lunes, 22 de julio de 2013

Paris, the best trip ever
Shop in Antwerp
Dá igual o que pasara antes de coller ese bus. Dá igual. Había xa unhas semanas que a miña compañeira croata e mais eu tiñamos pensado unha viaxe. Finalmente a viaxe fíxena eu so. A pesar diso non me arrepinto, foi unha das mellores experiencias da miña vida. A pesar das complicacións no momento de comprar os billetes de ida por non ter unha conta online, que fixeron que outra dependera de terceiros, foi xenial. Gracias a eles tiña os billetes que precisaba.

Train Station in Antwerp
Da igual lo que hubiese pasado antes de coger ese bus. Da igual. Había ya unas semanas que mi compañera croata y yo teníamos pensado un viaje. Finalmente el viaje lo hice yo solo. A pesar de eso no me arrepiento, fue una de los mejores en mi vida. A pesar de las complicaciones en el momento de comprar los billetes de ida por no tener una cuenta online, que me hicieron depender de terceras personas, fue genial. Gracias a ellos tenía los billetes que necesitaba.

Everything that had happened before I took this bus was minor. It doesn’t matter. Some week ago my Croatian mate and I planned a trip. Finally I did it alone. Even so I can’t hardly repent of what I did, it was one the best experiences I have had in my life. Even having problem buying the ticket to go because I wasn’t owner of an online account, it was great. I asked for help and I got the tickets. 

Antwerp
Ás 9:39 collín o tren que saía de Kruiningen en dirección a Lelystad. Fixen a parada en Roosendaal, como indicaba o billete. Durante os seguintes 23 minutos agardei polo seguinte tren. Dentro de min tiña unha presión no peito, unha emoción que me facía sentir alegre e nervioso. Pasaron os minutos e o tren chegou, aínda que con un pouco de retraso.

A las 9:39 cogí el tren que salía de Kruiningen en dirección a Lelystad. Me bajé en Roosendaal, como indicaba el billete. Durante los siguientes 23 minutos esperé por el tren. Tenía una presión en el interior del pecho, una emoción que me hacía sentir alegre y nervioso. Pasaron los minutos y el tren llegó, aunque con retraso. 

I took the train which leaves from Kruiningen at 9:39 to Lelystad. I got off the train in Roosendaal. I waited for 23 minutes to take the next train. I had something like pressure into my chest, a feeling which made me be happy and nervous. The train arrived, but delayed. 

Cheguei a Amberes.
Llegué a Amberes.
I arrived to Antwerp.

Ir a estación de tren, esta vez como pasaxeiro, fíxome sentir distinto. Tiña moito tempo co cal decidín buscar o lugar exacto de onde partiría e despois desfrutar da cidade. A cidade ségueme parecendo preciosa, co seu encanto particular que podería sentir incluso cos ollos pechados. Un paseo arredor sen rumbo fixo, perdéndome e logo volvendo a atopar o camiño de volta: é fantástico. Decidín voltar.

In Brussels
Ir a la estación de tren, esta vez como pasajero, me hizo sentir distinto. Tenía mucho tiempo con lo cual decidí buscar el lugar exacto de donde me iría y disfrutar de la ciudad. La ciudad me sigue pareciendo preciosa, con su particular encanto que podría sentir incluso con los ojos cerrados. Un paseo alrededor sin rumbo fijo, perdiéndome y  luego encontrando el camino de vuelta: es fantástico. Decidí regresar.

This time I went to the train station but as a passenger, I had a different feeling than time before. I had much time and I used it to enjoy the city. I still think it is a beautiful city, with its particular charm which I could even recognize closing my eyes. 

Subín ó bus. Seis horas me esperaban de camiño. Esta viaxe en bus foi moi interesante: coñecendo e falando con xente, vivindo “El columpio”, vendo preciosas paisaxes... O bus fixo paradas en Bruxelas e outra cidade que descoñezo. Por suposto fixemos máis paradas pero en lugares en medio de ningures. Aínda que foi de paso e nin sequera foi na cidade podo dicir que estiven en Luxemburgo. 

