jueves, 6 de junio de 2013

Van Koninginnedag naar Koningsdag


Sunrise
Como de todos é sabido, a raíña Beatriz de Holanda abdicou e o seu fillo Alexandro subiu ó trono, acompañado da súa “chévere” esposa Máxima (FM). Para prepararnos para o día da coroación o noso amigo holandés, tamén voluntario, preparou unha comprimido curso sobre o tema.

Como todos sabéis, la reina Beatriz de Holanda abdicó y su hijo Alejandro ha ascendido al trono, acompañado de su ““chévere”” esposa Máxima (FM). Para prepararnos para el día de la coronación nuestro amigo holandés, también voluntario, preparó un comprimido curso sobre el tema.

Everybody knows that Queen Beatrix of the Netherlands has abdicated and her son Willem-Alexander has become the King and his “chévere” wife Máxima the Queen. In order to prepare us for the coronation day our Dutch friend, who is also a volunteer, had prepared a short lesson full of information about the topic.

A pesar das moitas recomendacións que nos deron sobre non ir a Amsterdam, fixemos caso omiso e ás 6:30 da mañá collemos o tren que nos levaría o noso destiño. O tren foi andando pasiño a pasiño e entrementres unha periodista entrou en escena. Foi aquí onde cometín un dos maiores erros que tiven ata agora. Fíxonos preguntas, principalmente ó noso compañeiro holandés. Cando nos preguntou de onde eramos, non tiven forza suficiente para entrar en detalle e explicar cal é a miña nación, así que dixen que era de España. Craso erro. Si, craso erro porque aparecemos no periódico, cunha foto ben grande e alí estaba escrito.

A pesar de las muchas recomendaciones que nos habían dado sobre no ir a Ámsterdam, hicimos caso omiso y a las 6:30 de la mañana cogimos el tren que nos llevaría a nuestro destino. “O tren foi andando pasiño a pasiño”, cuando una periodista entró en escena. Fue en este momento cuando cometí el uno de los mayores errores que he tenido hasta ahora. Nos hizo unas preguntas, principalmente a nuestro compañero holandés. Cuando nos preguntó de dónde éramos, no tuve fuerza suficiente para entrar en detalle y explicar cuál es mi nación, así que dije que era de España. Craso error. Sí, craso error porque aparecimos en el periódico, con una foto enorme, y allí estaba escrito.
Crowns
Despite of much advice about not going to Amsterdam, we didn’t mind it and at 6:30 we arrived to our destination. “O tren foi andando pasiño a pasiño” (literal translation: The train was walking step after step”) when a journalist came into scene. My biggest mistake was done in that moment. She asked us many questions, mainly our Dutch mate. When she asked where we were from, I didn’t have enough strength to explain which nation I consider mine, so I answered “from Spain”. It was a big mistake because it was published in the newspaper, with a big picture, and it was written there.

A viaxe continuou e nós, atediados coa nosa indumentaria especial para a ocasión, aproveitamos o tempo para falar. Eu levaba unhas bandeirolas laranxas que comprara especialmente para a ocasión. Tanto a miña compañeira croata como a alemá fixeran o mesmo, compraran adornos e roupa especial para este momento histórico en Holanda.

El viaje continuó y nosotros, atediados con nuestra especial indumentaria para la ocasión, aprovechando el tiempo para hablar. Llevaba unas banderas naranjas, de esas que se usan en las fiestas, que había comprado especialmente para la ocasión. Tanto mi compañera croata como la alemana habían hecho lo mismo, habían comprados adornos y ropa especial para este momento histórico en Holanda.

The trip kept going on and we, wearing special attire we had bought for this event, were talking. I wore some orange flags I had bought specially for the happening, around my neck and my body. My German and Croatian friend had also bought clothes and stuff for this historical event in the Netherlands.

Chegamos á capital e dirixímonos á Dam plein, a pesares dos moitos consellos que indicaban todo o contrario. Unha vez alí pensei que a idea da bandeira de Galicia podería ter sido unha boa idea...

Llegamos a la capital y nos dirigimos a Dam plein, a pesar de todos consejos que indicaban hacer todo lo contrario. Una vez allí pensé que la idea de bandera de Galicia podría haber sido una buena idea...

We arrived and started walking to Dam plein, In spite of much advice not to. When we arrived, I thought about the idea I had had of bringing my Galician flag, it hadn’t been that bad…

Estivemos dende as 9:30 aproximadamente ata que rematou a coroación na principal praza da capital. Vimos como saudaron os actuais Rei e Raíña dos Países Baixos e tamén as infantas. Tiñamos sitio de sobra, todo o que nos dixeron estaba máis que esaxerado.

