miércoles, 20 de marzo de 2013

Such a sunny day and it's mine


O luns deu comezo a unha das mellores semanas desta experiencia. Aínda que esta preciosa semana comezou entre malentendidos. O sol acompañábanos a pesar de que se precisaban levar o abrigo, os guantes e o gorro. A estrela máis cercana á Terra brindábanos unha nova atmosfera, novas esperanzas e novos puntos de vista desta terra. Esta terra que neste pequeno romance con Rá nos mostrou a súa cara máis afable. O traballo que teña que realizar non era moi complicado: Elaborar uns formularios e retocar as leccións que este venres tiñamos que presentar e preparar o material que precisabamos para realizalo.


Montando en bicicleta
Riding
Con el lunes empezó una de las mejores semanas de esta experiencia. Aunque esta preciosa semana empezó entre malentendidos. El sol nos acompañaba a pesar de que se necesitaba el abrigo, los guantes y el gorro. La estrella más cercana a la Tierra nos dejaba una nueva atmósfera, nuevas esperanzas y nuevos puntos de vista de este lugar. Este lugar que en este romance con Ra nos mostró su cara más afable. El trabajo que tenía que realizar no era muy complicado: Elaborar unos formularios y retocar las lecciones que este viernes teníamos que presentar y preparar el material que necesitábamos para realizarlo.

On Monday one of the best weeks since I’m here started. Although that pretty week started with some misunderstandings, it was one of the best. Sun was shining in the sky although a coat, gloves and cap were needed. The closer star to the Earth brought a new atmosphere, new hopes and new points of view of that land. This land which was having an affair with Ra showed us its beautiful face. Work was already done and it was not difficult: creating some forms and practicing the lessons which we had to present on Friday.

Desconectar, soidade e tranquilidade. Os guantes, o gorro e o abrigo e, por suposto, a bicicleta. Tiña todo o necesario para dirixirme ó dique. E se incluímos un libro, agora si estaba completo. O vento parecía acariñar a pel, non coma outras veces nas que a sensación era cortante, como afiados sables. Era ben bonito a imaxe que se apreciaba dende o dique. No final do dique puiden encontrar as miñas vellas amigas: risa, nostaxia, alegría e esperanza. Desfrutei o día ó máximo, o traballo feito e o día melloraba permitíndonos ter o sol como compañeiro.

Desconectar, soledad y tranquilidad. Los guantes, el gorro y el abrigo y, por supuesto, la bicicleta. Tenía todo lo necesario para dirigirme al dique. Si incluimos un libro, ahora sí que estaba completo. El viento parecía acariciar la piel, no como otras veces en las que la sensación era cortante, como afilados sables. El paisaje que se apreciaba desde el dique era precioso. Al final en el dique pude encontrar a mis viejas amigas: risa, nostalgia, alegría y esperanza. Disfruté el día al máximo, el trabajo estaba hecho y el día mejoraba al permitirnos tener al sol como compañero.

Disconnecting, loneliness and peace. Gloves, cap and coat and, of course, bike. I had everything I needed in order to go to the dyke. I took a book, and then I really had everything that I needed. The wind seemed to toy with my face, on opposite from other times which seemed to cut it. The landscape from the dyke was wonderful. At the end of the dyke I could find my old friends: laugh, homesickness, happiness and hope. I enjoyed the day as much as I could do it.

Xa que o luns traballamos o martes tiñámolo libre. Entón tocou durmir a perna solta e aproveitar outro dos marabillosos días que se nos brindaba. Fomos dar outro paseo en bicicleta, así dá gusto. O día era precioso. O sol brillaba e con tan só iso conseguíanos roubar un sorriso. O día estivo claro, pero se algo quedou claro é que á nosa compañeira croata non lle gustan as fotos.

Ya que habíamos trabajado el lunes, el martes teníamos libre. Entonces tocó dormir y aprovechar otro de los maravillosos días que se nos brindaba. Cogimos la bicicleta y fuimos a dar un paseo, así da gusto. El día era precioso. El sol brillaba y con tan sólo eso nos conseguía robar una sonrisa. El día estuvo claro, pero si algo quedó claro es que a nuestra compañera croata no le gustan las fotos.

Due to I had worked on Monday, I had a free day on Tuesday.  Then I used the day for sleeping a little longer and enjoying another beautiful day. We took the bike and we went for a ride on bike, I love it. The day was wonderful. Sun was shining and it made us smile. I really learnt that my Croatian mate doesn’t like pictures.

Lendo
Leyendo
Reading
Ó ir facer a compra albisquei algo que estaba desexando dende había unha semana, uma loja portuguesa. Si, unha tenda portuguesa, onde podería atopar produtos que no único supermercado da vila non atoparía e onde, ademais, podería falar a miña lingua materna. Para que despois digan que o galego non serve para nada: Serán parvos!

