sábado, 16 de marzo de 2013

Vente a Alemania, Pepe


Dende o tren
Desde el tren
From de train
O aburrimento era algo que nos mataba a todos. Cando non tes nada de que falar porque xa estás cansado de facelo, cando a pereza é tan poderosa que nin o máis valente dos guerreiros podería vencela, só queda usar a imaxinación. Así que iso fixemos o luns desta oitava semana nos Países Baixos. Cansados de xogar ás cartas, xogamos a un xogo proposto polo noso compañeiro checo no que todos, excepto un de nós coñeciamos un tema. Esta persoa que o descoñecía sería o experto que nos tiña que dar unha master class sobre o tema coa única axuda dun dos que coñecía o tema. Este último situábase detrás do “experto” e introducía as mans polo ocos que o “experto” deixaba entre os brazos e o tronco. Co movemento das súas mans tiña que guiar ó “experto” ata atopar o tema do que tiña que dar a clase maxistral. Moitas risas, probádeo. 

El aburrimiento era algo que nos mataba a todos. Cuando no tienes nada que de que hablar porque ya estás cansado de hacerlo, cuando la pereza es tan poderosa que ni el guerrero más valiente podría vencerla, sólo queda usar la imaginación. Así que eso hicimos el lunes de esta octava semana en los Países Bajos. Cansados de jugar a las cartas, jugamos a un juego propuesto por nuestro compañero checo en el que todos, excepto uno de nosotros conocía un tema. Esta persona que desconocía el tema sería el experto que nos tenía que dar una  charla sobre el tema con la única ayuda de unos de los que lo conocía. Este último se situaba detrás del “experto” e introducía las manos entre los brazos y el tronco. Con el movimiento de sus manos tenía que guiar al “experto” hasta descubrir el tema del que tenía que dar a la clase magistral. Muchas risas, probadlo.

Boredom was killing all of us. When you don’t anything to talk about because you are tired because of talking, when laziness is so strong that even the brave knight could beat it, you need using your imagination. So we did it. On Monday of my eighth week in the Netherlands, we didn’t want to play cards, so our Czech mate taught us a game. Everybody knew a topic, except one of us. This one who didn’t know the topic had to give us a talk about this topic. How? One of us helped him or her with our hands, pretending to be the hand of the one who was giving the talk. LOL, try it.

Era o último día que unha das mulleres da organización estaría con nós, xa que deixaba o traballo. Unha gran axuda para os voluntarios. Unha persoa comprensible, boa e amable, unha persoa que de seguro botaremos en falta. A mesma que nos invitou ao Antroido de Bergen op Zoom. A mesma coa que falabamos cando algo ía mal. A mesma que nos daba as charlas, que en ocasións se facían demasiado longas. Tiñamos que despedirnos dela, o cal era unha pena. Fixemos unha festa de despedida. Cada un de nós cociñou algo da súa terra. Eu fixen dúas tortillas, pequenas non eran... Regalos. O momento máis emotivo foi cando a nosa compañeira alemá tocou River flows in you. Encántame a canción e moito máis se o son é en vivo. Botarémola de menos.

Era el último día que una de las mujeres de la organización estaría con nosotros, ya que dejaba el trabajo. Una gran ayuda para los voluntarios. Una persona comprensible, buena y amable, una persona que echaremos e de menos. La misma que nos invitó al Carnaval de Bergen op Zoom. La misma con la que hablamos cuando algo iba mal. La misma que nos daba las charlas, que en ocasiones se hacían demasiado largas. Teníamos que despedirnos de ella, lo cual era una pena. Hicimos uno fiesta de despedida. Cada uno de nosotros preparó un plato de su tierra. Yo hice dos tortillas bastante grandes. Regalos. El momento más emotivo fue cuando nuestra compañera alemana tocó River flows in you. Me encanta la canción y mucha más en director. La echaremos de menos.

A woman who used to work in our organization left the job. She was a huge help for us, all of EVSers. She was really nice with us: understandable, accessible and friendly. We are going to miss her. She was the one who invited us to the Carnival in Bergen op Zoom. She was the one with who we talked if something was going bad in the organization. She was the one who gave us talk which were sometimes boring. We had to say goodbye to her and it was a pity. We did a goodbye party for her.  Every of us prepared some food from our countries. I cooked two huge tortillas. Presents. The most emotional moment was when our German mate played River flows in you. I love this song and even much more if it’s unplugged. We are missing her.