Subí al bus. Seis horas me esperaban de camino. Este viaje en bus fue muy interesante: conociendo y hablando con gente, viviendo “El columpio”, viendo preciosos paisajes… El bus hizo paradas en Bruselas y otra ciudad que desconozco. Por supuesto hicimos más paradas pero en lugares remotos a cualquier ciudad. Aunque fue de pasada y ni siquiera estuve en la capital puedo decir que estuve en Luxemburgo. 

I took the bus. I would be travelling for six hours. This trip was very interesting: meeting and talking to people, living “El columpio”, seeing beautiful landscapes…  The bus stopped in Brussels and in another city which I don’t know. Of course it stopped many other times but in the middle of nowhere. I can say that I was in Luxemburg, but not in the city or any other interesting place.

O curioso é que a maior parte da viaxe estivo chovendo e ó entrar en Francia o ceo cambiou de forma radical e as raiolas comezaron a xurdir timidamente ata convertérense en cegadores raios de sol. Sentín que ía a ser unha boa viaxe.
Metz
Lo curioso es que la mayor parte del viaje estuvo lloviendo y al entrar en Francia el cielo cambió de forma radical y unos pequeño haces de luz empezaron a aparecer tímidamente hasta convertirse en cegadores rayos de sol. Sentí que iba a ser un buen viaje.

It was curious that it was raining for most of the trip but when we were already in France the sky was full of sun beams. After a while they were blinding and powerful sun beams. I felt it would be a nice experience.

Bottle on the top of a light street
Cheguei a Metz ás 21h. Despedinme dalgúns dos pasaxeiros. A miña querida amiga francesa, que coñecera había dous anos atrás mentres ela estaba de Erasmus en Santiago de Compostela, estaba agardando por mín. Que ilusión! O certo é que levaba agardando máis de corenta minutos. Que bo é atoparse con xente despois de tanto e notar que todo segue igual aínda que nos fagamos vellos.
Ó día seguinte paseamos pola cidade, fomos ó mercado, á catedral, ó parque a carón do río... Fomos comer ó Le bouche à oreille, un lugar moi recomendable cuia especialidade é o queixo. Pola noite era a festa de despedida da miña amiga e amigos dela do grupo de capoeira viñeron. Xente moi agradable. Quen mo ía dicir que en Francia ía a falar portugués con xente que o aprendeu debido a cantar as cancións da capoeira. Hai cousas inexplicables.

Le Bouche à Oreille
Llegué a Metz a las 21h. Me despedí de algunos de los pasajeros. Mi querida amiga francesa, que había conocido hacía dos años atrás mientras estaba de Erasmus en Santiago de Compostela, estaba me esperando. ¡Que ilusión! Lo cierto es que llevaba esperando más de cuarenta minutos. Qué bueno es encontrarse con gente después de tanto y notar que todo sigue siendo igual aunque nos hagamos viejos.
Al día siguiente pasamos por la ciudad, fuimos al mercado, a la catedral, al parque al lado del río… Fuimos a comer al Le bouche à oreille, un lugar muy recomendable cuya especialidad es el queso. Por la noche era fiesta de despedida de mi amiga y amigos de ella del grupo de capoeira vinieron. Eran muy agradables. Quién me iba decir que en Francia iba a hablar portugués con gente que lo había aprendido debido a cantar las canciones de capoeira.
Hay cosas inexplicables.

Park in Metz
I arrived to Metz at 21h. I say goodbye to some of the passenger. My dear French friend, who I met two years ago when she was in Erasmus internship in Santiago de Compostela, was waiting. I was looking forward to meet her! She had been waiting for more than forty minutes. It is great meeting people and after so long realizing that it is the same feeling even we are getting old.
The next day we went for a walk in the city: we went to the market, to the cathedral, to the park closed to the river… We also went to eat to Le bouche à Oreille, a restaurant which specialty is the cheese. At night there was a goodbye party for my friend and friends of her from the capoeira team came. They were friendly. I would never expect that I would talk to somebody in Portuguese in France.  You never know.
Roses in Metz

Os problemas coa tarxeta, a pesar de ter xa a conta online, continuaron. Polo cal tiven que recorrer a terceiros outra vez para comprar o viaxe de volta en bus dende París. Pero como chegar a París? Pois usando esta páxina: http://www.covoiturage.fr/. Si, a páxina web francesa. Na páxina española o número de ofertas era moito inferior que na correspondente francesa.