Cuando fuimos a hacer la compra vi algo que estaba deseando desde hacía una semana, uma loja portuguesa. Sí, una tienda portuguesa,  donde podría encontrar productos que en el único supermercado de la villa no podría encontrar y donde, además podría hablar mi lengua materna. Para que después digan que el gallego no sirve para nada: ¡Serán gilipollas!

I realized when I went shopping that the loja portuguesa had already opened. Yes, a Portuguese shop, a shop where I could find stuff which I couldn’t buy in the only shop we have in this village. It’s also a place where I can speak in my mother language. The proof for people who think that Galician isn’t useful is here: Silly!

O martes foi un día cheo de detalles e cousas bonitas. Primeiro o paseo en bicicleta, logo a compra na loja portuguesa. Antes de liberar a tensión por conter a miña lingua materna, xa experimentara unha das sensacións máis bonitas que aquí me aconteceron. Como xa vos dixera a miña profesora de holandés ten unha morea de ovellas. Entón fun a visitar as ovellas e ver os años que xa había unhas semanas que naceran. Cando cheguei contáronme que un dos años fora repudiado pola nai, co cal non podía alimentarse. O marido dáballe catro biberóns ó día e desta vez estivo esperando para que fose eu quen llo daba. Que cousiña máis bonita, non podo entender como a nai o deixou de lado. Foi unha bonita experiencia.

El martes fue un día en cual multitud de cosas preciosas acontecieron. Primero el paseo en bicicleta, después la compra en la loja portuguesa. Antes de liberar la tensión por contener mi lengua materna, ya había experimentado una de las sensaciones más bonitas que me han acontecido en este país. Como ya os he dicho, mi profesora de holandés tiene muchísimas ovejas. Entonces fui a ver las ovejas y los pequeños corderos que hacía unas semanas que habían nacido. Cuando llegué me contaron que uno de los corderos había sido repudiado por su madre, con lo cual no podía alimentarse. El marido le preparaba cuatro biberones al día y esta vez estuvo esperando a que yo llegase para fuese yo quien se lo diese. Era precioso, no puedo entender como la madre lo dejó de lado. Fui una bonita experiencia.

On Tuesday lots of things happened, but all of them were so beautiful. First of all I was riding on bike and then I went to the loja portuguesa. Before going to the shop, I had already had one of the most beautiful feelings that I feel here. I told you before that my Dutch teacher have a lot of sheep. I want to see the lambs which had born some weeks ago. They told me when I arrived that a sheep repudiated one of its babies. Her husband gives milk using feeding bottles four times per day. This time he wanted me to feed the little lamb. It was so cute that I can’t understand the behavior of its mother. Great experience.

Continuaba este longo día no que lotes de cousas pasaron, lotes. Para rematar o día que ata entón fora caluroso decidimos facer unha churrascada, sen churrasco. Eles comeron uns anacos de polo á grella e o meu compañeiro checo e mais eu uns linguados á prancha. Levou tempo facer as ascuas para cociñar e, ademais, a madeira non era moi boa pero ó final, non sen tempo, comemos. Estaba bastante ben, así que me autofelicito como cociñeiro.

Continuaba este largo día en el que pasaron montones de cosas, montones. Para acabar el día que hasta entonces había sido caluroso decidimos hacer una barbacoa. Ellos comieron unos pedazos de pollo a la parrilla (sabe mejor, Burger King) y el compañero checo y yo comimos unos lenguados a la plancha. Necesitamos tiempo para hacer las ascuas para cocinar y, además, la madera no era muy buena pero al final comimos. Estaba bastante bien, así que me autofelicito como cocinero.

Tuesday kept going on. In the evening we planned doing a barbecue. It was getting cold. I cooked some pieces of chicken for them and I cooked sole for the Czech guy and me. It took us long time, but we could eat. It was quite good prepared, so I have to congratulate the cooker, oh! It was me.

Tocaba falar de como ían as cousas, cousas que non cambiaran moito. Seguiamos sen coñecer ós nosos mentores, inclusive os que levaban aquí cinco meses. A organización non fai honra do seu nome. Comentámoslle moitos dos problemas que seguimos tendo, como acabará isto? Verémolo en seis meses.

Tocaba hablar de cómo iban las cosas en la organización, cosas que no han cambiado mucho. Seguíamos sin conocer nuestros mentores, inclusive los que llevaban aquí cinco meses. La organización no hace honor a su nombre. Comentamos muchos de los problemas que seguimos teniendo, ¿cómo acabará esto? Lo veremos en seis meses.