Tocou unha limpeza a fondo de parte desta residencia, do cal aforro os detalles porque dou por suposto que sabedes como se fan esas cousas.

Tocó una limpieza a fondo de parte de la residencia, de lo cual ahorro detalles porque supongo que sabéis como se hacen esas cosas.

We had to clean the residence, but I don’t want to talk about this because I think you know how to do it.

Ó día seguinte a traballar en temas artísticos e facer bombardeo de ideas. Pero iso non era o máis salientable que pasaría este xoves. Por suposto que non.

El día siguiente tocaba trabajar en temas artísticos y hacer bombardeo de ideas. Pero eso no era lo más interesante que pasaría este jueves. Por supuesto que no.

Next day we worked on art topic and we did brain storming. But this was not the most interesting thing on Thursday. Of course not.

A tarde anterior, despois do traballo estiven preparando a maleta. O destino da maleta, por suposto, era o mesmo que o meu: Bremen. Unha boa amiga agardaba alí por min. Esta cidade de fábula non estaba demasiado preto: algo máis de seis horas en tren. Por sorte, a miña compañeira alemá tamén é desa cidade co cal a viaxe iámola realizar os dous xuntos. Ambos levabamos un libro para ler. Falamos, lemos, miramos a paisaxe... Tivemos tempo para todo. Fixemos tres cambios de tren pero chegamos puntuais. Baixamos do tren e o mozo da miña compañeira estaba agardando. Miro a un lado, miro ó outro, nada. Vellos recordos recorren a miña cachola. Falsa alarma. Despedinme da miña compañeira e alá fun a coñecer esta cidade de novo, xa facía máis de dous anos que alí estivera cando acontecera a erupción do Volcán en Islandia.

Trotamúsicos
La tarde anterior, después del trabajo estive preparando la maleta. El destino de la maleta era el mismo que el mío: Bremen. Una buena amiga me esperaba allí. Esta ciudad de fábula no estaba demasiado cerca: más de seis horas en tren. Por suerte, mi compañera alemana también es de esa ciudad con lo cual el viaje lo haríamos juntos. Ambos llevábamos un libro para leer. Hablamos, leímos, miramos el paisaje… Tuvimos tiempo para todo. Hicimos tres cambios de tren pero llegamos puntuales. Bajamos del tren y el novio de mi compañera estaba esperando. Miro a un lado, miro al otro, nada. Viejo fantasmas vienen a mi mente. Falsa alarma. Me despedía de mi compañera y allá me fui a conocer esta ciudad otra vez, ya había más de dos años que estuve allí cuando el Volcán en Islandia entró en erupción.

I was preparing my suitcase the afternoon before. I planned to travel to Bremen. A friend of mine is living there. This fairy tail city was not closed from my town: six hours. My German mate is also from this city so we travelled together. Both of us had taken a book for reading. We talked, read, looked at landscape… We had time for everything. We had to change the train three time and we arrived on time. We get off the train. The boyfriend of my mate was already there. I looked around, but I cannot see my friends. We went downstairs I found her finally. I said goodbye to my German mate and I started to remember what I knew about this city in which I had been when the Volcano in Island erupted.

A cea preparada, que majas as compañeiras de piso! Así que agora tocaba prepararse para saír a dar unha volta e desta vez podía estar ata máis tarde de media noite (never again feel like Cindirella). Collemos o tranvía. É certo que as cidades con tranvía teñen algo especial, gústame esa sensación, non sei por que, e o de non coñecer a resposta a esta pregunta tamén me gusta. Fomos a un bar cunha entrada que rite ti da entrada do Cotton en Noia. A entrada máis pequena que vin para un pub, non sei se o porteiro daría entrado camiñando de fronte. Unhas cervexas e para a casiña cedo, o día fora longo para todos. 
Bremen Habanhouf

La cena estaba preparada, ¡qué majas las compañeras de piso! Así que ahora tocaba prepararse para salir un ratillo y esta vez hasta más tarde de media noche (never again feel like Cindirella). Cogimos el tranvía. Es cierto lo que se dice de que las ciudades con tranvía tienen algo especial, me gusta esa sensación, no sé por qué, y lo de no saber la respuesta a esta pregunta también me gusta. Fuimos a un bar con una entrada más pequeña que la del Cotton en Noia. Unas cervezas y para casa temprano, el día había sido largo para todos.