Los problemas con la tarjeta, a pesar de tener cuenta online, continuaron. Por lo tanto tuve que depender de terceros otra vez para comprar el viaje de vuelta desde París. ¿Pero cómo llegar a París? Pues usando esta página: http://www.covoiturage.fr/. Sí, la página francesa. En la página española el número de ofertas era muy inferior que en la equivalente francesa.

Metz
I still had problems with my debit card, even having an account online. I had to ask for help again to buy the return ticket from Paris. But how to get to Paris? The answer is: http://www.covoiturage.fr/. Yes, the French site. In the Spanish website the number of options was less than in the French one.

Así que dous días despois de chegar tiven que despedirme da miña antiga compañeira de piso. Esperando que non volvan a pasar dous anos ata que nos volvamos a atopar.

Así que dos días después de llegar tuve que despedirme de mi antigua compañera de piso. Esperando que no vuelvan a pasar dos años hasta que nos volvamos a encontrar.

Two days after arriving I say goodbye to my former roommate.  I hope I can meet her before another couple of years. 

Sky while I was traveling using Covoiturage
Xa subido no coche en dirección a París e xa sen o medo de ir en coche con alguén descoñecido, tras coñecer á encantadora parella que me levaba. No coche, se mal non recordo un Chrysler, iamos catro persoas ademais da parella. Só unha rapaza falaba inglés, porque o meu francés... A viaxe foi moi agradable e todos foron moi amigables.

Ya subido en el coche en dirección a París y ya sin miedo a ir en coche con alguien desconocido, tras conocer a la encantadora pareja que me llevaba. En el coche, si lo recuerdo correctamente un Chrysler, íbamos cuatro personas además de la pareja. Sólo una chica hablaba inglés, porque mi francés... El viaje fue muy agradable y todos fueron muy amables.

Already in the car to Paris and no fear about what kind of person will be the driver (they were a lovely couple). There were three more people in the Chrysler. Only one girl of they could speak English and my French isn’t that good… The trip was nice and all of they were very friendly.

Paris
Logo de tres horas chegamos ó incrible atasco para entrar en París, case 20 km. Pasamos ó atasco e chegamos ó destino indicado. Enviámoslle o código para que lle chegase a transferencia e aí comezou a aventura. A rapaza que falaba inglés estaba bastante preocupada por min e axudoume moito no coche, foi encantadora. Subimos tres dos catro que iamos no coche collemos o metro, o Métropolitain de París, e pouco a pouco fómonos dividindo.

Después de tres horas llegamos al increíble atasco para entrar en París, casi 20 km. Pasamos el atasco y llegamos al destino indicado. Le enviamos el código para que le llegase la transferencia y ahí empezó la aventura. La chica que hablaba inglés estaba bastante preocupada por mí y me ayudó mucho en el coche, fue encantadora. Subimos tres de los cuatro que íbamos no coche cogimos el metro, el Métropolitain de París, e poco a poco nos fuimos separando.

Entrance to the Métropolitain of Paris
After three hours we arrived to the huge traffic jam in the entrance of Paris, almost 20km. Finally we arrived to our destination. We sent them the code they need to get the money and then the adventure started. The girl who could English was worried about me and my French so she helped me a lot, she was charm. Two of the four passengers and I took the same metro, the Métropolitain of Paris, and we separated gradually.