We had a meeting in order to talk about our situation in the organization, things haven’t changed very much. We didn’t know our mentors yet, even so people who were working here for five months. The organization seemed to be disorganized. We told them some of the problem that we kept having, how will it finish? You can know it after six months.

Os días seguintes foron de completo traballo. Os días pasaron entre formularios e preparar a presentación. O xoves coñecín por fin ó meu mentor, nada menos que dous meses despois de comezar a andaina, vamos, que isto é a hostia. Ó chegar a casa a preparar a presentación que ó día seguinte teriamos no colexio. Bueno... preparar... moito non preparamos. Reunión na miña habitación ata ás 2 a.m. e non amañamos nada. O temido día estaba a piques de chegar.

Los siguientes días fueron de completo trabajo. Los días pasaron entre formularios y preparar la presentación. El jueves conocí por fin a mi mentor, nada menos que dos meses después de comenzar esto, vamos, la hostia. Al llegar a casa a preparar la presentación que al día siguiente tendríamos en el colegio. Bueno... preparar... preparar lo que se dice preparar  no lo hicimos. Tuvimos reunión en la habitación hasta las 2 a.m. y no arreglamos nada. El temido día estaba a punto de llegar.


Next days I was working the whole day, maybe not the whole day, but many hours. I created forms and I prepared the presentation. On Thursday I met my mentor for first time, after living two month here, manda carallo. When I arrived at home I prepare the presentation for next day. I didn’t prepare much because we meeting in my room and we talked about lots of things till two o’clock and we didn’t solve any of the problems. Friday was closer, actually it was Friday.

Regreso ó colexio / Regreso al Colegio / Back to school

O día comezaba cedo. Ás sete da mañá a prepararse para ir ao colexio. Non tiñamos que estar alí ata as 9 a.m., pero as cousas con tempo acostuman a saír mellor. Así que alá fomos. Tiñamos que impartir cinco clases. Cada un dos voluntarios do EVS tiña unha clase para el mesmo, unha enteira. Comezou o noso compañeiro checo con unha charla sobre a violencia na relixión. Está claro que a maioría da xente ó dicir iso pensa nas Torres Xemelgas, no 11M e demais atentados relacionados coa relixión musulmá, pero se atenderades á charla dariádesvos de conta de que non é así. A primeira das imaxes foi un atentado dunha agrupación cristiá contra o goberno dos EEUU. Isto non quedaba aquí, xa que todas as relixión maioritarias teñen o seu lado escuro. Moi interesante, moi interesante como introduciu o tema e como se presentou falando da Velvet Revolution (Revolución de veludo), unha revolución pacífica coa que a antiga Checoslovaquia conseguiu restaurar a democracia no país. O seu símbolo eran as chaves, chaves que facían soar coa man en alto indicando que eles mesmo tiñan chaves da prisión na que se estaban encerrando, atopades algunha similitude? Unha charla moi interesante e educativa.

El día empezaba temprano. A las siete de la mañana a prepararse para ir al colegio. No teníamos que estar allí hasta las 9 a.m., pero las cosas con tiempo normalmente salen mejor. Así que nos fuimos. Teníamos que impartir cinco clases. Cada uno de los voluntarios del EVS tenía una clase para que el mismo, una entera. Empezó nuestro compañero checo con una charla sobre la violencia en la religión. Está claro que la mayoría de la gente al decir esto piensa en la Torres Gemelas, en el 11M y demás atentados relacionados con la religión musulmana, pero si hubieseis estado en la charla habríais descubierto que no es así. La primera de las imágenes fue un atentado de una agrupación cristiana contra el gobierno de los EEUU. Esto no quedaba aquí, ya que todas las religiones mayoritarias tienen su lado oscuro. Muy interesante, muy interesante como introdujo el tema y como s presentó hablando de la Velvet Revolution (Revolución de Terciopelo), una revolución pacífica con la que en la antigua Checoslovaquia se consiguió restaurar la democracia en el país. El símbolo eran unas llaves, llaves que hacían sonar con la mano en alto indicando que ellos mismos tenían las llaves de la prisión en la que se estaban encerrando, ¿encontráis alguna similitud? Una charla muy interesante y educativa.

I woke up at seven o’clock in order to prepare everything I needed for the talk in the school. We had to be in the school at nine o’clock, but I was nervous so I needed more time in order to the things fine. We left. Each of us had a lesson which we had to expose in front of a class. Our Czech mate was the first one. His topic was about Violence in Religion. Of course, nowadays, most of people think in terrorist attack of the Twin Towers, in Madrid train bombings and other terrorist attacks related with muslin religion, but it’s due to you weren’t in this talk. It was very interesting the topic and how he introduced himself, talking about the Velvet Revolution, which was a peaceful revolution in former Czechoslovakia. They had Democracy again in the country. The symbol of the revolution was the keys which people moved with their hands. The meaning was they had the keys in their hand in order to be free from the prison they were in, does it remind you something? It’s was an interesting talk.

