lunes, 25 de marzo de 2013

Tratado de... / Treaty of...

Luns, día libre. Unas amigas da miña compañeira croata chegaran o pasado xoves, coa inmensa actividade que tivemos, practicamente non as vimos. Iríanse ó día seguinte co cal o último día visitarían algunha cidade preto de Kruiningen. Eu propúxenlles Roosendaal, cuxa estación de tren ten numerosas conexións con distintos lugares. Esa foi a razón pola que pensei qeu sería un lugar digno de ver. Estaba nevando e lo frío era cortante. Non sei se foi a causa do tempo, pero a cidade non era o que esperábamos. Fomos a un café a tomar o que o seu propio nome indica. Despois a un centro comercial e de volta a casa.


Catedral
Cathedral
Dom
Lunes, día libre. Unas amigas de mi compañera croata habían llegado el pasado jueves, con la inmensa actividad que tuvimos, prácticamente no las vimos. Se irían al día siguiente con lo que el último día visitarían alguna ciudad cercana. Yo les propuse Roosendaal, cuya estación de tren tiene numerosas conexiones con distintos lugares. Esa fue la razón por la que pensé que sería un lugar digno de ver. Estaba nevando y el frío era cortante. No sé si fue a causa del tiempo, pero la ciudad no era lo que esperábamos. Fuimos a un café a tomar lo que su propio nombre indica. Después a un centro comercial y de vuelta a casa.

Monday was a free day. Some friends of my Croatian mate had come on Thursday, but we almost met them because of the work. They were leaving the next day. They wanted to visit any close city, so I advised going to Roosendaal because it has a big train station which has many connections. I thought it would be a great city… but it wasn’t. Maybe it was because of the weather which was raining, even snowing, and really cold. We took a warm coffee into a bar and then we went to a mall. We came back to Kruiningen soon.

Os consecutivos días baseáronse en traballar: crear formularios e buscar diferentes letras en código ASCII, que precisaban para a páxina web. Xa se sabe que cando non tes tempo pasa algo. Pois si, escarallouse o ordenador. Todo o día para intentar amañalo. Misión completa.

Los consecutivos días se basaron en trabajo: crear formularios y buscar diferentes letras en código ASCII, que necesitaban para la página web. Ya se sabe que cuando no tienes tiempo algo pasa. Pues sí, se me estropeó el ordenador. Todo el día para intentar arreglarlo. Misión completa.

Next days I was working hard: I made some forms and I research form some letter in ASCII code that they needed for website. I had not much time so some problem happened. My computer didn’t work. I spend the whole day fixing it, but I did it.

Levábamos un tempo buscando un equipo co que puidese adestrar. Un equipo de voleibol. O voluntario holandés axudoume a encontrar uno, mellor dito, el atopou un sen a miña axuda. Así que ese día fun probar. Era un equipo de veteranos, o universo trata de dicirme algo, pero está ben. Estaba un pouco perdido polo sistema de xogo que teñen, non hai sistema. Estiven xogando de colocador, ¡OLÉ TÚ! (Versión APM, seguido de “Es que me desorino”). Boa experiencia, esperando que volver o próximo xoves.

Llevábamos un tiempo buscando un equipo con el que entrenar. Un equipo de voleibol. El voluntario holandés me ayudó a encontrar uno, mejor dicho, el encontró uno sin mi ayuda. Así que ese día fui a probar. Es un equipo de veteranos, el universo trata de decirme algo, pero está bien. Estaba un poco perdido por el sistema de juego que tienen, no hay sistema. Estuve jugando de colocador, ¡OLE TÚ! (Versión APM, seguido de “Es que me desorino”). Boa experiencia, esperando volver o próximo jueves.

I had looking for a team in which I could train, a volleyball team. The Dutch volunteer helped me to find one, I mean, he found it and I didn’t do anything. I wanted to try this day. It was a veteran team, universe wants me to realize something, but I don’t know what. I was a little lost at the beginning because of the system they use, they use no system. I was playing as a setter, ¡OLÉ TÚ! (APM cover and also “Es que me desorino”). It was a great experience, I’m really looking forwards to go there the next Thursday.


Tratado de… / Treaty of...

