sábado, 27 de julio de 2013

By the way
Abrín os ollos. Un ruído afastarame da tranquilidade e do descanso no que estaba inmerso. Dous homes cunhas canas de pescar acababan de chegar e coa conversa que mantiñan despertáronme cando estaba durmindo no dique. Facía sol.

Abrí  los ojos. Un ruido me alejó de la tranquilidad y del descanso en el que estaba inmerso. Dos hombres con unas cañas de pescar acababan de llegar y con la conversación que mantenían me despertaron cuando estaba durmiendo en el dique. Hacía sol.

I opened my eyes. A noise took me away from my resting time. Two men hanging fishing rod arrived and because of their conversation I woke up when I was sleeping on the dyke. It was sunny.

Polas noites non facía demasiado frío, o cal nos permitiu volver a facer os paseos nocturnos que acostumábamos facer ata o dique. A verdade que é un lugar con algo especial. Pode que quizais sexa tan só o mar ou pode que sexa algo máis que non logro detectar ou a suma de todo.  Pero dende logo así dá gusto.

Por las noches no hacía demasiado frío, lo cual nos permitió volver a hacer los paseos nocturnos que acostumbrábamos hacer al dique. La verdad que es un lugar con algo especial. Puede que sea tan sólo e mar o puede que sea algo más que no logro detectar o la suma de todo. Pero lo cierto es que es un placer.

In the evenings it wasn’t that cold and we started going to the dyke again. This place has something special. Maybe it’s just the sea or something else I cannot notice or everything together. I don’t know, but it’s a pleasure. 

Tocou o día da película: The Way. Tiñamos un acordo coa  muller se fora organización e co meu mentor para ver a película. Hoxe era o día D e coñeciamos a hora H. Collemos o tren. Fomos con tempo suficiente para tomar unha cervexa na praza principal de Bergen op Zoom.  Cando estaba no bar percateime de que descoñecía como chegar a casa do meu mentor a pé. Despois de acordar un lugar de encontro viñéronnos buscar.

Tocó el día de la película: The Way. Habíamos acordado con la mujer que se había ido de la organización y con mi mentor para ver la película. Hoy era el día D y conocíamos la hora H. Cogimos el tren. Teníamos el tiempo suficiente para tomar una cerveza en la plaza principal de Bergen op Zoom. Cuando estaba en el bar me di cuenta de que no sabía cómo llegar a casa de mi mentor a pie. Después de acordar un lugar de encuentro nos vinieron a buscar.

It was the day to watch the film: The Way. We had an appointment with the woman who left the organization and my mentor to watch it together. Today was the day D and we knew the hour H. We took an earlier train so we had time to drink a beer in the main square of Bergen op Zoom. When I was in the bar I realized that I didn’t know how to get to my mentor’s house walking. After setting a place to meet, they picked us up.

A música que escolleron é preciosa. Algunhas das cancións eran galegas e invadiume a morriña. As paisaxes eran preciosas, aínda que botei de menos ver un pouco máis das terras galegas. Por un momento imaxineime facendo o camiño, coñecendo xente e vivindo a experiencia. 

La que música que escogieron es preciosa. Algunas de las canciones eran gallegas y la morriña me invadió. Los paisajes eran preciosas, aunque me eché de menos  ver un poco más de las tierras gallegas. Por un momento me imaginé haciendo el camino, conociendo gente y viviendo la experiencia.

The music they chose is beautiful. Some of the songs are Galician and the morriña filled in my mind. The landscape was amazing, but I missed the Galician landscape in the film. For a while I imagined myself doing the way, meeting people and living this adventure.

A gran sorpresa foi case o final da película cando un persoeiro de Noia, o pobo de onde procedo, apareceu en escena. Nun segundo plano na catedral, si, era el. O persoeiro era nada máis e nada menos que Ula, un dos dous compoñentes de Monoulious DOP. Deixo un enlace para os que non o coñecedes:
El Veranito en Ghalisia (Jalisia)
http://www.youtube.com/watch?v=2b9U7lMqUvE

La gran sorpresa fue casi al final de la película cuando un personaje de Noia, el pueblo de donde procedo, apareció en escena. En un segundo plano en la catedral, sí, era él. El personaje era nada más y nada menos que Ula, uno de los dos componentes de Monoulious DOP. Dejó un enlace para los que no lo conozcáis.
El Veranito en Ghalisia (Jalisia) http://www.youtube.com/watch?v=2b9U7lMqUvE

I had a huge surprise when almost at the end of the film I saw a guy from Noia, town where I’m from, in the scene. He was in the background, but he was. The guy was Ula, one the components of Monoulious DOP. I leave a link if you don’t know him.
El Veranito en Ghalisia (Jalisia)
http://www.youtube.com/watch?v=2b9U7lMqUvE

Deberiades ver a película e buscalo.

Deberíais ver la película y buscarlo.

You should watch the film.

Ó día seguinte comezábamos un proxecto coñecido como Vrijwilligersdagen no cal estariamos dispoñibles para realizar tarefas de xeito voluntario na casa de calquera que nos chamara. Durante estes catro días non chamou ninguén. A xente do pobo é bastante rara.

Al día siguiente comenzábamos un proyecto conocido como Vrijwilligersdagen en el cual estaríamos disponibles para realizar tareas de forma voluntario en casa de cualquiera que nos llamase. Durante estos cuatro días no llamó nadie. La gente del pueblo es bastante rara.

The day after we started a project called Vrijwilligersdagen. We would be available to work voluntarily in the house of any neighbor, they only had to call. No calls. Weird people in this town.

Ó final limpamos o xardín do edificio e fixemos lavado de coches con maior ou menor fortuna. Así pasaron estes catro días.

Al final limpiamos el jardín del edificio e hicimos lavado de coches con mayor o menor fortuna. Así pasaron estos cuatro días.

Finally we cleaned the garden and the building and we also washed some cars. 

O noso compañeiro checo chegara ao tope da súa paciencia coa súa organización. Os problemas na organización co caos, os cambiantes plans, as estrictas normas de visitas etcétera fixeron que se decatase por retornar a súa casa. Certo é que non lle falta razón.

Nuestro compañero checo, había llegado al tope de su paciencia con la organización. Los problemas en la organización con el caos, los cambiantes planes, las estrictas normas de visitas, etcétera hicieron que se decidiese por retornar a su casa. Cierto es que no lo falta razón.

Our Czech mate grew impatient to stay here longer. The chaos in the organization, changeful schedule, strict rules with our guests, etcetera made him decide to leave the project and to go back home. The truth is that he was right.

Antes de que se fora fixémoslle unha festa de despedida con fogueira incluída, cervexa e unha boa cea.

Antes de que se fuera le hicimos una fiesta de despedida con hoguera incluida, cerveza y una buena cena.

Before leaving we prepared a goodbye party with bonfire, beer and a big meal.

2 comentarios:

 1. Preciosas paisaxes!!!

  ResponderEliminar
 2. Que pena que aquí en Negreira non haxa voluntarios con proxectos do tipo "Vrijwilligersdagen"!!! jjjj íalles dar eu choioooo.

  Ula sabía que saía nela? ou pasou por alí de casualidade? tivo q molar! jjjj

  e a falta de estrela galicia, por qué holandesa te decantas? jjj

  chulas as fotos!

  ResponderEliminar