En segundo lugar tocoulle ó menda. Tiña a clase preparada, por suposto, pero non sabía que podía pasar. Así que comecei a miña charla das monarquías europeas presentándome, dicindo de onde viña: do Antigo Reino de Galicia. Moitos deles non tiñan nin idea de onde quedaba ese lugar, pero supoñían, polo meu acento pola calidade do meu inglés, que sería no sur de Europa. Así que lles expliquei iso e moitas cousas máis sobre o reino ao que agora pertence. A charla consistía en explicar brevemente o que era e os distintos tipos de monarquías que existían en función do rol na política (absolutistas ou democráticas) e en función da sucesión (hereditarias e electivas). Aprendín moito mentres realizaba este curso. Faleille tamén brevemente das monarquías no mundo e logo disto comezaba un xogo chamado: The battle. O xogo consistía en poñer imaxes dos reis e raíñas europeos e eles tiñan que adiviñar quen era e de onde reinaban. Estaban divididos en grupos, así poderían cooperar. Tiña preparados uns test para que lles resultase máis fácil. Gracias ao meu compañeiro voluntario holandés puxen algunhas respostas graciosas que causaron bo efecto nos rapaces. Seguimos coa charla. Un dos rapaces díxome que non me podía entender por culpa do meu acento, se só é polo acento non me preocupa moito, que espabile! Para que visen os distintos tipos de monarquías, o equipo que acadou máis puntos transformaríase na Familia Real da clase. O xogo era similar ó Simón di. Ó principio o monarca ten todo o poder (absolutista). Pero despois o poder reside no pobo, aínda que o rei ten poder para vetar leis (semi-constitucional). E finalmente o rei ten que facer o que o pobo lle di (constitucional). Puido ir mellor e puiden contarlle máis cousas se levase mellor controlado o tempo, pero a segunda vez será mellor.

En segundo lugar le tocó al menda. Tenía la clase preparada, por supuesto, pero no sabía que podía pasar. Así que empecé mi charla de las monarquías europeas presentándome, diciendo de donde venía: del Antiguo Reino de Galicia. Muchos de ellos no tenían ni idea de donde quedaba ese lugar, pero suponían, por mi acento y por la calidad de mi inglés, que sería en el sur de Europa. Así que les expliqué eso y muchas cosas más sobre el reino al que ahora pertenece. La charla consistían en explicar brevemente lo que era y los distintos tipos de monarquías que existían en función del rol en la política (absolutistas o democráticas) y en función de la sucesión (hereditarias y electivas). Aprendí mucho mientras realizaba este curso. Hablé también brevemente de las monarquías en el mundo y después de esto empezaba un llamado: The battle. El juego consistía en poner imágenes de los reyes y reinas europeos y ellos tenían que adivinar quiénes eran y de dónde reinaban. Estaban divididos en grupos, así podrían cooperar. Tenía preparados unos test para que les resultase más fácil. Gracias a mi compañero voluntario holandés puse algunas respuestas graciosas que causaron buen efecto en los chicos. Seguimos con la charla. Uno de los chicos me dijo que no podía seguir la charla a causa de mi acento, si sólo es por eso no me preocupa mucho, ¡qué espabile! Para viesen los distintos tipos de monarquías con más claridad, el equipo que obtuvo más puntos se transformaría en la Familia Real de la clase. El juego era similar al Simón dice. Al principio el monarca tiene todo el poder (absolutista). Pero después el poder reside en el pueblo aunque el rey tiene poder vetar leyes (semi-constitucional). Y finalmente el rey tiene que hacer lo que el pueblo dice (constitucional). Pudo ser mejor y pude haberles contado muchas más cosas si hubiese controlado mejor el tiempo, pero la segunda parte sería mejor.