Dinner was ready, her flat mates were so nice! So I had a shower and I changed my clothes in order to go out. Not long time, but I could go out longer then midnight (never again feel like Cindirella). We took tram. It’s true that cities which have tram have something special, I like this feeling, I don’t know why, and I also like this. We went to a bar which main gate was tiny. We drank some beers and we come back home, day was too long for each of us.

Ó día seguinte tocaba desfrutar da cidade, coñecer o lugar de traballo da compañeira e volver a saír. Aproveitei o día, a verdade, saquei de novo fotos da cidade, fotos que gardo con especial cariño. Visitei a estatua típica de Koky, Burlón, Lupo y Tonto. Sempre me trae vos recordos estar aí, recordos da infancia e do moito que desfrutaba das aventuras destes catro persoeiros ou animaleiros (chistaco). Coñecín unha parte da cidade que da vez anterior non vira. Esta parte encantoume: as pequenas casa, as estreitas rúas que acompañadas coa luz do lusco fusco lles daban unha maxia especial ó ambiente.

Al día siguiente tocaba disfrutar da ciudad, conoces el lugar de trabajo de mi amiga y volver a salir. Aproveché el día, la verdad, saqué de nuevo fotos de la ciudad, fotos que guardo con especial cariño. Visité la estatúa típica de koky, Burlón, Lupo y Tonto. Siempre me trae buenos recuerdos cuando estoy ahí, recuerdo de la infancia y de lo mucho que disfrutaba de las aventuras de estos cuatro personajes. Conocí una parte de la ciudad que no había visto la vez anterior. Me encantó: las pequeñas casas, las calles estrechas con la luz del atardecer adquirían una magia especial.

Next day I enjoyed the city, I visited where my friend works and we went out again. I took pictures of the city. We went to the sculpture of the fairy tail. There were the cock, the cat, the dog and the donkey. I like visiting this sculpture because it reminds to me when I was a kid and I watched the adventures of Trotamúsicos. I visited an unknown part of the city for me. I really liked it: small houses, tiny streets which became so lovely when the sun was setting. Beautiful.

A noite tocaba saír, como estaba esperando isto! Saír de verdade, despois da cea de Nadal cos amigos non tivera ningún acontecemento como este. Así que nos preparamos. Unha canción de Pitbull estaba soando no ordenador, alguén o pode matar? GRACIAS. A noite foi moi longa e tampouco quero resumila porque perdería detalles, así que non conta nada (Son mamón, buahaha). Para que non pensedes que me deixo todo no teclado, coméntovos que almorcei un McFlurry no McDonalds. Tremenda a noite.

Íbamos a salir esta noche, ¡cómo estaba esperando esto! Salir de verdad, después de la cena de Navidad con mis amigos no había vuelto a salir. Así que nos preparamos. Una canción de Pitbull estaba sonando en el ordenador, ¿alguien puede matarlo? GRACIAS. La noche fue muy larga y tampoco quiero resumirla porque perdería detalles, así que no cuento nada (Soy un mamón, buajaja). Para que no penséis que me dejo todo en el teclado, os digo que desayuné un McFlurry en el McDonalds. Tremenda noche.

Tree
We went out this night, I miss it very much!  I didn’t go out since Christmas Dinner with my friends. We prepared ourselves. A song from Pitbull was playing in the computer, could anybody kill him? THANKS. Night was long and I don’t want to sum it because I’ll miss lots of details, so I won’t tell anything about it (I’m little bastard, buahaha). But I will tell you something because I don’t want you to hate: I had breakfast in McDonalds, I had a McFlurry. Amazing night.

Último día, tocaba retornar á inactividade de Kruiningen. Era unha pena. Visitei outra vez a cidade e aproveite as últimas horas alí. Fomos á estación, tocaba volver de verdade.
-          Non quero.
-          Pero tes que volver.
-          Por que?
Conversación que tiven comigo mesmo durante un bo rato.

Último día, tocaba regresar a la inactividad de Kruiningen. Era una pena. Visité otra vez la ciudad y aproveché las últimas horas allí. Fuimos a la estación, tocaba volver de verdad.
-          No quiero.
-          Pero tienes que volver.
-          ¿Por qué?
Conversación que tuve conmigo mismo durante un buen rato.

Last day, I had to come back to Kruiningen. It was a pity. I visit the city again and spend last hours there as good as I could. We went to the train station and then I had to leave really.
-          I don’t want to leave.
-          But you have to come back.
-          Why?
I was talking to myself.