Non vou a nomear as cousas que vin nesta gran cidade porque xa é de todos coñecido e non quero facer unha lista. Bueno si unha pequena lista: o río Sena, o Louvre (só por fóra), a catedral de Nôtre Dame,  a Torre Eiffel, os Campos Elíseos, a Praza da Concordia, o Arco do Triunfo... Pasei unha noite en París sen hotel nin nada parecido, a pesar de que intentei conseguir aloxamento usando www.couchsurfing.org, pero non foi posible. Así deixeime levar, a ver o que noite parisina me deparaba. 

View from the Luvre
No voy a nombrar las cosas que vi en esta gran ciudad porque ya es de todos conocido y no quiero hacer una lista. Bueno si una pequeña lista: río Sena, el Louvre (sólo por fuera), la catedral de Nôtre Dame, la Torre Eiffel, los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo... Pasé una noche en París sin hotel ni nada parecido y a pesar de que intenté conseguir alojamiento usando www.couchsurfing.org, pero no fue posible. Así que me dejé llevar, a ver que me deparaba la noche parisina.  

I won’t mention everything that I saw in this huge city because it’s already known for all of you. Moreover I do not want to make a list. Ok, a short one: river Sena, Le Louvre (only outside), the cathedral of Nôtre Dame, the Eiffel Tower, Champs-Élysées,  Arc de Triomphe de l’Étoile, Place de la Concorde… I spend a night in Paris without hotel. I tried to find somewhere using www.couchsurfing.org, I couldn’t. I let it be and I was expecting anything. 

Una tienda en París: Mi amor
Foi unha noite para tirar abaixo vellos mitos da cidade, mellor dito dos seu habitantes. A noite xa chegara e comezaba a facer frío. Pero aínda me quedaba unha cousa por ver, unha tenda da que tiña a dirección pero non coñecía o nome. Dirección que resultou ser incorrecta. Esta tenda é a que dá título a unha novela de Màxim Huerta que miña irmá adora: Una tienda en París. A pesar de que o número estaba mal na novela, a verdadeira tenda chamoume a atención tamén debido ó nome: Mi amor. Despois recordei o frío que comezaba a facer e metinme no primeiro bar: Jacasses. Conexión a internet, enchufe para o ordenador e unha bandeira de colores para celebrar o avance que está a vivir Francia. Estaba cansado pero aínda tiña por diante máis 15 horas.

Esmeralda, closed to Nôtre Dame
Fue una noche para destruir viejos mitos de la ciudad, mejor dicho de sus habitantes. La noche ya había llegado y empezaba a hacer frío. Pero aún me quedaba una cosa por ver: una tienda de la que tenía la dirección pero no sabía el nombre. Dirección que resultó ser incorrecta. Esta tienda es la que da título a una novela de Màxim Huerta que mi hermana adora: Una tienda en París. A pesar de que el número estaba mal en la novela, la verdadera tienda llamó mi atención también debido al nombre: Mi amo. Después recordé el frío que empezaba a calar en los huesos y me refugié en un bar: Jacasses. Conexión a internet, enchufe para el ordenador y una bandera de colores para celebrar el avance que está a vivir Francia. Estaba cansado pero aún tenía que cubrir 15 horas.

That night I broke down mites about the city, I may say about the inhabitants. It was night and it was cold. But I had to visit something: a shop. I had the address which finally was wrong, but I did. The shop gave name to a novel from Màxim Huerta which my sister adores: Una tienda en París. In spite of the fact that the address was wrong, I found the real one very interesting and I took a picture of it: Mi amor. Because of the cold I decided to go to a bar: Jacasses. Internet connection, plug for the laptop and a colorful flag to celebrate the new law in France… I was tired but I had to spend 15 hours.

Walking
Ó saír de alí pasou unha das cousas máis raras, pero máis alucinantes da miña vida. O que fixo que esta viaxe fose tan especial. Mentres me intentaba situar no mapa para dirixirme á estación onde tería que coller o bus, uns parisinos achegáronse e ofrecéronme axuda (primer mito tumbado: Parisinos xentís). Despois de falar con eles en inglés (segundo mito tumbado: Franceses falando inglés) invitáronme a saír con eles.  Foi xenial, moito mellor do que me podía esperar. Pasei toda a noite con eles. E despois diso a camiñar ata a estación aínda con sete horas por diante.