I would be the second one. I had prepared my class, of course, but I didn’t know what could happen. I started my lesson about European Monarchies introducing myself, telling them that I was from the former Kingdom of Galicia. Many of them had no idea where was this land, but they supposed it was in the south of Europe because of my accent and because of my English level. I showed them where it was and I talked about the kingdom in which is nowadays. I explained them the different kind of monarchies related with the role of the monarch (absolutist and constitutional) and related with the succession (hereditary and elective). I learnt many things when I was preparing this lesson. I talked about monarchies in the world and then the game started: The battle. Pictures of kings and Queens from Europe were in the screen and then they had to guess the name and the countries where they were kings or Queens. I gave them a test in order to choose the right answer. The Dutch volunteer advised me to write some funny answer on it, it really worked. They were in groups. I kept speaking. A guy told me that he couldn’t keep the lesson because of my accent, but he was the only one. The winners became the Royal Family of their class. We played something similar to Simon Says. First they were in an absolute monarchy, so the Queen had all the power. Then they were in a Semi-Constitutional monarchy (like Monaco), so the Queen had to do what people wanted, but she could veto some laws. Finally they were in a constitutional monarchy, so the Queen had to obey the laws. It could be better and I could tell them many things if I had controlled the time better, but it wasn’t so bad.

Logo foi a quenda da nosa compañeira checa. O seu tema trataba sobre os estereotipos e tópicos de diferentes lugares. Comezou a lección con trabalinguas e o rapaces tiñan que saber de onde era. Primeiro co checo. Ós rapaces custoulle, pero finalmente descubriron o lugar de onde eran. O rapaz que o descubriu, tratou de repetilo e a verdade é que dende o meu punto de vista o fixo moi ben, aínda que só recibiu a cualificación de it’s ok da nosa compañeira checa. Así con todos. Eu escollín un trabalinguas que no meu libro de galego estaba para facer diferenza entre v e b: Se vou nun bou, vou. Se non vou nun bou, non vou. Tampouco é tan difícil, non estou seguro de se é sequera un trabalinguas, pero ós rapaces fíxolles gracia. Despois fixemos un sketch sobre os estereotipos dun país, tocou España: paella, siesta, fiesta e vagancia. É como ven a España.  Despois eles tiñan que facer o mesmo cos outros países: Alemaña, Croacia, República Checa e Holanda. Foron moi divertidas, pero moi divertidas. Rinme moitísimo.

En tercer lugar iría nuestra compañera checa. El tema que trataba sobre los estereotipos y lo tópicos de diferentes lugares. Empezó la lección con un trabalenguas y los chicos tenían que saber de donde era. Primero el checo. A los chicos les costó, pero finalmente descubrieron el lugar de donde era. El chico que lo descubrió, trató de repetirlo y la verdad es que desde el punto de vista lo hizo muy bien, aunque sólo recibió una cualificación de it’s ok de nuestra compañera checa. Así con todos. Yo escogí un trabalenguas que en mi libro de gallego estaba para hacer diferencia entre v y b: Se vou nun bou, vou. Se non vou nun bou, non vou. Tampoco é tan difícil, no estoy seguro di si es un trabalenguas, pero a los chicos les hizo gracia. Después hicimos un sketch sobre los estereotipos de un país, tocó España: paella, siesta e vagancia. É como ven a España. Después ellos tenían que hacer lo mismo con otros países: Alemania, Croacia, República Checa y Holanda. Los sketches fueron muy divertidos, pero mucho. Me reí lo que no está escrito.

The third one was the Czech girl. Her topic was about clichés and stereotypes. She started the lesson using a tongue twister and pupils had to guess where she was from. The guy who guessed the answer tried to repeat the tongue twister. I thought he had done very, but the qualification from our Czech mates was just: it’s ok. Each of us chose had to say one. I chose one which was in my Galician Grammar Book which was used in order to do make different between v and b: Se vou nun bou, vou. Se non vou nun bou, non vou. I’m not sure if it’s a tongue twister, but it’s funny for the pupils. Then we did a sketch about stereotypes of a country: Spain. We used: paella, siesta and laziness. They think that Spain is like this. After this, they had to do the same with other countries: Germany, Croatia, Czech Republic and Netherlands. Sketches were really funny. I laughed a lot.

A última das clases era dobre, entón as nosas compañeiras fixérono xuntas xa que os seus temas estaban relacionadas: Nacionalismo e patriotismo por parte da compañeira alemá e a Guerra dos Balcáns pola da compañeira croata. A compañeira alemá comezou explicando primeiramente o que era cada unha das palabras que acompañou con exemplos. Por certo que a profesora era holandesa, pero con procedencia sudamericana, polo que podía falar en castelán. Digo isto pola xente que di que non precisa o castelán. Cando finalizou un pequeno descanso e, logo duns problemas técnicos, continuou a miña compañeira croata. Era unha forma de ver que a guerra non está tan lonxe. Darse de conta de que 200 mortos en Siria son 200 vidas que se van, que a realidade non está definida pola distancia na que os eventos ocorren. A realidade é realidade e as vidas son vidas en calquera lugar. Comentou detalles sobre iso e despois creamos un escenario hipotético no que Galicia se separa de España e a clase estaba dividida dous grupos: un a favor da intervención da ONU para evitar o conflito bélico e outra para non facelo. Certamente os rapaces non cren na independencia de Galicia, en ningún dos bandos. É máis, moitos deles non tiñan nin idea de que era Galicia, pero agora si, incluso coñecen a bandeira. Gañaron os de non intervir.