Despedinme da miña queridísima amiga e collín o tren. GRACIAS.

Me despedí de mi queridísima amiga y cogí el tren. GRACIAS.

I said goodbye to my lovely friend and I took the train. THANKS.

A soidade do viaxeiro. Ser imperceptible. Ser ninguén e todo ó mesmo tempo. Ninguén che coñece, un mundo de oportunidades para facer nada, pero aí están. É marabillosa esa sensación. Encántame viaxar así. A soidade na súa xusta medida é preciosa.

La soledad del viajero. Ser imperceptible. Ser nadie y poder ser todo al mismo. Nadie te conoce, un mundo de oportunidad para hacer nada, pero ahí están. Es maravillosa esa sensación. Me encanta viajar así. La soledad en su justa medida es preciosa.

Loneliness of voyager. Being imperceptible. Being nobody and being able to be everybody. Nobody knows you, lots of opportunities to do everything. It’s wonderful. I love travelling like this. Loneliness is great when it’s not too much.

E o chegar a miña estación outra nova sensación: Sentirse no fogar cando estás en terra allea, non sabería dicir que é. Non sabería sequera explicalo con claridade, aínda que aquí si que o intento:
Trotamúsicos

Al llegar a la estación otra nueva sensación: Sentirte en tu hogar cuando estás en una tierra distinta, pero no sabría cómo definirla. No sabría ni explicarlo con claridad, aunque lo intentaré:

When I arrived to Kruiningen-Yerseke train station, a new felt a new feeling: I felt at home, but actually this was not my home. I didn’t know why. I try to explain this here as easy as I could do it:

I’m working on it...

Despois da marabillosa viaxe, tocou voltar ó traballo o domingo. Coma sempre tocaba ir á igrexa, e como di o dito: non queres unha taza, toma vinte cinco. Hoxe dobre sesión. A primeira delas foi en Ekeren, na igrexa internacional, co cal falaban en inglés. Coñecemos a xente de moi diferentes países: un señor de Malasia, un chaval dun país africano cuio nome non logro recordalo... O servizo desta volta foi na cafetería do colexio no que se imparte. Interesante. Despois disto, partida de bolos para afianzar os lazos coa xente do grupo. Unha vez acabamos, collemos o coche e directos a Goes. Non sei se vos percatastes, pero unha semana tres países diferentes. Isto mola. En Goes, un servizo longo, longo, longo que flipas. Pero a xente que coñecemos alí moi amable.

Tinte de pelo con sorpresa
Hair painting and surprise
Después del maravilloso viaje, tocó volver al trabajo el domingo. Como siempre tocaba ir a la iglesia. Hoy doble sesión. La primera de ellas fue en Ekeren, en la iglesia internacional, con lo cual hablaban en inglés. Conocimos gente de países muy diferentes: un señor de Malasia, un chaval de un país africano cuyo nombre no logro recordar… La ceremonia había sido en la cafetería del colegio. Interesante. Después de esto, partida de bolos para afianzar los lazos con la gente del grupo. Una vez acabamos, nos subimos al coche y directos a Goes. No sé si os habéis dado cuenta de que en una semana he estado en tres países diferentes. Esto mola. En Goes, una misa larga, larga, larga, larga que flipas. Pero la gente que allí conocimos fue muy amable. 

After this wonderful trip, I worked again on Sunday. I went to the church, but now twice. First of all we went to Ekeren, which is an international church, so they speak in English. We met people from different countries: a man from Malaysia, a guy from some African country which name I cannot remember… The service was into the cafeteria of the school. It was interesting. After this, we went bowling in order to improve our relationship with this people. When we finished, we took the car and we drove to Goes. I don’t know if you realized, but I was in three countries in just one week. I like this. In Goes there was a long, long, long service. But people were very friendly.

2 comentarios:

 1. Empezo así
  http://www.youtube.com/watch?v=Mf9hsEkDcVM

  alégrome que teñas tan b@s amig@s!!!
  A verdade é que esa cidade é preciosa o pouco que puden ver eu encantoume!!!

  Creo que se están pasando con tanta igrexa!!!
  A verdade é que foi unha pena que se marchara a "mellor" da organización!!!
  Un bico e coidateme moito!!!!!
  Sempre En Galiza!

  ResponderEliminar
 2. Dá gusto ter amig@s así. So botei de menos unha cousa: as aspas do muíño... Non sei que fixeron con elas.

  ResponderEliminar