Resting
Al salir de allí me pasó una de las cosas más raras, pero más alucinantes, de mi vida. Lo que hizo que este viaje fuese tan especial. Mientras me intentaba situar en el mapa para dirigirme a la estación donde tendría que coger el bus, unos parisinos se acercaron y me ofrecieron su ayuda (primer mito tumbado: Parisinos gentiles). Después de hablar con ellos en inglés (segundo mito tumbado: Franceses hablando inglés) me invitaron a salir con ellos. Fue genial, mucho mejor de lo que me podía esperar.  Pasé toda la noche con ellos. Y después de eso a caminar hasta la estación aunque con siete horas por delante.
 
Eiffel Tower
When I left the café, it happened one of the weirdest things, but greatest, in my life. It made this trip even more special. While I try to find my position in the map to start walking to the bus station to take the bus, three Parisians asked me if I needed help (first broken down mite: gentile Parisians). After talking to them in English (second broken down mite: French people speaking English) offered me to join them. It was amazing, much better than I could expect. I spend the whole night with them. After that I started walking to the station, but I had to wait still seven hours.

Escribo isto en París cinco horas antes de coller o bus. A noite sen durmir pasa factura e os párpados comezan a pesar como poucas veces. Por momentos recordo a noite anterior e non podo evitar rirme. O cappuccino sabe fatal e internet non se conecta. Acabo de mirar a conta: sablata. Este si vai a ser un bo reenganche... A ver que pasa.

Escribo esto en País cinco horas antes de coger el bus. La noche sin dormir pasa factura y los ojos comienzan a párpados comienzan a pesar como pocas veces. Por momentos recuerdo la noche anterior y no puedo evitar reírme. El cappuccino sabe fatal e internet no se conecta. Acabo de mirar a cuenta: sablada. Este sí va a ser un buen reenganche... A ver qué pasa.
Nôtre Dame

I write it five hours before taking the bus. Because of the night without sleeping I’m very tired and my eyelids are closing. Sometimes I remember the last night and start laughing. The cappuccino is disgusting and internet isn’t working. I have just seen the bill: OMG, such a thief.  Today is going to be a hard day… we will see what is happing.

Merda!! Non era aquí. Puto Google, puto mapa... Bueno é igual. Teño tempo, pero non teño ganas. As forzas comezan a irse. 

Weird man
¡¡Mierda!! No era aquí. Puto Google, puto mapa... Bueno es igual. Tengo tiempo, pero no tengo ganas. Las fuerzas empiezan a irse.

Fuck!! I wasn’t here. Puto Google, puto mapa… Ok, it doesn’t matter.  I have enough time, but I have no energy, it‘s gone away.

Dei atopado a estación atravesando os suburbios parisinos. Esa parte non é para nada recomendable. Todo está sucio e é un completo caos. Ó chegar tocou esperar, pero pódese dicir que en certo modo toda a espera e toda a viaxe de volta foi coma un soño. VIVA a RETRANCA!!
Godi

Encontré la estación atravesando los suburbios parisinos. Esta parte non es para nada recomendable. Todo está sucio y es un completo caos. Al llegar tocó esperar, pero puedo decir que toda la espera y todo el viaje fue cómo de ensueño. ¡¡VIVA la RETRANCA!!

I found the bus station walking through the Parisian suburbia. This isn’t a beautiful part at all. Everything is dirty and looks like a big chaos. When I got to the station, I had to wait and since then we can consider my trip back as a dream. VIVA a RETRANCA!!!

1 comentario:

 1. Anónimo !!!! ;)

  Que entradaza Noe!!!
  Incrible ten que ser PArís!!!
  Que gañas de conocelo!!! Agora sí que sí1!! A ver para cando!!!
  Impresinantes fotos dende a de Godi (jejeje) a ta a de resting,view fron the Louvre,metz,... mi amor!!!

  Congratas pola entrada de hoxe!! It's fantastic!!!

  ResponderEliminar