La última de las clases era doble, entonces nuestras compañeras hicieron juntas, ya que sus temas estaban relacionadas: Nacionalismo y patriotismo por parte de la compañera alemana y la Guerra dos Balcanes por la de mi compañera croata. La compañera alemana empezó explicando primeramente o que era cada una de las palabras que acompañó con ejemplos. Por cierto que la profesora era holandesa, pero con procedencia sudamericana, por lo que podía hablar en castellano. Digo esto para la gente que dice que no necesita el castellano. Cuando finalizó, un pequeño descanso y, después de unos problemas técnicos, continuó mi compañera croata. Era una forma de ver que la guerra no está tan lejos. Darse cuenta de que 200 muertos en Siria son 200 vidas que se van, que la realidad no está definida por la distancia en la que los eventos ocurren. La realidad es realidad y las vidas son vidas en cualquier lugar. Comentó detalles sobre eso y después creamos un escenario hipotético en el que Galicia se separa de España y la clase estaba dividida dos grupos: uno a favor da intervención da ONU para evitar el conflicto bélico y otra para no hacerlo. Lo cierto es que los chicos no creen en la independencia de Galicia, en ninguno de los bandos. Es más, muchos de ellos no tenían ni idea de que era Galicia, pero ahora sí, incluso conocen la bandera. Ganaron los de no intervenir.

Last class was longer, so our German and Croatian mates present their lessons together, because their topic where related: The German girl had a talk about nationalism and patriotism and the Croatian girl had it about Homeland War. My German mate started telling then what were the meaning of these words and she also used pictures for explain it. By the way, this teacher was from Netherlands, but her father or her mother was from South America so she could speak Spanish perfectly so I could talk in Spanish to her. I tell you this because of these people who say: “I don’t need Spanish”.  When she finished, we did a break and, after some technical problems, my Croatian mate started. It was a great lesson because people could feel the war closer. Realizing that 200 dead are 200 lives which are gone… Reality is reality whatever you are and lives are lives whoever was the owner. She said many things about it. Then we created a hypothetical situation where Galicia would become independent from Spain. Pupils were in two different groups: one for ONU intervention and another against ONU intervention. They didn’t trust that Galicia could be independent, moreover they didn’t know Galicia, but now they now where it is and they also know the flag. No intervention won.

A experiencia foi bastante boa, os profesores queren que volvamos a ir ás súas clases, o que é un bo sinal.

La experiencia fue bastante buena, los profesores quieren que volvamos a sus clases, lo que indica algo, ¿no?

The experience was good, teachers want us to go again, so that is good, or not?


Heelman

Todo comezou na estación de tren de Kruiningen-Yerseke, facía frío. Chegara dez minutos antes da hora. Mal feito, o tren viña cun retraso de dez minutos, así que a esperar vinte, suma doada. Subín ó tren.

Todo empozó en la estación de tren de Kruiningen-Yerseke, hacía frío. Había llegado diez minutos antes de la hora, lo cual fue un error. El tren estaba retrasado diez minutos, así que a esperar veinte, suma fácil. Subí al tren.

Everything started at the train station of Kruiningen-Yerseke. It was cold. I arrived 10 minutes before the train usually arrives, wrong. The train was delayed ten minutes, so I had to wait twenty, easy addition. I took the train when it arrived.

O noso compañeiro holandés estaba agardando por min dende media hora antes de que o tren chegase debido a un malentendido, cousas do idioma. Tiñamos que ir ó polideportivo, o cal non estaba o que se di preto da estación de tren. Moi ben, comezou a chover. O voluntario holandés tiña unha bicicleta e eu tiña un chándal, así que a correr. De paso ía quecendo, xa que ía a facer deporte. Respirar non era moi fácil, pero ó final chegamos.

Nuestro compañero holandés estaba me esperando desde media hora antes de que el tren llegase debido a un malentendido, cosas del idioma. Teníamos que ir al polideportivo, el cual no estaba lo que se dice cerca de la estación de tren. Perfecto, empezaba a llover. El voluntario holandés tenía una bicicleta y yo tenía un chándal, así que a correr. De paso calentaba, ya que iba a hacer deporte. La respiración era complicada, pero al final llegué.

Our Dutch volunteer mate was waiting there for half an hour before the train arrived because of a misunderstanding. We had to go to a sport hall which was not so close to the train station. OK, it started raining. The Dutch volunteer had a bike and I had a tracksuit, so run. It was good because we would do sports and I was warming up. Breathing was not easy… Finally, we arrived at the sport hall.

