta nas que só traballei fóronse co vento.  Ben seguro estou que no camiño o adestramento se me ocorreron reflexión que poderían cambiar a historia da humanidade pero agora nada se pode facer. Así que para esta entrada deixarei todo o peso das miñas reflexións no vídeo que realicei do paseo ao dique, espero que vos guste.

Mazaricos
Wulp
Eurasian Curlew

Lo malo de estar tanto tiempo sin ordenador es que las interesantes reflexiones que pude haber tenido durante semanas coma esta en las que sólo trabajé se las llevó el viento. Estoy seguro de que de camino al entrenamiento se me ocurrieron reflexiones que podrían cambiar la historia de la humanidad pero ahora no se puede hacer nada. Así que para esta entrada dejo todo el peso de mis reflexiones en el vídeo que hice en paseo al dique, espero que os guste.

One of the worse things of having my computer with problems was that countless thoughts were gone with the wind. I’m sure that on the way to the training I thought so many important things which could have changed the human history if I haven’t forgotten, but now it’s impossible.

O venres, un día chuvioso como calquera outro nos Países Baixos , a voluntaria coa que quedamos a semana en Utrecht pasada veu coñecer o pobo onde vivimos. Aproveitando un momento de tregua saímos a dar un paseo en bicicleta e así coñecer o pobo: O muíño, o dique, o supermercado... Xusto cando estabamos no dique comezou a chover. E o voltar estabamos como pitos. Éche o que hai. Despois na casa concerto de piano coa nosa visita. Que envexa! Quen puidera tocar o piano así! Como todo, o tempo da visita acabou e tivemos que desperdirnos...

El viernes, un día lluvioso como otro cualquiera en los Países Bajos, la voluntaria con la que quedamos la semana pasada en Utrecht vino a hacernos una visita y así conocer el pueblo donde vivimos. En un momento que dejó de llover decidimos dar un paseo en bicicleta y así conocer el pueblo: el molino, el dique, el supermercado… Justo cuando estábamos en el dique empezó a llover. Al regresar estábamos empapados. Después de secarnos asistimos al concierto de piano que nuestra visitante nos ofreció. ¡Qué envidia! ¡Ojalá pudiese tocar el piano así! Como todo, el tiempo de la visita llegó a su fin y tuvimos que despedirnos…

On Friday it was raining like another single day in the Netherlands. The volunteer that I had met in Utrecht visited us. For the while it wasn’t raining, we decided to go for a tour around the town: wind mill, dyke, supermarket… When we were on the dyke it started raining. When we arrived we were completely wet. After changing our clothes we listened to a piano concert by our guest. Amazing! I envy her very much. I also would like play the piano. After a nice time, she left…

http://www.youtube.com/watch?v=QmQ7GVI6sk0&feature=youtu.beNo hay comentarios:

Publicar un comentario