Canal
Channel
O venres, día libre, planeara unha viaxe, xa que tiña un Dagkaart que tiña que utilizar antes deste domingo. Con este Dagkaart podía viaxar por toda Holanda en tren durante un día enteiro. Destino: Utrecht. Estaba nevando, pero quería utilizar o billete e quería coñecer o que para min é a cidade do tratado, xa que cada vez que escoito o nome desta cidade pensaba no sonado Tratado de Utrecht. O tren saía ás 10:39. Máis de dúas horas de viaxe para aproveitar e ler, cousa que non fago con demasiada frecuencia, por desgraza. Ó chegar á estación, algo dentro de min, algo en min como satisfacción, como que xa fixera algunha das cousas que teño que facer mentres viva, estaba na Cidade do Tratado. Atopei un mapa na estación e puxen a estudialo. Unha rapaza achegouse e preguntoume algo en holandés, ó que reaccionei coa maior cara de incomprensión que tiña e cun suave Sorry. Preguntoume se era holandés. Resposta negativa. Ofreceume axuda para atopar o que estaba buscando: O centro da cidade. A rapaza moi amable, pero momento foi raro, moi raro. Resulta que para saír da estación de tren tes que pasar por un centro comercial, algunha persoa (por non dicir rapaza, si son un machista, vale...) quedaríase alí todo o día.

El viernes, día libre, había planeado un viaje, ya que tenía un Dagkaart que tenía que utilizar antes de este domingo. Con este Dagkaart podía viajar por toda Holanda en tren durante un día entero. Destino: Utrecht. Estaba nevando, pero quería utilizar el billete y quería conocer lo que para mí es la ciudad del tratado, ya que cada vez que escucho el nombre de esta ciudad pensaba en el más que conocido Tratado de Utrecht. El tren salía a las 10:39. Más de dos horas de viaje para aprovechar y leer, algo que no acostumbro a hacer demasiado, por desgracia. Al llegar, algo en mí, algo en mí como satisfacción, como que ya había hecho una de las cosas que tenía que hacer en mi vida, estaba en la Ciudad del Tratado. Encontré un mapa en la estación y me puse a estudiarlo. Una chica se acercó y me preguntó algo en holandés, a lo que yo reaccioné con una cara de incomprensión tremenda y con un suave Sorry. Me preguntó si era holandés. Respuesta negativa. Me ofreció su ayudarme a encontrar lo que estaba buscando: El centro de la ciudad. Me dio las indicaciones y se lo agradecí. La chica muy maja, pero el momento fue extraño, muy extraño. Resulta que para salir de la estación de tren tienes que pasar por un centro comercial, alguna persona (por no decir chica, sí, soy un machista, vale…) se quedaría allí todo el día.

Friday was free day. I planned a trip because I had a Dagkaart which was valid till Sunday. You can use the Dagkaart in order to travel along the Netherlands for a whole day. Utrecht calling. It was snowing, but I wanted to use the ticket and, of course, to know the city where the famous treaty was signed: Treaty of Utrecht. Train leave at 10:39. Trip took more than two hours. I spend the time reading, which I don’t usually do, which is a pity. When I arrived something inside of me changed. It was a feeling as if I had already done something that I had to do in my life. I was in the City of the Treaty. I saw a map and I started watching it. A girl asked me something in Dutch. Suddenly my normal face became my poker face. I said Sorry, so she could notice that I wasn’t from the Netherlands, but she asked me in order to be sure. I answer I wasn’t. So offer me help in order to find what I was looking for: City Center. Girl was friendly, but situation was weird, very weird. I had to walk through a mall in order to go out of the train station. Some people (I mean girl, but I don’t want to be male chauvinist) could be spending the whole day there.

Saín da estación, seguía nevando. Esperei un pouco e aventureime nas preciosas rúas de Utrecht. O día era feísimo e aínda así me gustou a cidade. Os seus canais, nos que as terrazas dos bares se atopan tan preto da auga que case podes sentir a auga nos teus pés. Para poder ir ese bares tes que baixar unhas escaleiras con uns chanzos bastante estreitos. Pasear polas veira do canal, incluso chovendo, era bonito camiñar baixo os arcos das pontes... Encantoume, imaxineimo en verán coa xente enchendo as terrazas sen temer á choiva. Dirixinme á Catedral e a súa imperiosa torre. Non estaba lonxe. Entrei no patio da catedral e unha parella estaba realizando as fotos de voda. A próxima parada sería Catharijneconvent, un antigo convento convertido agora en no museo de arte católica, no cal se expoñía unha obra de Rembrandt. A maioría das explicacións no museo estaban en holandés co cal non me percatei de moitas cousas. Despois un paseo polas rúas da cidade ata o centro de meteoroloxía holandés. Pero era tarde e tampouco entrei ó museo. Tiña tempo ara un café. Así que camiñei en dirección á catedral coa esperanza de atoparme algún bonito café. E así foi.