Encontramos a pista que nos correspondía e alí estaba Jan, un xoven profesor de Educación Física que coñeceramos o domingo anterior. Foi el quen nos invitara ó evento.

Encontramos la pista que nos correspondía y allí estaba Jan, un joven profesor de Educación Física que habíamos conocido el domingo anterior. Él había sido el que nos había invitado al evento deportivo.

We found our court and we met Jan whom we already know because of the Sunday afternoon before. He was the one who told us about this sport day.

A rapaza checa estaba xa alí, pero ela non tiña roupa deportiva. Presentámonos. Falamos sobre a nosa organización, sobre os nosos hobbies e os motivos polos que viñemos aos Países Baixos e do noso proxecto. Despois disto, fixemos catro equipos. A competición ía dar comezo. Había dúas actividades diferentes: fútbol e… e outra, pero é difícil de explicar. Era como unha gymkhana e tan só dous equipos estaban xogando. Cada persoa de cada equipo tiña que facer (sen os zapatos postos):
1.       Vestir a parte de abaixo dun pixama.
2.       Correr e vestir un xersei enano.
3.       Correr e saltar un poldro.
4.       Vestir unha chaqueta aínda máis pequena.
5.       Poñer uns zapatos con tacóns, por suposto, catro tallas menos polo menos.
6.       Corre e coller unha culler poñela na boca cunha pelota de tenis de mesa sobre ela.
7.       Entón, recordade que tiñamos que levar postos os zapatos con tacóns e a culler na boca, tiñamos que poñer un colar Hawaiano e dúas gorras, unha coa viseira mirando para diante e a outra con ela para atrás.
8.       Camiñar ata unha marca e facer o que fixera ó contrario.

La chica checa ya estaba allí, pero no tenía ropa de deporte. Nos presentamos, hablamos de nuestra organización, de nuestros hobbies y de los motivos por los que estábamos en Holanda y en nuestro proyecto. Después de esto nos dividimos en cuatro equipos. La competición empezaría en breves momentos. Había dos juegos: fútbol y… y otro, pero es difícil de explicar. Era una yincana en la que sólo dos equipos participaban. Cada persona del equipo tenía que hacer lo siguiente:
1.       Vestir un pantalón de un pijama.
2.       Correr y vestir un pequeño jersey.
3.       Correr y saltar un potro.
4.       Vestir una chaqueta más pequeña que el jersey.
5.       Poner unos zapatos con tacón, por supuesto, cuatro tallas más pequeñas.
6.       Correr y coger una cuchara con la boca y colocar una pelota de ping-pong en ella.
7.       Entonces, recordad que teníamos unos zapatos de tacón y que llevábamos la cuchara, teníamos que poner un collar Hawaiano y dos gorras: una con la visera hacia delante y la otra hacia atrás.
8.       Caminar hasta una marca y después hacer todo a la inversa.

Czech girl was already there, but she didn’t wear sport clothes. We introduced ourselves, we talked about our organization, our hobbies and our motivations for coming to the Netherlands and our project. After that, they made four teams. Competition would start soon. There were two games: football and… and another, but it’s hard to explain. It was a gymkhana, just two teams were playing. Each person in the team had to do (without our shoes):

1.       Put on pyjama bottoms.
2.       Run and put on a little jersey.
3.       Run and jump over a vaulting horse.
4.       Put on a jacket even smaller than the jersey.
5.       Put on shoes with heels, of course, four sizes smaller than mine at least.
6.       Run and hold a spoon in your mouth with a table tennis ball on it.
7.    Then, remember that we were wearing heels and we were bringing a spoon with a table tennis ball on it, we had to put on a necklace similar to ones in Hawaiian parties and also two caps. The brim of one cap had to point forwards and of the other one backwards.
8.      Walk with this stuff on till you get to a mark and then do everything in reverse.

Quen gañou ou quen perdeu non é o importante, só pasalo ben. Claro está, perdemos senón non dicía isto...
Quién ganó o quién perdío no era lo importante, sólo pasarlo bien. Está claro que perdimos sino no diría esto…
Who won or who lost is not important, just having fun. Of course I’m saying this because we lost…

Despois xogamos contra o mesmo equipo pero, desta volta, xogamos ó fútbol. Estivo xenial. O que lidera o grupo de xovenes, que é o mesmo qeu nos invitou, é un xogador extraordinario. Perdemos, pero o importante é pasalo ben. Digo isto porque perdemos, claro está.