Waving
Estuvimos desde las 9:30 aproximadamente hasta que acabó la coronación en la principal plaza de la capital. Vimos como saludaron los actuales Rey y Reina de los Países Bajos y también las infantas. Teníamos sitio de sobra, todo lo que nos habían dicho estaba más que exagerado.

We stayed at the main square of the capital from 9:30 until the coronation finished. We saw how the new King and Queen waved and also the children. There was a lot of room for all of us. Everything was easier than people had told us.

Despois diso camiñamos polas rúas de Amsterdam, unhas máis difíciles de atravesar que outras. Fomos ó mercado aberto, tan tradicional deste día no Vondel Park. Unha nena estaba perdida e foi aí cando me sentín inútil total porque a rapaza choraba, pero eu non tiña idea de como comunicarme con ela. Unha parella chegou e estivo con ela ata que 20 segundos despois aparecera a preocupada nai. Teño que aprender neerlandés!

Después de eso caminamos por las calles de Ámsterdam, unas más concurridas que otras. Fuimos al mercado abierto, tan tradicional de este día en el Vondel Park. Una nena estaba perdida y fue en ese preciso momento cuando me sentí un inútil total porque la niña lloraba, pero yo no tenía ni idea de cómo comunicarme con ella. Una pareja llegó y estuvo con ella hasta que 20 segundos después apareciera la preocupada madre. ¡Tengo que aprender neerlandés!

Find me
After that we walked through the streets of Amsterdam, some of them more crowded than the others. We went to the open market, which is traditional on this day in Vondel Park. A girl was lost and it was then when I realized how important speaking Dutch is in the Netherlands because I couldn’t communicate with the little girl. A couple arrived and they were with her for 20 seconds until the worried mother arrived. I should learn Dutch!

Continuamos andando a voltas, indo a algún que outro bar e ó cabo de mooooitas horas decidimos voltar ó pobo de onde partiramos tan cedo pola mañá.

Continuamos caminando las laberínticas calles de la ciudad, yendo de un bar a otro y al cabo de muuuuuchas horas decidimos regresar al pueblo de donde partimos tan temprano esa misma mañana.

We kept walking around, we went to different bars and after many hours we decided to return to the town from which we had come early in the morning.

Liberation Day Vlissingen.

A semana pasou sen moitos detalles, dos que eu poida facer memoria. Coma sempre estaría repleta de profundas reflexións que xa esquecín debido ó paso do tempo.

La semana pasó sin muchos detalles. Como siempre estaría repleta de profundas reflexiones que ya olvidé debido al paso del tiempo.

Nothing interesting happened this week. I’m sure it was full of deep thoughts I have forgotten about because they have happened long time ago.

O domingo desta semana foi o día da liberación trala Segunda Guerra Mundial. Neste día fomos a Vlissingen, cidade da que xa teño falado. Recórdovos esas casas ó estilo de Copenhague. Tiñamos que ir a unha misa nunha igrexa protestante de tipo máis ben carismática. Talmente como nas películas americanas. Demasiado para un servidor. Ó bo foi despois diso: a festa que había na cidade, con concertos... Un dos grupos, de estilo ska, estivo superben.

El domingo de esta semana fue el día de la liberación tras la Segunda Guerra Mundial. En este día fuimos a Vlissingen, ciudad de la que ya he hablado. Os recuerdo esas casas al estilo de Copenhague. Teníamos que ir a una iglesia protestante de tipo más bien carismática. Talmente como en las películas americanas. Demasiado para un servidor. Lo bueno fue después de eso: la fiesta había en la ciudad, con conciertos... Uno de los grupos, de estilo ska, estuvo superbien.

On Sunday it was Liberation Day celebrating the end of World War II. That day we went to Vlissingen, city which I have already talked about. Remember the houses that looked like that ones from Copenhagen. We had to go to a charismatic protestant church. It looked like the ones in American movies. It was too much for me. After that we went to party in the city in which there were concerts. I liked a ska band very much.

E así foi a grandes rasgos como esta semana pasou, con estes importantes eventos nos Países Baixos.

Y así fue a grandes rasgos como esta semana pasó, con estos importantes eventos en los Países Bajos.

These were the important events in the Netherlands this week.

1 comentario:

 1. A ver si vai desta...
  Nos anteriores escritos empezaba dicindo que é ben raro que nun pais desenrolado como The Netherlands, aínda non chegara a Roda (xa vin que Andrés do Barro chegou pasiño a pasiño XD) redonda.
  Quero UNHA COROA LARANXA!!!
  Noraboa polas fotos son incribles, pero teño que dicir que non che atopei!!! Mola a dos novos reis no balcón saudando!!!
  Que bo o video quero festa holandes e danzar esa canción!!!
  Esperando xa a nova entrada!!!
  Enjoy Brother!!!

  ResponderEliminar