Patio
Courtyard
Salí de la estación, seguía nevando. Esperé un poco y me aventuré en las preciosas calles de Utrecht. El día era horrendo y todavía así me gustó la ciudad. Sus canales, en los que las terrazas de los bares se encuentran tan cerca del agua que casi puedes sentir el agua en tus pies. Para poder ir a los bares tienes que bajar unas escaleras con unos escalones bastante estrechos. Pasear por las orillas de los canales, incluso lloviendo, era bonito caminar bajo los arcos de los puentes… Me encantó, me lo imaginé en verano con gente llenando las terrazas sin temer a la lluvia. Me dirigí a la Catedral y a su imperial torre. No estaba lejos. Entré al patio de la catedral y una pareja estaba realizando las fotos de boda. La próxima parada sería Catharijneconvent, un antiguo convento convertido ahora en el museo de arte católica, en el cual se exponía una obra de Rembrandt. La mayoría de las explicaciones en el museo estaban en holandés con lo cual no me enteré de muchas de las cosas. Después un paseo por las calles de la ciudad hasta el centro de meteorología holandés. Pero era tarde y tampoco entré al museo. Tenía tiempo para un café. Así caminé en dirección a la catedral con la esperanza de encontrarme algún bonito café. Y así fue.

I left the train station, it kept snowing. I wait for a while and then I adventured into streets of Utrecht. Weather was awful but, even so, I liked the city. I liked its channels which have pedestrian roads all along the shore. You have to go downstairs and to be careful because of small stairs. I like walking along these pedestrian roads which bars use as terraces and walking down the bridge arches. I figured out how it would be in summer: Terrace would be full of people who didn’t be afraid of weather. I went to Cathedral and its high tower. They were not far from where I was. I went into the courtyard and a photographer was taking a couple the wedding photos. Next stop: Catharijneconvent. It’s a former convent which is a museum nowadays. Topic of the museum is Christian art in the Netherlands. There was a painting painted by Rembrandt. Most of the commentaries were written in Dutch, so I could understand lots of things. After a long time in the museum, I walk through the street in order to find the Royal Dutch Meteorological Institute, but I didn’t go into the museum. I had time enough to drink a coffee. I walked direction to cathedral hoping I could find some cute coffee bar. I found it.


Desfrutei do café e de volta ó centro comerc... quero dicir á estación.

Disfrute del café y de vuelta al centro comerc… quiero decir a la estación de tren.

I enjoyed the coffee and I walked back to the mall, I mean, to the train station.


Racismo / Racism

Saímos pola noite á cidade de Goes. Non había moito ambiente. Bailamos, aínda que a música deixaba moito que desexar. Teñen que chamar a FEMONI MUSIC (http://www.facebook.com/femonimusic.galicia?ref=ts&fref=ts) para que lles ensinasen o que é musicón. Se de algo me dera conta durante este tempo é que a maioría dos homes aquí están afeitados. Parece ser que para algúns pailáns levar barba é un feito diferenzador, iso sumado a unhas copas de máis fixo que a súa falta de educación fose visible. Dende aquí fago un chamamento para que todos os homes deixen barba a próxima vez que saian para loitar contra o racismo. O problema non foi a máis, porque un ten moito talante, coa axuda dunha advertencia e, por suposto, autocontrol. Todo amañado. Algún xa lle tería dado un remaso. Ó final viñan de rollo. O certo e que isto tampouco fixo que a noite fose mal, retrasados deste calibre hainos en todas partes. Fomos a outro deserto bar e “desfrutamos” da penosa música que alí soaba. Aínda que non o pareza tampouco foi unha mala noite, mellor que estar aburrido na casa.