Después juagamos al fútbol con el mismo equipo. Estuvo genial. El chico que lidera el grupo de jóvenes, el mismo que nos invitó al evento, es un jugador extraordinario. Perdimos, pero lo importante es pasarlo bien. Digo esto porque perdimos, está claro.

Then we play against the same team, but this time we played football. It was really nice. The youth leader who invited us is a great football player. WOW. We lost again, but it was funny.

Repetimos as actividades contra outro dos equipos. Fora un longo día coas leccións en Pontes e con esta actividade, pero encántanme os días coma este.

Repetimos las actividades contra el otro de los equipo. El día había sido largo con las lecciones en Pontes y con esta actividad, pero me encantan los días así.

We repeat the activities against another team. It was a long day after the lesson in Pontes and these activities, but I like days like these.


Descanso / Break

O sábado tocaba descansar e durmir o que non durmira durante estes días. Só saín da cama para unha reunión co BridgeBuilder Club e ir á charla do Encantador de Cans Glenn Prosser que veu a empresa da miña profesora de holandés. Espero que me sirva de algo.

El sábado tocaba descansar y dormir lo que no había dormido durante estos días. Sólo salí de cama para una reunión de BridgeBuilder Club y para ir a la charla del Encantador de Perros Glenn Prosser que vino a la empresa de mi profesora de holandés. Espero que me sirva de algo.

On Saturday I was resting almost the whole day. I only left my bed in order to go to a meeting with the BridgeBuilder Club and to go to a talk which Glenn Prosser gave at my teacher’s company. He is a dog whisper. I hope I’ll be able to do this.


Domingo Astromántico

Tocaba ir á igrexa. Xa toca o carallo tanto ir á igrexa, pero se polo menos atopamos unha familia coma a desta semana, xa compensa. A igrexa era colorida, daba unha sensación de pureza e non a típica sensación de respecto e imposición doutras igrexas. Durante o servizo descubrimos algo peculiar. Chegado un momento todo o mundo tomaba mentos, non sabemos o porqué.

Teníamos que ir a la iglesia. Ya estaba un poquito harto de ir, pero si por lo menos nos encontramos con una familia como esta semana, compensa. La iglesia era colorida, daba una sensación de pureza y no la típica sensación de respeto que dan otras iglesias. Durante el servicio descubrimos algo peculiar. Llegado un momento todos tomaban mentos.

We had to go to the church. I’m almost full of church, but Sunday was not the hell I thought because of our host family. Church made a very bright and friendly impression. We discorded that church-goers got some peppermint out of their bags and began to chew.

Chegamos a casa e descubrimos que na granxa na que vivían tiñan multitude de animais: Cabalos, ponis, cabras, galiñas, coellos, gatos e dous cans encantadores: un Pastor Francés e un Cocker Spaniel. A casa era enorme e a decoración era preciosa, transportábache a un lugar tranquilo e sereno. Quedamos namorados da casa.

Llegamos a casa y descubrimos que en la granja en la que vivían tenían multitud de animales: Caballos, ponis, cabras, gallinas, conejos, gatos y dos perros encantadores: un Pastor Francés y un Cocker Spaniel. La casa era enorme y la decoración era preciosa, te transportaba a un lugar tranquilo y sereno. Quedamos prendidos de la casa.

We arrived to their house and we noticed that they had many different animals: Horses, ponies, goats, chickens, a rooster, cats and two friendly dogs: a French Shepherd and a Cocker Spaniel. The house was huge and I love the decoration. We loved the house.Despois de comer, a visitar o pobo. Como facía frío fomos no Jeep que teñen. Vimos o pobo, que por certo é preciosa, e con isto rematamos a semana. Unha bonita semana, con historias que paga a pena contar.

Después de comer visitamos el pueblo. Como hacía frío fuimos en el Jeep. Vimos el pueblo, que por cierto es precioso, y con esto acabamos esta larga semana. Una bonita semana, con historias que vale la pena contar.

After eating, we visited the town. We did it in the Jeep because it was cold. We visited this beautiful town and this long week finished. I liked this week, full of stories which I like to tell.

http://kruiningenchronicles.blogspot.nl/2013/03/peppermint-church.html

4 comentarios:

 1. Forever M Clan!!!
  Pois por suposto que todo aquel que pense que non serve para nada o Galego, se pode considerar un parvo total!!!
  Que grande Medulio, o rei da Galaecia.

  Spain is diferent, pero Galicia non se asemella!!!

  O dos Mentos deixoume anonadada!!!

  ResponderEliminar
 2. Pouca xente se percataría dese "sutil guiño" a ese grupo.

  Quen falase 30 linguas para poder dicir que útiles son todas.

  ResponderEliminar
 3. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

  ResponderEliminar