domingo, 10 de marzo de 2013

Kruiningen Chronicles


Esta semana non fora para nada aburrida, tivera que traballar durante moito tempo para preparar a lección que ía a presentar no colexio. O máis salientable foi o que aprendín mentres o facía e que lin partes das constitucións de Bélxica e do país no que me encontro. Cabe destacar que en ningunha das anteriores constitucións aparece la discriminación por xénero para acceder á coroa. Volvera ó meu horario habitual de estudio, todos os que me coñecen saben que non é  polo día.

Esta semana no había sido para nada aburrida, tuve que trabajar durante mucho tiempo para preparar la lección que iba presentar en el colegio. Lo más salientable fue lo que he aprendido mientras lo hacía y que he leído partes de las constituciones de Bélgica y del país en el que me encuentro. Cabe destacar que en ninguna de las anteriores constituciones aparece la discriminación por género para acceder a la corona.

Faro en Westkapelle
Lighthouse in Westkapelle
This week wasn’t boring at all, I had to work for many hours in order to prepare the lesson for the school. It was productive because I learned a lot of thing about Royal Families and because I read three different constitutions, just the part of related with the role of Royal Family. Note that just in the Spanish Constitution there is gender difference.

Para poder descansar a cabeza do traballo, decidín comezar un paseo e coñecer un pouco mellor as rúas deste pequeno pobo no que vivo. Saín ben equipado: Abrigo, gorro e guantes (esenciais). Collín o sentido contrario ó supermercado, rara vez fora por aí. Pasei ó lado do concello, da librería, da farmacia, da droguería, da fisioterapia... Non che sabía eu que había tantas cousas no pobo. Seguín o paseo e apareceume que debín toparme coa parte rica deste pequeno. Molaba ir pola rúa e ver o que facían as familias. Un xogando coa consola, outra vendo Cisne Negro, unha comendo en fronte da televisión mentres o resto comía na mesa... Simplemente era estraño poder ver o interior, seguro que algunhas estarían encantadas...

Para poder descansar mentalmente del trabajo, decidí comenzar un paseo y conocer un poco mejor las calles de este pueblo en el que vivo. Salí bien equipado: Abrigo, gorro y guantes (esenciales). Cogí el sentido contrario al supermercado, rara vez así lo hice. Pasé cerca de ayuntamiento, de la librería, de la farmacia, de la droguería, de la fisioterapia... No sabía que existiesen tantas cosas en el pueblo. Continué el paseo y me encontré de pronto con la parte rica del pueblo. Molaba ir por la calles y ver lo que hacían las familias. Uno jugando a la consola, otra viendo Cisne Negro, una comiendo en frente al televisor mientras el resto comía en la mesa... Simplemente extraño poder ver el interior, seguro que algunas estarían encantadas...

I went for a walk because I was so tired of working. I wore: coat, bonnet and gloves. I walked in opposite direction to the supermarket because I didn’t use to do this. I saw the town hall, the bookshop, the pharmacy, the drugstore, the physiotherapy… I didn’t know that there were many things in our town. I kept walking and I think I went into the wealth part of the house because the houses seemed to be expensive. It was interesting watching into the houses and seeing what people were doing. A guy was playing video games, a girl was watching Black Swan, a woman was eating in front of TV while her family was eating at table… It was really  weird.

A semana estivo realmente repleta de traballo. Unha das cousas que fixemos foi crear un Blog para os internos, déixovos o enlace por se vos interesa ver distintos puntos de vista da organización:

La semana estuvo realmente repleta de trabajo. Una de las cosas que hicimos fue crear un Blog para los internos, os dejo el enlace por si os interesa ver distintos puntos de vista de la organización:

This week was full of work. A task which we had to do was creating a Blog for interns. Here you have the links of our Blog:

O xoves, debido á gripe dunha das da organización, tiven que facer de chóffer. O destino era Tholen, unha antiga illa pero, como xa sabedes, os holandeses sonche moito de roubar, roubar ó mar.

El jueves, debido a la gripe de una das da organización, tuve que hacer de chófer. El destino era Tholen, una antigua isla, pero como ya sabéis, a los holandeses les gusta robar terreno al mar.

On Thursday I worked as a driver because the woman of our organization who had to drive was sick. I drove to Tholen, which is an island or used to be, but Dutch people like stealing land from the sea.

Tiña que levar ás voluntarias que se ocupan do BridgeBuilder Club nesa zona. Nin idea do camiño: Google, help me. Fíxoo de forma moi eficiente. Chegamos, case sen perdernos, dígoo sen retranca nin sorna, o camiño foi ben. Chegamos.

Tenía que llevar a las voluntarias que se ocupan del BridgeBuilder Club en esa zona. Ni idea del camino: Google, help me. Así lo hizo. Llegamos, casi sin perdernos. Llegamos.

I had to bring there some of my EVS mate which were in the BridgeBuilder Club in this place. I had no idea of the way: Google, help me. It did it very well. We arrived and we almost weren’t lost.