Salimos por la noche a la cercana ciudad de Goes. No había mucho ambiente. Bailamos, aunque la música dejaba mucho que desear. Tienen que llamar a FEMONI MUSIC (http://www.facebook.com/femonimusic.galicia?ref=ts&fref=ts) para que les enseñen lo que es musicón del bueno. Si de algo me había dado cuenta durante este tiempo es que la mayoría de los hombres aquí están afeitados. Parece ser que para algunos niñatos llegar barba es un hecho diferenciador, eso sumado a unas cuantas copas de más hizo que su ausencia educación saliese a la luz. Desde aquí hago un llamamiento para que todos los chicos se dejen barba la próxima vez que salgan para luchar contra el racismo. El problema no fue a más, porque uno tiene mucho talante, con ayuda de una advertencia y, por supuesto, autocontrol. Todo arreglado. Alguno ya le habría arreado un sopapo. Al final bueno rollito con nosotros. Lo cierto es que esto tampoco empañó la noche para nada, gilipollas hay en todas partes. Fuimos a otro desierto bar y “disfrutamos” de la penosa música que allí sonaba. Aunque no lo parezca tampoco fue una mala noche. 

We went out in a close city called Goes at night. There were not many people. We dance but the music was quite bad. They had to call FEMONI MUSIC (http://www.facebook.com/femonimusic.galicia?ref=ts&fref=ts) in order to learn about good music. I had already noticed that most of men here are shaved. If you add some stupid guys who think that if you aren’t shaved it makes the difference from their country and they had drunk too much alcohol, the result is stupid racist rude people. I want to do an appeal to every guy who can have beard: Let it grow and don’t shaved next time you’re going out in order to fight against racism. The problem stopped when I advised guy to stop this stupid thing. I’m sure that other guys would punch him without doubts, but I had enough self-control. After that, they speak in friendlier way. There are these stupid people everywhere. We went to a desert bar and we “enjoyed” the music. Maybe it doesn’t seem being a good night, but it was, it’s much better than being at home doing nothing.

Escaleiras no canal
Escaleras en el canal
Channel stairs
Á unha da tarde do día seguinte alguén petou na miña porta da habitación, levanteime. Era miña compañeira croata por se podería levalas á escola de equitación. Aceptei. Pero esquecinme de almorzar. Xa sabedes esas cousas que pasan. Elas estiveron montando a cabalo e namentres eu lía. Cheguei a un acordo e quizais a próxima semana podería montar a cabalo eu tamén.

A la una de la tarde del día siguiente alguien llamó a la puerta de mi habitación, me levanté.  Era mi compañera croata por si podría llevarlas a la escuela de equitación. Acepté. Pero me olvidé de desayunar. Ya sabéis estas cosas que pasan. Ellas estuvieron montando a caballo y mientras yo leyendo. Llegué a un acuerdo y quizás a próxima semana podría montar a caballo yo también.

Somebody knock at my door the next day at one o’clock. It was my Croatian mate who asked me to bring her and my Czech mate to the horse riding lessons. I said yes. But I forgot have breakfast. Sometimes it happens. They were riding the horse while I was reading. I made an appointment and I may ride the next week.

Ó chegar a casa acendín o ordenador mentres cantaba un paxaro fóra. Era síntoma de que a primavera non estaba lonxe. As palabras escorregaban da miña mente cara os dedos que, sen esforzo, escribían estas palabras. O día era ben bonito coas raiolas de sol que nos encheron de enerxía e nos debuxaban un sorriso na cara. Pero estaba chegando ó seu final.

Al llegar a casa encendí el ordenador mientras cantaba un pájaro fuera. Era síntoma de que la primavera no está lejos. Las palabras resbalaban desde mi cabeza hacia mis dedos que, sin esfuerzo, escribieron estas líneas. El día era soleado, lo cual nos llenó de energía y nos dibujaba un sonriso en la cara. Pero estaba llegando a su fin.

When we I arrived home, I switched on the computer while a bird was singing. Spring was closer. I started writing and this situation made the task easier. Sun made us being so happy, but the day was ending.  


Antwerp

Ó día seguinte tiñamos que ir á igrexa, a Ekeren (Bélxica) onde está o meu BrigdeBuilder Club. Pero resultou que, sen previo aviso, cambiaran a hora e incluso o lugar do servizo. Como xa dixera outras veces: Non hai mal que por ben non veña. Aproveitamos o día para visitar Amberes. O sol brilaba aínda que non o suficiente para parar o frío. A cidade tiña un ambiente máxico. Visitamos de novo a catedral, pero tampouco puidemos entrar a ver as obras de Rubens que se expoñían alí porque se estaba celebrando unha misa. Paseamos pola cidade e fixemos algunha que outra compra. Namentres camiñaba escoitei en repetidas ocasións como a xente falaba español.

Al día siguiente teníamos que ir a la iglesia, a Ekeren (Bélgica) donde está mi BrigdeBuilder Club. Pero resulto que, sin previo aviso, habían cambiado la hora e incluso el lugar donde se realiza el servicio. Como ya he dicho otras veces: Non hai mal que por ben non veña. Aprovechamos el día para visitar Amberes. El sol brillaba aunque todavía hacía frío. La ciudad tenía un ambiente mágico. Visitamos la catedral, pero tampoco pudimos entrar a ver las obras de Rubens que se exponían allí porque se estaba celebrando una misa. Paseamos por la ciudad e hicimos alguna que otra compra. Mientras caminaba escuché en repetidas ocasiones como la gente hablaba español.

Bicicletas, edificios e catedral
Bikes, buildings and cathedral
Next day we had to go to church, to Ekeren (Belgium) where I have my BrigdeBuilder Club. But they had changed the place where the service usual is and also the time, so we wasted our time going there because the mass had already done. We planned going to Antwerp and spend there the whole day. Sun was shining although it was cold. City had a great atmosphere. We visit the cathedral, but time we couldn’t see the Rubens’ paintings which were in either because of service. We walk through the streets in Antwerp. While we walked, I listened to people which were speaking Spanish many times.

Fomos ó FotoMuseum de Amberes. Tres plantas de fotografías sobre diversos temas. A primeira planta era sobre distintas culturas. A foto que me impresionou foi a dunha execución en Túnez. Da segunda planta non recordo o tema central da exposición dunha das partes, pero si unha foto que todos coñecemos da Guerra Civil Española, estaba nun vello libro. Na outra sala falábase da guerra e discriminación de xénero nos países árabes. Había moitas fotos de Gadafi. Na terceira planta non había nada, así que subimos á cuarta onde a exposición de fotos máis rara que vin na miña vida estaba exposta.

Fuimos al FotoMuseum de Amberes. Tres plantas de fotografías sobre diversos temas. La primera planta era sobre distintas culturas. La foto que más me impresionó fue la de una ejecución en Túnez. De la segunda planta no recuerdo el tema central de la exposición de una de las partes, pero si una foto que todos conocemos de la Guerra Civil Española, estaba en un viejo libro. En la otra sala se hablaba de la guerra y discriminación de género de los países árabes. Había muchas fotos de Gadafi. En la tercera planta no había nada, así subimos a la cuarta donde la exposición de fotos más rara que vi en mi vida estaba expuesta.
OVNI e extraterrestre
UFO & Alien
We went to FotoMuseum in Antwerp. There were different topics on each floor. Topic on first floor was about different cultures. The most shocking picture was an execution in Tunisia. On second floor there was a part which I have no idea what was the topic, what I saw the most famous Spanish picture from the Civil War. I saw it in an old book. Into the other part the topic was about war and discrimination in Arabic countries. There were many pictures of Gadaffi. There wasn’t anything on the third floor, so we kept walking upstairs. On the fourth floor there was the most weird picture collection I have ever seen. 

Con que me quedo esta semana? Con las marabillosas cidades que coñecín e cos seus ambientes tan especiais.

¿Con qué me quedo esta semana? Con las maravillosas ciudades que he conocido y sus especiales ambientes.

What was the best of this week? The best thing this week was to know these two beautiful cities and their atmospheres.

1 comentario:

 1. Primeiro eres un crack!!! Xa me explicarás o do código ASCII que me queda grande!!! XD
  Estou por apostar que algunha tenda do CC tamén visitaches ti!!!
  Lémbroche "PERO QUE CARALLO COMPREI EU?" (Fai xa uns cantos anos)
  As fotos son preciosas. Dende a do UFO ata a da catedral escondida tras a árbore con esa cor sepia.
  Teño que confesar que eu tamén pensei no tratado cando lin Utrech!
  Outro punto polo visto "PAIASOS" hainos en todos os lados Bro!!!
  fago unha proposta para a próxima entrada!!!
  Recoméndoche que engadas fais fotos!!!

  Como din polos Estados Unido Good Job!!!

  ResponderEliminar