Saímos do coche e corremos cara a casa debido ó frío que facía. Entramos e comezamos a presentarnos ós xoves que alí e ós que viñeron pouco despois. 
Bar en Westkapelle
Bar in Westkapelle
Salimos con el coche y corrimos hacia la casa, ya que el frío era terrible. Entramos y empezamos a presentarnos a los jóvenes que allí estaban y a los que fueron llegando.

We left the car and we ran to the house because it was too cold. We went inside and we started to introduce ourselves to the people who were there.

Cantamos e conversamos. Despois dividímonos en dous grupos. No que eu me atopaba era o da rapaza croata que está cos rapaces que levan 2 anos como mínimo no Clube. Falamos de moi diferentes relixión e súas características. Interesante e educativa.

Cantamos y conversamos. Después nos dividimos en dos grupos. En el que yo me encontraba era el de la chica croata que está con chicos que llevan 2 años como mínimo en el Club. Hablamos de muy diferentes religiones y sus características. Interesante y educativa.

We sang and we talked. Then we were divided in two groups. I was in the group of my Croatian EVS mate who is working with young people who have been for two in the Club. We talked about different religions and their features. It was interesting and educational.

Ó retornar de Tholen e despois de estar o resto do día traballando no concepto e en distintas ideas para levar o proxecto dos voluntarios adiante, despois diso, despois de traballar varios días nesta tarefa, acordar unha cita coa xente, finalmente dinnos que non imos a realizar esta primeira parte do proxecto en Rotterdam como tiñamos acordado. Non nos sentou moi ben e isto será unha das cousas que teremos que falar coa organización. Non queremos volver ó inicio, senón seguir avanzando.

Al regresar de Tholen y después de estar el resto del día trabajando en el concepto y en distintas ideas para llevar el proyecto de los voluntarios adelante, después de todo esto, después de trabajar varios días en esta tarea, hacer acuerdos con gente que finalmente no íbamos a conocer, finalmente nos dicen que no vamos a realizar esta primera parte del proyecto en Rotterdam como teníamos acordado. No nos sentó muy bien y esto será una de las cosas que tendremos que hablar con la organización. No queremos volver al inicio, sino seguir avanzando juntos.

Our boss told us that our project was not go on although we were working in the concept and also thinking in more ideas in order to improve it. We didn’t go to Rotterdam. We all were really angry with him and her organization. We want to go forward, we want to go forward together.

Mexillón en un bar en Westkapelle
Mejillones en un bar en Westkapelle
Mussels in a bar in Wastkapelle
Non sei se para compensar, pero este venres o xefe deixounos o coche para facer unha viaxe. Fomos ata o final desta península, a Westkapelle. Visitamos rapidamente este pobo e tamén algúns dos arredores. Foi interesante.

No sé si para compensar, pero este viernes el jefe nos dejó el coche para hacer un viaje. Fuimos hasta el final de esta península, a Westkapelle. Visitamos rápidamente este pueblo y alguno otro cercano. Fue interesante.

Our boss lent us the car so we could travel somewhere no so far. I think he felt bad. We went till the end of the peninsula, Westkapelle. We visited the town quickly and also we visited so close towns. It was interesting.

Sábado á tarde tocaba traballar: ser participes do Bridgebuilders Club. Tras case 4 horas de actividades rematamos o día. Pola noite comezou a nevar, o cal fixo que o domingo, día libre, o vivise encerrado.

Sábado por la tarde tocaba trabajar: ser partícipes del BridgeBuilder Club. Tras casi 4 horas de actividades acabamos el día. Por la noche empezó a nevar, lo cual hizo que el domingo, día libre, lo viviese encerrado.

In the evening, on Saturday, we had to work: we were part of BridgeBuilder Club. After four hours we finished. At night it started to rain so on Sunday I was inside the whole day.

Deixade algún comentario e incluso, se queredes, compartide o enlace. Hasta la vista R&R.

Dejad algún comentario e incluso, si queréis, compartid el enlace. Hasta la vista R&R.

Write some comment and you even, just if you want to do it, share the link. Hasta la vista R&R.
3 comentarios:

 1. Mimá máis de unha poríase as botas ó ver todo o que se podía ver!!!! Será por "cotixas" (acento argentino by Mario Egizii lembras?)
  Teño que destacar que me parece ben raro que só tiraras para un lado do pobo e tiveras o outro sen descubrir!!!
  Por certo, pedazo vista as do bar de Westkapelle ( a saber como se pronuncia esto), aí sentaría ben tomar calquera cousa!!! por certo seguro que eran mussels o que había nesa cazola de barro? XD
  O blog de Kruiningen está xenial pero ten un defecto está en inglés. Ainda podería ser peor se estivera en HOLANDÉS!!!!

  Bicosssssssssssss e a seguir coa AVENTURAAAAAAAAAA

  ResponderEliminar
 2. Lembro, bos momentos...
  Co frío que fai hai moito por descubrir, hoxe case quedo sen man co frío que fai. Frío everywhere.

  ResponderEliminar
 3. Abrígateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!! Miss u Campi!!!!! Enjoy the moment!!!

  ResponderEliminar